Home » Posts tagged with » Cümhuriyyət

Cümhuriyyətçi Azadlıq və ya “aktiv olmamağın təhlükəsi” haqda

Cümhuriyyətçi Azadlıq və ya “aktiv olmamağın təhlükəsi” haqda

Xəyyam Namazov Yəqin ki, ətrafınızda sosial, siyasi, iqtisadi və mədəniyyət sahələrində müəyyən dəyişikliklər əldə etmək üçün xüsusi aktivlik göstərən insanlarla tanışsınız. Bu kimi fəaliyyətlər əgər demokratiyanın bərqərar olduğu ölkələrdə vətəndaşların həyat fəaliyyətinin bir hissəsini təşkil edirsə, bizim kimi azadlıqlardan (sosial, siyasi, mental) məhrum olan cəmiyyətlər üçün fərdlərin yaşamlarına (siyasi hakimiyyət və çoxluqdan gələ biləcək) təhlükə […]

“Cümhuriyyətçilik idealogiyası”nın tənqidinə dair…

Murad Nəsibbəyli (Mançester Universiteti) “Avropalılarda belə bir adət var. Birisi nə isə yazır, digəri isə ona cavab yazır. Üçüncü biri isə hər ikisini təhlil edir”. “Əkinçi” qəzeti Tənqidat şöbəsinin müdiri Mirzə Fətəli Axundov             Tənqid inkişafın əsas şərtlərindən biridir. Məhz tənqid sayəsində yaradılan əsərlər  təkmilləşir və yeni elmi nəticələrə gətirib çıxardır. […]

M. Nəsibbəylinin “Cümhuriyyətçilik idealogiyası?!” yazısının tənqidi

Ziya Oktay (Selçuk Universiteti Tarix Fakültəsi) Yəqin ki, sizə də məlum olan yazıda müəllif, yazının adı Cümhuriyyətçilik olsa da, yazıda cümhuriyyətçilikdən deyil, bu mövzuda müəllifin şəxsi fikirləri ya da ortaya atmağa çalışdığı yeni cümhuriyyət anlayışı var. Təəssüflər olsun ki, müəllif bu mənada da fikrini bizə tam açmır, sadəcə bəzi nöqtələrə toxunur. Yenə də, razılaşmadığımız bəzi fikirləri, […]

Cümhuriyyətçilik idealogiyası?!

Cümhuriyyətçilik Azərbaycan xalqı üçün bütün siyasi əqidələrdən üstdə olan Cümhuriyyət irsinə sahiblənmənin adıdır.