Home » Posts tagged with » peyğəmbər

Ölü Dəniz əlyazmaları və İsa Məsih

Ölü Dəniz əlyazmaları və İsa Məsih

Sura Su Haqqında danışılacaq mövzu Ölü dənizin şimal-qərb sahilində Kumran mağaralarında tapılan əlyazmalardan bəhs edir. Tarixçilər bu əlyazmaları “Ölü dəniz əlyazmaları” (meqilot yam ha melekh) adlandırırlar. Ümumiyyətlə, kiçik işarə verə bilərəm ki, bu əlyazmalar çoxlarının Dan Brawn-nun “Da Vinçi şifrəsi”ndə adı çəkilən II məbəd dövrünə aid olan əlyazmalardır ki, onları qorumaq üçün xüsusi dəstə təşkil […]

Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərində “sonuncu Peyğəmbərin tərifi”

Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərində  “sonuncu Peyğəmbərin tərifi”

Fərrux Rəhimov  Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış və 1209-cu ildə Gəncə də vəfat etmişdir. Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə […]