Home » Posts tagged with » milli

Uzaqgörənliyin qələbəsi

Uzaqgörənliyin qələbəsi

Tural Amin Arxada qoyduğumuz son günlərdə dünyanın ən önəmli hadisəsi Cənubi Afrika Respublikasının keçmiş prezidenti, azadlıq savaşçısı  Nelson Mandelanın vəfatı oldu. O Nelson Mandela ki, ömrünün 27 ilni xalqının azadlığı uğrunda dəmir barmaqlıqlar arasında keçirdi. Və həbsdən azad olduqdan sonra  həyatının böyük hissəsini  məşəqqətli bir hala gətirmiş sistəmə, insanlara qarşı bağışlayıcı mövqe göstərərək irqi ayrı […]

Qloballaşmaya qarşı Milli Mədəniyyətlər Strategiyası

Xəyyam NAMAZOV (Qafqaz Universiteti) Qloballaşma yoxsa modernləşmə?! Bir çox insanların qorxulu yuxusu olan qloballaşma haqqında Amerikanın dünya üzərində yeni hegemoniyası, transmilli koorporasiyaların iqtisadi fəaliyyətinin nəticəsi, qərbin digər mədəniyyətləri yeni istismar şəkli kimi dəyərləndirmələr var. Bütün bunlarla yanaşı qloballaşmaya 18-ci əsr Avropa modernizminin davamı kimi də baxırlar. “Gecikmiş Modernizm” deyə adlandırılan bu nəzəriyyə Avropanın moderləşməsindən, yəni […]

Qloballaşmaya qarşı Rusiya Avroasiyaçılığı

Xəyyam NAMAZOV (Qafqaz Universiteti, Siyasi Elmlər ixtisası)   Giriş Az-çox bütün dövlətlərə, millətlərə, onların mədəniyyətinə, adət-ənənəsinə, həyat tərzinə öz təsirini edən Qloballaşma prosesi bir çox alimlər tərəfindən qarşısı alınmaz bir axın kimi izah olunur. Bu axın qarşısına çıxan bütün cəmiyyətləri özünə uyğun dəyişdirir. Bu dəyişməni “gecikmiş modernizm” kimi izah edən bir çox nəzəriyyəçilər, qloballaşmanı liberal […]