“Öz yolumuz”çuluq, liberalizm və ideoloji mühafizəkarlıq anlaşılmazlığı

Xəyyam Namazov

Başlıqda sadaladığım bu üç xətti bir-birindən ayıra bilmək lazımdır. Yoxsa insan çaş-baş qalıb səhv dəyərləndirmələr edə bilər. Belə ki, son zamanlar qarşılaşdığımız debatlar bəzi suallar ortaya çıxarır: “Öz yolumuz”çuluqla ideoloji mühafizəkarlıq eyni şeydirmi? Liberalizm və demokratiyanı ayrılıqda necə anlamalı? Mühafizəkar ideologiya avtoritarizmdirmi, yoxsa demokratiyadan qopmadan yaşaya bilərmi? Məqalədə bu anlayışlara və suallara bir-bir aydınlıq gətirməyə çalışaq.

Niyə “Öz Yolumuz”çuluq?

Demokratiya qurmaqda “əziyyət çəkən” hər bir millətin “öz yolu” olur. Yəni bir millət görür ki, o, demokratiya qura bilməyəcək, başlayır “ÖZ”ündən sözlər çıxarmağa. Və beləliklə də “filan millətin (milli) demokratiyası”, “filan dinin demokratiyası” kimi demokratiya ilə əlaqəsi olmayan yollar yaranır və buna da deyilir “öz yolumuz”çuluq.

Bu ideyanın kökü soyuq müharibə dövrünə gedir. Belə ki, bu dövrdə az inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə kapitalizm və sosializmə alternativ “üçüncü mövqe” (third position) və ya üçüncü alternative (third alternative) adlanan ritorika və bunun üzərinə siyasi xətlər yarandı. Təbii ki də, uğursuz, avtoritarizmə və faşizmə meyilli bəzi cəhdlər idi sadəcə. Daha sonra Qərb blokunun qalibiyyəti, kapitalizmin və demokratiyanın şərqə doğru irəliləməsi bəzi dövlətləri demokratikləşdirdi, bəzilərinə nisbi demokratiya gətirdi, bəzi ölkələrdə isə “üçüncü mövqe” ritorikasını xatırladan “öz yolumuz” ritorikasını yaratdı.

Beləliklə, günümüzün “Öz Yolumuz”çuları bu sözləri öz avtoritarizmlərinə don geyindirmək və demokratiya maskası taxmaq üçün istifadə edirlər. Elə Azərbaycan nümunəsi bunun üçün ən idealıdır bəlkə də. Bunlarla birlikdə, “Öz Yolumuz”çuların populist propogandalar üçün istifadə etdiyi dəyərlər əsasən millətçilik, din, ənənəçilik və konservatizm olur.

Və bu da nəzəri bir problem yaradır: eyni dəyərləri istifadə edən İdeoloji Konservatizmi “Öz Yolumuzçu”luqdan necə ayırmalı?

İdeoloji Konservatizmi anlamaq

Ölkədə yeni bir axın yetişir, qərb təhsilli, demokratiyanın faydalarına inanan, amma eyni zamanda özlərini milli-mənəvi dəyərlərə bağlı hesab edən, bu dəyərlərin qorunmasının lazım olduğunu vurğulayan insanlar. Onları demokrat hesab etmək olar, amma liberal deyillər qətiyyən. Bəli, ölkədə yeni konservativ demokratlar axını yetişir. Liberallar istər bəyənsin, istər bəyənməsin (bu arada mən də özümü liberal hesab edirəm, daha dəqiq, sosial liberal) qapalı-cəmiyyətlərin demokratikləşməsi prosesində bu tip axınların ortaya çıxması qaçınılmaz bir həqiqətdir. Hətta ölkə avtoritarizmdən yarı-demokratiyaya (hələ tam siyasi liberallaşmamış, sadəcə şəffaf seçkinin və bir neçə struktural demokratik dəyərlərin mövcud olduğu sistem) keçsə bu axınların seçkiylə hakimiyyətə gəlmə şansları liberallardan daha çox olacaq.

Bir çox hallarda bu yeni konservativ demokratik axın da avtoritarizmin monopolyasındakı “öz yolumuz” ritorikasını istifadə edir, beləliklə də tənqidə tuş gəlir, və beyinlərdə qarışıqlıq yaradırlar. Bizim kimi demokratiyaya və azadlıqlara həsrət qalmış millətlərin azadlıqsevərləri bir az həssas olur və demokratik siyasətə iddialı şəxslərdən demokratik prinsiplərə sadiqliyi görmək istəyirlər.

