Putinin Yeni Rejimi

Rza Kazımov

Son aylar diqqətlə Rusiyada baş verən prosesləri izləyirəm. Təminatlı orta təbəqənin etirazlar dalğası ilk baxışdan sistemin daha da şəffaflaşacağından xəbər verirdi. Ən azından gözlənilən bu idi. Putin idarəçilik zənciri güzəştə getməli olacaqdı. Ancaq tam əks proses baş verdi. Azadlığın çərçivəsi istibdadın əlində olan ən güclü silahla daraldıldı. Yəni qanunlarla. Prezidentin gözü yaşlı inaqurasiyasından sonra dörd əsas qanun qəbul edildi:

  1. “Sərbəst Toplaşmaq haqqında qanun”
  2. “Xarici agentlər haqqında qanun (QHT)”
  3. “Böhtan, iftira haqqında qanun”
  4. “İnformasiya haqqında qanun”

Nəticədə, yeni rejim istifadəyə buraxıldı, artıq istənilən müxalif fikir asanlıqla cinayət məsuliyyətinə tərcümə edilə bilinir: Davam edir 37- Daha kəskin,daha ciddi! Bu yetməz kimi fundamental siyasi provaslav mirası qədim zamanların imperiya keşikçisi qismində xortladı. Pussy Riot ilə Provaslav reinkarnasiyası baş tutdu. İmperator diridir. Putinin siyasi həvəsinin intensiv ereksiyası dövründə etnik-dini konfliktlərin də alətə çevrildiyinin şahidi oluruq. Suriya isə buna ən bariz nümunədir. Nə qədər “бездонный” olasan ki, Bəşər Əsədi dəstəkləyəsən.

Həqiqətən də kədərlidir, bu qədər böyük tarixi və mədəniyyəti olan xalq ilə necə də Putin-Medvedev tandemi məzələnir – siyasi bipartisan pornoqrafik dili ilə desək xalqı “Double Penetration” pozasında istismar edirlər. Lev Tolstoyu olan xalq riyakarlığın ən son formatı ilə üz-üzədir. Nausea in Hypocrisy! Rəsmi sistem öz riyakarlığı ilə sürətlə dəyərlərə də sirayət edir. Necəki bizdə. Sankt Peterburq, Novosibirsk və Qroznu üçbucağını gəzib dolanmış biri kimi deyirəm ölkə insanları mənəvi marasmusdan (ölümcül aclıq) əziyyət çəkir.

Saltıkov Şedrinin “Bir şəhərin Tarixi” adlı satirik əsərində iki personaj var Brudast və Uqryum-Burcaev. Analoji olaraq Putin-Medvedev. Əsərdən hissə:

“В августе 1762 года в городе Глупове происходило  необычное  движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича  Брудас-того. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного  правите-ля, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его “красавчиком”  и “умницей”. Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В  порывевосторга вспомнились и старинные глуповские вольности.  Лучшие  граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, пот- рясали воздух восклицаниями: “Батюшка-то наш!  красавчик-то  наш!  умни-ца-то наш!” – Putinin gəlişi yəqin yadınızdadır…

Əsərdən hissə:

“Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще  более  усугублял ужас, наводимый его наружностию. Он спал на  голой  земле,  и  только  в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале;  вместо  по душки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и  тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую,  что  даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния  их  доходил  запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя  под-вергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам “ əsəri oxumağınızı şiddətlə məsləhət billirəm…

Sonda, dostumuz Bəxtiyar Hacıyevdən fərqli olaraq, şəxsən düşünürəm ki, münasibətdən öncə insanlar dəyişməlidir, məhz ona görə də qanunlar qeyri-məhdud hakimiyyəti qadağan edir. Ortodoksal xeyirxah diktator artıq keçərli deyil, Putin münasibətini dəyişsə də adını və soyadını dəyişməyəcək, eləcə də digərləri.

“Политики как подгузники: их надо часто менять, причём по одной и той-же причине” (c) 

mm

Hər yayımda təqdim olunan mövzu başlıqlarında müəllifi olduğunuz və ya tərcümə etdiyiniz məqalələri bizim veb-səhifəmizdə yayımlıya bilərsiniz.