Liberalizm və əsas prinsipləri

Aygül Pəncəliyeva

Liberalizm haqda ilkin fikirlər, prinsiplərinin yaranması öz başlanğıcını əsasən XVII əsrdən götürməyə başladı. Formalaşdığı bu müddət ərzində tarixin bir çox mərhələlərindən keçib, sosializm və faşizm kimi siyasi sistemlərlə mübarizə aparmasına baxmayaraq dövrümüzdə ən geniş yayılmış siyasi düşüncə sistemlərindən biri olaraq qalmaqdadır. Demokratiya və insan hüquqları ilə sıx əlaqə, müdafiə etdiyi dəyər və prinsiplər isə onun təsirini daha da artırır.

Bəs liberalizmin müdafiə etdiyi əsas prinsiplər hansılardır?

Liberalizm əsasən məntiq və praktik cəhətdən bir-birinə bağlı dörd prinsipdən, fərdiyyətçilik, azadlıq, təbii nizam-kortəbii nizam və məhdud-liberal dövlətdən ibarətdir ki, onlar da bir sıra ortaq və ümumi cəhətlərə malikdirlər.

Liberalizm və əsas prinsipləriRenesans dövründə kilsənin kütləvilik meyllərinə cavab olaraq yaradılmış fərdiyyətçilik prinsipi fərdin hüququnu cəmiyyətin hüququndan üstün hesab olunmasıdır. Liberalizm fərdin siyasi azadlığını müdafiə edir və onu hər şeydən üstün görür.  Fərd əsasdır, o cəmiyyətin bütün sinif və qurumlarından irəlidədir. Liberalizmə görə fərdin maraqları cəmiyyətin maraqlarından öndə gəlir və yalnız fərd xöşbəxt olduğu halda cəmiyyətin xöşbəxtliyindən söhbət gedə bilər.

Bir sözlə fərd hər hansı cəmiyyətin, toplumun, qurumun məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün vasitə ola bilməz. Fərd özü məqsəddir, vasitə yox. Liberalizm “cəmiyyətin yaxşılığı”, “toplumun mənfəəti” kimi fikirləri rədd edir, çünki fərdi toplumun mənfəəti üçün istifadə onu vasitə kimi görmək anlamına gəlir.

Azadlıq liberalizmin ən əsas, təməl prinsipi olub dözümlülük, tolerantlıq, şəxsi həyat kimi dəyərlərin qaynağıdır. Fərd davranışlarına müdaxilə edilmədiyi müddətdə azaddır və müdaxiləsiz sahə nə qədər genişdirsə azadlığın sərhədləri də bir o qədər əhatəlidir.

Sosial və siyasi mənada azadlıq fərdin heç bir təsir altında qalmadan istədiyini etməsidir. İnsan azadlığı fərdin azadlığının, fəaliyyətinin əsassız olaraq məhdudlaşdırılmaması, inanc azadlığı fərdin istədiyi dini düşüncəyə sahib olması və heç bir dini görüşə məcbur edilməməsi, sərbəst düşüncə fikirlərini sərbəst ifadə etmə və yayma azadlığıdır.

Liberalizm insanın sadəcə ağıl və həqiqət tərəfindən idarə edildiyini qəbul edir. Azadlıq həqiqətə gedən bütün yolların açarı, ağıl isə azadlığın mahiyyətidir. Beləlikə, liberalizmə görə insan ağlını təsir altda qoyan hər şey istibdadır. Dövlətin məqsədi isə insan azadlığını təmin etməkdir və ancaq bunu təmin etdiyi müddətcə qəbul edilə bilər.

Təbii nizam yazılı qanunların müdaxilə etməməli olduğu ümumi qanunlar sistemidir. Bu insanların harmoniya içində öz azadlıqlarını yaşamasıdır və dövlətin əsas vəzifəsi bu mühiti qorumaqdır. Təbii nizam özü isə daim inkişafdadır.

Liberalizmin yaradıcısı hesab olunan Jhon Lockun təbii nizam haqqında nəzəriyyəsində kortəbii nizambazar iqtisadiyyatı haqqında təməl fikirlər öz əksini tapıb. O hesab edirdi ki, dövlət və fərd heç bir halda digər fərdin şəxsi sahəsinə, həyatına müdaxilə etməyə ixtiyarı yoxdur.

Kortəbii nizam müxtəlif hətta bir birinə zidd məqsədlərin ümumi mənfəət üçün uzlaşdırılmasıdır. İqtisadi azadlığın olmadığı yerdə isə azadlıqdan söz belə gedə bilməz. Bazar iqtisadiyyatının yaratdığı rəqabət işçiyə istədiyi yerdə işləməyə, sahibkara məhsulunu istədiyi yerdə satmağa imkan verir. İnsanların bir-birindən qorxmadığı və heç nə ummadığı şəraitdə isə azadlıq özünü tam formada göstərir. Hər kəs öz məqsədlərinə uyğun davranır, lakin eyni zamanda digərlərinə də xidmət edir. Bazar iqtisadiyyatının ən özəl cəhətisə bu sistem iştirakçılarının könüllü olmasıdır. Hər kəs istədiyi insanla öz mənfəətinə, çıxarına uyğun əməkdaşlıq edə bilər.

Liberal– sərhədli dövlət fərdiyyətçidir. Onun dayağı, məqsədi fərddir. Fərd dövlət və cəmiyyətdən irəlidədir.

Azadlıq və təbii haqlar fərdin doğuşdan sahib olduğu hüquqlardır. Fərdin öz ağlı və iradəsi ilə öz yolunu seçmək, öz dünyasını yaratmaq haqqı var və burda liberal dövlətin əsas vəzifəsi fərdin kiçik dünyasını müdaxilə etmədən qorumaqdır.