Ona görə də, yeni konservativ demokratik axın siyasi təşkilatlanma prosesinə başladıqda bəzi məsələlərə aydınlıq gətirsə yaxşı olar:

–          Konservativ siyasət (policy) modern hüquqla sərhədlənəcək

–          Modern Hüquq və Konstutisiyaçılığın ruhuna zidd addımlar atılmayacaq

–          Demokratik prinsiplərdən, İnsan Hüquqlarından və Vətəndaş Cəmiyyətinin plüralist qruluşundan geri addım atılmayacaq

–          Özəl həyat və ictimai həyat bir-birinən ayrı tutulacaq, “bizim dəyərlərimiz” adı altında özəl həyata və seçimlərə toxunulmayacaq, konservativ siyasətlər (policy) ictimai həyatla məhdudlaşacaq

Bu yeni konservativ axının nümayəndələri yuxarıda sadaladığım və digər demokratik dəyərlərə sadiqliyi siyasətə gələnə qədər ictimai debatlarda sübut etsələr yaxşı olar. Elə mövcud qeyri-demokratik sistemin varlığının tənqidi ilə başlamaq olar. Bununla yanaşı, konservativ yolda demokratik prinsipləri unutmuş və konservatizmin və populizmin sehrinə qapılmış Türkiyə nümunəsini götürmək onlar üçün böyük bir uğursuzluq olardı. Əminəm ki, bizim konservativlər Türkiyə konservativlərindən daha yaxşı işlər ortaya qoya bilər.

Yenə də qərb nümunəsi – ABŞ və Avropanın bir çox ölkələrində tarix boyu konservativ demokratlar olub və hələ də var. Demokratiya prinsiplərindən qopmadan konservativ siyasəti necə həyata keçirmək olar dərslərini yenə də Qərbdən almaq lazımdır. Və bu yol da özlüyündə Qərb yoludur və “Öz Yolumuz”çuluğa daxil deyil. Ona görə də “öz yolumuz” ritorikasını istifadə etdikdə bir az diqqətli olmaq lazımdır. Bu sözün populizmini və natamamlıqdan əziyyət çəkən kütlələri ovsunlama gücünü, və təbii olaraq da propoqanda vasitəsi kimi təsirli alət olduğu həqiqətini anlayıram, amma, siyasətə iddialı dostlar, bu sözün sehrinə qapılmayın lütfən.

Liberal Çevrə, Demokratik Çevrə və Digər Çevrələr

Liberalizm demokratiya deyil, bu bəlli məsələdir. Demokratiya içərisində liberal dəyərlər nə qədərdir sualı isə başqa bir nəzəri məqalənin mövzusudur. Birisi durub millətçi və dini mövzuda (insan hüquqlarını pozmayan məsələlərdə) öz konservativ fikrini bildirdikdə demokratik yolda ciddiliyini itirir. Bu təhlükəli haldır və ölkədə sağlam demokratiyanın, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına və sağlam müzakirələrə mane ola bilər. (Necə ki, indi ölkəmizdə konservatizm bir sıra savadsız və geriliyi dəstəkləyənlərin himayəsindədir, millətçiliklə faşizmin sərhədləri itib) Bu mənada, ölkədə liberal çevrə və demokratik çevrə anlayışlarını bir-birindən ayırmağa ciddi ehtiyac var.

Belə ki, liberalizm bir ideoloji xəttdir, demokratiya isə siyasi sistem və ya digər bütün ideologiyaların orada var ola biləcəyi və mübarizə apara biləcəyi bir platformadır. Demokratiya içində modern hüquq, insan hüquqları və başqa digər dəyərləri də daşıyan oyun qaydalarıdır. Buna görə də, demokratik prinsiplərdən qopmayan hər kəs  – liberal, dindar, konservativ, millətçi – demokratik çevrəyə daxildir. Bizim ölkədə digər ideologiyanın sahibləri tam formalaşmadığı, demokratiyaya bağlı qalmadıqları üçün liberal çevrə və demokratik çevrə anlayışları eyni kimi görünə bilər. Amma elə deyil, olmamalıdır. Bu siyasi mədəniyyətin və siyasi müzakirələrin kasadlığını göstərir.

Amma bir problem var ki, siyasi təhsilin və siyasi mədəniyyətin bərbad olduğu ölkəmizdə dindar, konservativ, millətçi və digər ideologiya sahibləri vətəndaş cəmiyyətində demokratiyanın ana dəyərlərini pozan çıxışlar edirlər. Bu mənada siyasətə iddialı bu ideologiyanın sahiblərinin üzərinə ağır yük düşür. Onlar ilk növbədə savadsızlıq içərisində məhv olmuş konservatizm, din və millətçiliyin demokratiyadan qoparaq və rəngini dəyişərək qeyri-sivil ideyalara çevrilmiş ləkələrini öz üzərlərindən götürməli, bu ideologiyaları demokratiya ilə sərhədləməli, bu yolda avtoritarizmə, cahilliyə, faşizmə meyl edən tərəfdaşlarını maarifləndirməli və bir liberaldan daha çox demokrat olmalıdırlar. Ölkədə ciddi-başlı sivil millətçi-demokratlar, dini-demokratlar, konservativ-demokratlar anlayışlarını yaratmalıdırlar. Siyasi mədəniyyətin olmadığı mühit bunu tələb edir. Bunlar baş verdikdən sonra, liberal çevrə və demokratik çevrə arasındakı sərhəd daha açıq görünəcək.

