Home » Posts tagged with » avropa birliyi

Avropa İttifaqının şərq qonşuluğunda çətinliyi nədədir?

Avropa İttifaqının şərq qonşuluğunda çətinliyi nədədir?

Şərqi və Mərkəzi Avropada sovet rejimlərinin çökməsindən sonra Avropa İttifaqı region ölkələrinin demokratikləşməsində əsas çəkici güc olmuşdur. 2004 və 2007-ci illərdə Avropa İttifaqının Şərqi Avropa ölkələrinə doğru genişlənməsində sonra artıq bu məsələ Avropa İttifaqının xarici siyasətindən çıxmışdır. Şərqi Avropa ölkələrinin Avropa İttifaqına üzvlüyü ona yeni çətinliklər gətirmişdir. Sərhədləri genişlənmiş, sərhəd dövlətlərinin sayı artmış, İttifaq Avropanın […]

Azərbaycan-AB münasibətləri “Demokratik Defisit”in ixracı

Azərbaycanın xarici ticarətində Avropa Birliyi ölkələrinin payı 42.8% -dir.