Home » Posts tagged with » iqtisadiyyat

Azərbaycan və Qırğızıstan: fərq varmı?

Azərbaycan və Qırğızıstan: fərq varmı?

Toğrul Maşallı Hər hansı ölkədə inkişafı və ya tərəqqini təsvir etmək üçün müqayisə etmək lazımdır. Eyni zamanda iki ölkəni müqayisə edərkən, onların inkişafına təsir göstərmiş amilləri nəzərə almaq da mühüm məsələlərdən biri hesab olunur. Çünki müqayisə və təhlil zamanı iqtisadiyyatın bazisi vacib rol oynayır. Belə demək olarsa, iqtisadiyyatın ilkin, ibtidai dövründə təsir edən əsas amillər […]

İqtisadi artım yoxsa azalma?

İqtisadi artım yoxsa azalma?

Toğrul Maşallı Hər bir iqtisadiyyatın əsası istehlakdır. Məhz onun artımına görə əhalinin rifahını daha dəqiq ölçmək olar. İndiki zamanda dünyada yerləşən bir çox ölkənin məhz istehlak iqtisadiyyatı ilə çox böyük problemləri var. Buna görə də, demək olar ki hər yerdə istehlakın təşviqinə tədbirlər hazırlanır və reallaşdırılır. Azərbaycanda “istehlak” iqtisadiyyatı hələ öz yerini tutmayıb və buna […]

Dövlət bizim ailələrimizi fikirləşir

Dövlət bizim ailələrimizi fikirləşir

Toğrul Vəliyev Ailə – cəmiyyətin özəyidir. Bu tərifi bizə məktəb vaxtlarından bəri deyirlər. Beləliklə  parlamentimiz də bu özək ilə maraqlanıb, onu idarə etməyə qərar verdi. Bir neçə həftə ərzində nigah haqqında gələcəkdə qəbulu gözlənilən qanuna dair bir sıra bəyanatlar elan edilib. Azərbaycanda ümumən sosial problemlərin olmaması üzündən bizdə nigahların yaradılmasını idarə etməyə qərar verdilər. Gələcəkdə […]

Lous Althusser, İdeologiya və Sistem Analizi

Xəyyam NAMAZOV (Qafqaz Universiteti) Fransız marksist Louis Althusser (Luiz Altusser) ideologiya nəzəriyyəçiləri arasında ən çox tənqid edilənlərdən birisi olmağına baxmayaraq, bir çox alimlər tərəfindən “Althusser’siz ideologiya yoxdur” fikri şərhsiz qəbul edilir.   Özünün ideologiya haqqında fikirlərinə “İdeologiya və Dövlətin İdeoloji Alətləri”, “Marx üçün”, “Kapitalı oxumaq” əsərlərində yer verən Althusser bu haqda düşüncələrini sistemləşdirmiş və tezislər şəklində oxucularına […]

Neftə əsaslanan inkişaf

Azer Mehtiyev (İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin  Sədri) Azərbaycan son illər özünün karbohidrogen (neft-qaz) ehtiyatları hesabına yüksək gəlirlər əldə edən ölkələrdən biridir. Ölkə iqtisadiyyatının bütün kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərində, hökumətin yürütdüyü siyasətdə, habelə ölkə əhalisinin rifah səviyyəsində bu gəlirlərin təsiri geniş mənada (həm müsbət, həm də mənfi istiqamətdə) hiss olunmaqdadır. Son 5 ildə – 2004-2008-ci […]