Home » Posts tagged with » Fantastika

“Qaranlıq Günəş” (Xeyirin Çöküşü) haqqında

Zaur Pənahov (“Qaranlıq Günəş” fantastik qurğu romanının müəllifi) İnsan irqinin onlarla ilk qarşılaşması o qədər qədimlərə ge­dir ki, bunu sadəcə onlar xatırlayır. Parçalanmış insan qəbilələri onların başçılığı altında birləşmişdi, mərkəzi idarə sistemi olan vahid dövlət yaranmışdı. Onlar, insanlara heç vaxt sahib olma­dıq­ları rahat həyatı, inancı və azadlığı bəxş etmişdilər. Onlar pa­ralel dünyadan insanlara xidmət etmək […]

Fantastik Qurğu

Mifologiyası, coğrafiyası, tarixi, irqləri ilə, “yəni hər detalıyla” yazıçıya aid bir dünyadır bu. Əlbəttə yazıçı bu dünyanı hazırlayarkən gerçək dünyanın sözlərindən və bəzi qanunlarından faydalanır.