Home » Posts tagged with » yəhudi

Kordova xilafəti: Əndəlüsdə çiyin-çiyinə

Kordova xilafəti: Əndəlüsdə çiyin-çiyinə

“Bizim ispan-müsəlman-yəhudi qızıl illərimiz İspan-Yəhudi mirasına və yəhudi tarixinin bütövlüyünə zənginlik qatmışdır.” Yuxarıdakı cümlənin müəllifi yəhudi yazıçı Nahmanın timsalında yəhudilərin çox böyük bir qismi İspaniyada yüzillər boyu hökm sürən ərəb hakimiyyəti- Kordova xilafəti nin yarımadanın böyük bir qismini idarə etdikləri tarixi dövrü özlərinin “Altun Çağı” olaraq dəyərləndirirlər. Müsəlmanlar hər nə qədər bu “qaynayıb-qarışma,birləşmə, birlikdə yaşama” […]

Orta Şərq haqqında

Orta Şərq haqqında

Aynur Zərrintac Orta Şərq anlayışının yaranması və mühüm stratejik mərkəzə çevrilməsi Orta Şərq Yaxın və Uzaq Şərq kimi Qərb dünyasının təsnifləndirdiyi ölkələr qrupuna verilən addır. Orta Şərq anlayışının geniş şəkildə ilkin ifadəsi amerikalı strateq Alfred Thayer Mahan tərəfindən II Dünya Müharibəsindən sonra istifadə olunmuşdur. Alfred bu anlayışı Ərəbistan və Hindistan arasındakı ərazini nəzərdə tutaraq işlətmişdir. […]