Liberalizm üçün ən ideal şərait azadlıq və könüllü əməkdaşlıq fonunda azad müzakirə şəraitinin olmasıdır. Eləcə də hər kəsin çoxluğa boyun əymədən öz fikrini ifadə etmək azadlığı olmalıdır. Lakin fikir mübadiləsi zamanı yaranacaq fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün qanunlar bəs etmir və hakimə ehtiyac duyulur. Burda hakim rolunu isə dövlət oynayır, deyə Freidman bildirir.

İnsanların təməl hüquqlarını təhlükə altına qoyacaq iki səbəb mövcuddur. Onlardan biri digərinin şəxsi həyatına müdaxilə edən, güc işlədən fərd, digər daha təhlükəlisi isə qeyri məhdud dövlətdir.

Beləliklə, qeyri məhdud, qanunlarla bağlanmamış dövlət insan hüquqları üçün ən böyük təhlükədir. Liberalizmdə dövlətin məhdudlaşdırılması adətən hüquqi dövlət, qanun dövləti anlayışları ilə göstərilir. Təbii hüquq dövlətdən öncə də mövcud idi və fərdlər arasında münasibət öz-özünə tənzimlənirdi. Onun görə bu münasibətləri qaydasına salmaq üçün dövlətin güc işlətməsinə ehtiyac yoxdur.

Liberalizm nümayəndələrinin fikrinə görə dövlətin həmçinin iqtisadi sahəyə müdaxiləsi də yolverilməzdir. Dövlətin bazar iqtisadiyyatına güvənməyib iqtisadiyyatı tam idarə etməsi fərdin hüquq, mənfəət və həyatına ən böyük müdaxilədir. Eləcə də iqtisadi sahəyə müdaxiləsi artan dövlətlərdə azadlıq yoxa çıxır və təbii olaraq diktaturalar doğulur.

Ümumiyyətlə liberalizmin özünə məxsus tarixi və fəlsəfəsi vardır. O bir adamın nəzəriyyələri əsasında deyil bir çox mütəfəkkirlərin fikir və düşüncələri ilə daim dəyişmiş və özünü inkişaf etdirmişdir. Ona görə liberalizm hər hansı dəyər bağlarına ilişib qalmamış, dəyərləri özünə qanun kimi qəbul etmədən azad olmuşdur. Onun üçün ən böyük dəyər azadlıq və fərddiyyətçilikdir. Bu dəyərlərdən kənar heç nə liberalizmə yaxın ola bilməz. Liberalizm olmadan demokatiya, demokratiya olmadan isə liberalizmi təsəvvür etmək mümkünsüzdü.

Qeyd: Bu yazı aşağıdakı məqalənin xülasəsidir:

Halis ÇETİN,Liberalizmin temel ilkeleri”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1

215 Responses to Liberalizm və əsas prinsipləri

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: best cialis site

 5. Pingback: doctor7online.com

 6. Pingback: albuterol for sale

 7. Pingback: ciprofloxacin mexico

 8. Pingback: pharmacy cialis generic online

 9. Pingback: viagra pills sold online

 10. Pingback: viagra without doctor prescription

 11. Pingback: naltrexone price 50mg

 12. Pingback: who has tylenol in stock

 13. Pingback: chloroquine for sale

 14. Pingback: how to viagra without subscription

 15. Pingback: generic cialis 20mg

 16. Pingback: order viagra online

 17. Pingback: canadian generic viagra online

 18. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 19. Pingback: help write essay

 20. Pingback: online dissertations

 21. Pingback: mba essay help

 22. Pingback: custom essay writing sites

 23. Pingback: best college essay editing service

 24. Pingback: thesis coaching

 25. Pingback: can i pay someone to write my paper

 26. Pingback: write my research paper for me for free

 27. Pingback: writing a thesis

 28. Pingback: online pharmacy cialis comparison

 29. Pingback: thesis publishing

 30. Pingback: thesis topics in education

 31. Pingback: best essay writers

 32. Pingback: write my paper for me cheap

 33. Pingback: blue sky tadalafil reviews

 34. Pingback: cheap metformin uk

 35. Pingback: online propecia prescription

 36. Pingback: cheap ed drugs

 37. Pingback: pharmacy online cheap

 38. Pingback: prescription drugs from canada

 39. Pingback: no prescription online pharmacy

 40. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

 41. Pingback: canadian pharmacy online cialis

 42. Pingback: receita para compra de viagra

 43. Pingback: lisinopril 40 mg tablets

 44. Pingback: viagra and cialis together

 45. Pingback: cheapest prescription pharmacy

 46. Pingback: buy cialis online generic

 47. Pingback: cialis 20mg review

 48. Pingback: topical rx pharmacy tallahassee fl

 49. Pingback: coupons for cialis daily use

 50. Pingback: cost of cialis without insurance

 51. Pingback: buy cialis 36 hour online

 52. Pingback: buy cialis online best price

 53. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

 54. Pingback: can i buy cialis online

 55. Pingback: buying pills online

 56. Pingback: valtrex medication for sale

 57. Pingback: erectile dysfunction drug

 58. Pingback: viagra from india

 59. Pingback: best medicine for ed

 60. Pingback: sexual dysfunction in men

 61. Pingback: plaquenil 800mg

 62. Pingback: plaquenil online

 63. Pingback: stromectol 12mg

 64. Pingback: ivermectin 3mg tablets price

 65. Pingback: ed pills comparison

 66. Pingback: price of viagra

 67. Pingback: cialis original for sale

 68. Pingback: are there good canadian pharmacies

 69. Pingback: do prescription drugs expire

 70. Pingback: viagra that takes mastercard

 71. Pingback: buy cialis without a prescription

 72. