Home » Posts tagged with » ideya

Dünyanın fərqi insanın məna yarada bilməsindədir.

İnsanın dünyadan əvvəli və ya sonrası varmı? Və ya insan olmanın əvvəli və sonrası varmı? Bizim yaddaşımızda insan olmadan öncəyə aid daşıdığımız heç bir məlumat yoxdur. Ən azı xatırlamırıq. Bu barədə heç bir elmi bilgimiz də yoxdur. İnsan olmanın sonrasını isə dinlər deyir. İnanırıq və ya inanmırıq. Bu barədə də bir elmi bilgimiz yoxdur. Bircə […]

“Azərbaycan İdeologiyası”na Neo-marxist Baxış

Xəyyam NAMAZOV (Qafqaz Universiteti) Azərbaycan ideologiyası və ya mühiti İlk əvvəl “Azərbaycan ideologiyası” dedikdə nə demək istədiyimi açıqlayım. Bəlkədə bu sözü eşitdikdə ilk ağla gələn Azərbaycan haqqında müxtəlif düşüncə sistemləri Azərbaycançılıq, Bütöv Azərbaycan ideyası, İslam Azərbaycanı, Türkçülük və s ola bilər. Amma mənim demək istədiyim qətiyyən bu deyil. Azərbaycan ideologiyası dedikdə “praktiki ideologiya”dan yəni Azərbaycanın […]