Home » Posts tagged with » roman

Hermann Hesse, Yalquzağın məhvi və Dahiliyə xəyanət

Hermann Hesse, Yalquzağın məhvi və Dahiliyə xəyanət

Xəyyam Namazov Hermann Hesse öz “Yalquzağ”ı haqda belə deyirdi: “Əlbəttə, mənim bu hekayətimi necə başa düşməyi əvvəlcədən oxucunun boynuna qoya bilmərəm və heç istəmirəm də. Qoy kim necə istəyir, elə də başa düşsün, nə lazımdırsa, onu da götürsün. Ancaq kaş onların çoxu görəydi ki, Yalquzağın hekayəti xəstəlikdən, böh­randan danışsa da, insanı ölümə, fəlakətə deyil, sağlamlığa, […]

Orhan Pamuk qələmi ilə bir “Məsumiyyət Muzeyi” yaratdı

Orhan Pamuk qələmi ilə bir “Məsumiyyət Muzeyi” yaratdı

Xəyyam Namazov Romanı oxuduqdan sonra Orhan Pamukun necə bir yazıçı olduğu haqqında düşündüm. Heç cür ifadə edə bilmədim fikrimi. Daha sonra New York Times’ın onun haqqında yazdığı bu sözlə qarşılaşdım, tam da demək istədiyim cümlə idi: “O nə bir ideoloq, nə bir siyasətçi, nə də bir qəzetçidir. Orhan Pamuk böyük bir romançıdır”. (New York Times, […]