Ümumiləşdirsək

Hər kəs liberal olmaq məcburiyyətində deyil, amma demokratiya daha dərindən öyrənilməlidir və öyrədilməlidir insanlara. Bu mənada digər ideoloji xəttlər üzərində siyasətə gələn hər bir qrup, təşkilat siyasətçi olduğu qədər də demokratiya üzrə maarifçi olsa cəmiyyət üçün daha faydalı olar.

99 Responses to “Öz yolumuz”çuluq, liberalizm və ideoloji mühafizəkarlıq anlaşılmazlığı

 1. Pingback: viagra 100mg

 2. Pingback: chloroquine phosphate

 3. Pingback: best cialis site

 4. Pingback: doctor7online.com

 5. Pingback: vagragenericaar.org

 6. Pingback: albuterol without prescription

 7. Pingback: buy ciprofloxacin

 8. Pingback: best price 100mg generic viagra

 9. Pingback: cialis generic pharmacy

 10. Pingback: order chloroquine

 11. Pingback: generic viagra online pharmacy

 12. Pingback: cialis professional

 13. Pingback: tadalafil 20 mg

 14. Pingback: cialis

 15. Pingback: buy hydroxychloroquine

 16. Pingback: cheapest 100 viagra uk

 17. Pingback: buy real viagra online without prescription

 18. Pingback: buy now viagra

 19. Pingback: buy chloroquine phosphate

 20. Pingback: https://mymvrc.org

 21. Pingback: cialis online

 22. Pingback: thesisbyd.com

 23. Pingback: disertation

 24. Pingback: custom essays essay help

 25. Pingback: custom written essays

 26. Pingback: what are good essay writing services

 27. Pingback: online thesis help

 28. Pingback: who will write my paper for me

 29. Pingback: research paper writing services in india

 30. Pingback: best essay help

 31. Pingback: price pro pharmacy canada

 32. Pingback: viagra

 33. Pingback: buy real cialis on line us with american express florida

 34. Pingback: how to buy cialis online from canada

 35. Pingback: i need help writing an essay

 36. Pingback: thesis support

 37. Pingback: thesis writing software

 38. Pingback: professional essay writers

 39. Pingback: can somebody write my essay

 40. Pingback: college paper ghost writer

 41. Pingback: web medical information

 42. Pingback: tadalafil and dapoxetine reviews

 43. Pingback: tadalafil storage

 44. Pingback: canadian drugstore

 45. Pingback: cialis without prescribtion

 46. Pingback: what is more effective

 47. Pingback: viagra em excesso faz mal

 48. Pingback: generic cialis lowest prices

 49. Pingback: cialis indien bezahlung mit paypal

 50. Pingback: rx outreach pharmacy

 51. Pingback: canadian pharmacy prednisone

 52. Pingback: cialis for sale online in canada

 53. Pingback: cheapest prescription drugs canada

 54. Pingback: gay friendly dating sites

 55. Pingback: declaring prescription drugs us customs

 56. Pingback: best price on cialis 20mg

 57. Pingback: sublingual viagra

 58. Pingback: what can you drink on a keto diet

 59. Pingback: get viagra prescribed online

 60. Pingback: canada pharmacy generic cialis

 61. Pingback: cipa canadian pharmacy

 62. Pingback: viagra how to use the first time

 63. Pingback: rabeprazole vs omeprazole

 64. Pingback: pill quetiapine

 65. Pingback: xanax and zoloft

 66. Pingback: lipitor wiki

 67. Pingback: how long does it take for lexapro to work for anxiety

 68. Pingback: 1

 69. Pingback: price amoxicillin 500mg

 70. Pingback: cheap propecia online uk

 71. Pingback: order prednisone online

 72. Pingback: tadalafil best

 73. Pingback: ivermectin uk

 74. Pingback: where to order ivermectin online

 75. Pingback: cialis 10mg sale

 76. Pingback: robert malone ivermectin

 77. Pingback: ivermectin for pregnant goats

 78. Pingback: retail price for zithramax

 79. Pingback: albuterol ventolin

 80. Pingback: ivermectin and pyrantel

 81. Pingback: ivermectin petco

 82. Pingback: ivermectin for cat ear mites

 83. Pingback: cost of zithromax

 84. Pingback: where can i purchase lisinopril

 85. Pingback: sildenafil dapoxetine tablets in india

 86. Pingback: azithromycin otc cvs

 87. Pingback: azithromycin 500mg over the counter

 88. Pingback: stromectol order

 89. Pingback: cialis from canada reviews

 90. Pingback: military viagra spending

 91. Pingback: viagra samples

 92. Pingback: mobviagrweb.com

 93. Pingback: cost of molnupiravir

 94. Pingback: aralen 500

 95. Pingback: olumiant 2 mg tablet

 96. Pingback: baricitinib acr 20

 97. Pingback: 40 mg tamoxifen

 98. Pingback: tizanidine caps

 99. Pingback: latisse serum