Home » Posts tagged with » İber

Kordova xilafəti: Əndəlüsdə çiyin-çiyinə

Kordova xilafəti: Əndəlüsdə çiyin-çiyinə

“Bizim ispan-müsəlman-yəhudi qızıl illərimiz İspan-Yəhudi mirasına və yəhudi tarixinin bütövlüyünə zənginlik qatmışdır.” Yuxarıdakı cümlənin müəllifi yəhudi yazıçı Nahmanın timsalında yəhudilərin çox böyük bir qismi İspaniyada yüzillər boyu hökm sürən ərəb hakimiyyəti- Kordova xilafəti nin yarımadanın böyük bir qismini idarə etdikləri tarixi dövrü özlərinin “Altun Çağı” olaraq dəyərləndirirlər. Müsəlmanlar hər nə qədər bu “qaynayıb-qarışma,birləşmə, birlikdə yaşama” […]