Home » Posts tagged with » ideologiya

8 Mart – ideoloji boşluq problemimiz

8 Mart – ideoloji boşluq problemimiz

Xəyyam Namazov 1857-ci ildə New-Yorkda 40 minə yaxın işçinin daha yaxşı iş şərtləri tələbi ilə tətilə başlaması, bunun davamlı olaraq əməkçi qadınların polis təzyiqi və təhdidinə məruz qalması, 8 Mart günü qapısı çöldən bağlanılan fabrikdə çıxarılan yanğın və 129 qadın işçinin diri-diri yanaraq can verməsi, 26-27 Avqust 1910-cu ildə Kopenhagendə 2-ci İnternasyonalla bağlı Beynəlxalq Sosialist […]

Liberalizm və dəyərləri

Liberalizm və dəyərləri

Aygül Pəncəliyeva Latın dilindən “azad insanlar sinfi” kimi tərcümə olunan liberalizm termin kimi XIV əsrdən mövcud idi. Lakin o, ancaq XIX əsrdən sonra siyasi məna kəsb etməyə başladı. Liberal fikirlər Avropada feodalizmin çöküşü, onun yerinə yaranmış kapitalist cəmiyyətin nəticəsi olaraq, orta sinfin fikir və düşüncələrini özündə əks etdirirdi. Bu fikirlər radikal idi, islahatlar hətta bəzən […]

Liberalizm və əsas prinsipləri

Liberalizm və əsas prinsipləri

Aygül Pəncəliyeva Liberalizm haqda ilkin fikirlər, prinsiplərinin yaranması öz başlanğıcını əsasən XVII əsrdən götürməyə başladı. Formalaşdığı bu müddət ərzində tarixin bir çox mərhələlərindən keçib, sosializm və faşizm kimi siyasi sistemlərlə mübarizə aparmasına baxmayaraq dövrümüzdə ən geniş yayılmış siyasi düşüncə sistemlərindən biri olaraq qalmaqdadır. Demokratiya və insan hüquqları ilə sıx əlaqə, müdafiə etdiyi dəyər və prinsiplər […]

Bilmək haqqı – Haqqı bilmək

Bilmək haqqı – Haqqı bilmək

Tural Osman İnsanlar bilmək istəyir. Bu gözəldir. Bəs bilməyin haqqını veririkmi? Bilmək haqqda və bilməyin haqqını necə verə bilməyimiz haqqında bəzi düşüncələrimi acizanə yazmaq istədim. İnsanın həyat tərzi onun “bilməyini” müəyyənləşdirir. Yoxsa oxuduğu kitabların sayı, ümumiyyətlə çox bilib-bilməməsi, oxuyub-oxumaması yox. Söhbət bilməyinin sayından yox keyfiyyətindən gedir, hətta söhbət bilməyinin keyfiyyətindən də getmir… Çünki burada da […]

“Azərbaycan İdeologiyası”na Neo-marxist Baxış

Xəyyam NAMAZOV (Qafqaz Universiteti) Azərbaycan ideologiyası və ya mühiti İlk əvvəl “Azərbaycan ideologiyası” dedikdə nə demək istədiyimi açıqlayım. Bəlkədə bu sözü eşitdikdə ilk ağla gələn Azərbaycan haqqında müxtəlif düşüncə sistemləri Azərbaycançılıq, Bütöv Azərbaycan ideyası, İslam Azərbaycanı, Türkçülük və s ola bilər. Amma mənim demək istədiyim qətiyyən bu deyil. Azərbaycan ideologiyası dedikdə “praktiki ideologiya”dan yəni Azərbaycanın […]