Home » Posts tagged with » institutlar

Bizi idarə edən institutlar

Bizi idarə edən institutlar

Çox vaxt özümün də tez-tez istifadə etdiyim “institut” sözünə aydınlıq gətirmək istərdim. Öncə qeyd edim ki, institut ali məktəb deyil. Duqlas Norsa (Douglas North) görə institutlar insanlar tərəfindən yaradılmış və insanların davranışına təsir edən və onları istiqamətləndirən çərçivələr və ya qadağalardır. İnstitutlar əsasən iki yerə ayrılır: formal və qeyri-formal institutlar. Formal institutlar əsasən qanunlar, konstitusiya […]

Demokratiyanı necə ölçməli?

Demokratiyanı necə ölçməli?

Gündəlik həyatımızda, mediada, siyasi söhbətlərdə və bir çox siyasi yazılarda ölkələrin bir-biri ilə demokratiyanın səviyyəsinə görə müqayisə edildiyi ilə qarşılaşır, “bu ölkə daha demokratikdir” və ya “bu ölkə avtoritardır, digəri isə demokratiya” kimi sözlər eşidir və ya oxuyuruq. Bəs iki ölkə və ya ölkələr qrupu demokratiya səviyyəsinə görə necə müqayisə edilir, daha açıq desək, müqayisə […]