Home » Posts tagged with » Türkiyə

Avropa və Azərbaycanın Kimlik Böhranı (II Hissə)

Sabit Əsədov (Boğaziçi Üniversiteti) Əvvəli: Avropa və Azərbaycanın Kimlik Böhranı (I Hissə) Milli kimlik bundan 20-30 il əvvəl bu günkü qədər əhəmiyyətə malik olan bir məsələ deyildi. Təsadüfi deyil ki, o dövrlərdə Türkiyənin Avropa İttifaqına namizədliyi də əsasən onun sosial iqtisadi bacarıqsızlığına görə qəbul edilmirdi, indi isə onun din və mədəniyyət olaraq Avropaya aid olmaması həddindən […]

12 Iyun + 1 (Türkiyə)

Seçki vətəndaşın özünə güzgüdə baxması, düşünməsi, özü-özünə hesabat verməsi və qərar qəbul etməsidir.