Home » Posts tagged with » Masumiyet Müzesi

Orhan Pamuk qələmi ilə bir “Məsumiyyət Muzeyi” yaratdı

Orhan Pamuk qələmi ilə bir “Məsumiyyət Muzeyi” yaratdı

Xəyyam Namazov Romanı oxuduqdan sonra Orhan Pamukun necə bir yazıçı olduğu haqqında düşündüm. Heç cür ifadə edə bilmədim fikrimi. Daha sonra New York Times’ın onun haqqında yazdığı bu sözlə qarşılaşdım, tam da demək istədiyim cümlə idi: “O nə bir ideoloq, nə bir siyasətçi, nə də bir qəzetçidir. Orhan Pamuk böyük bir romançıdır”. (New York Times, […]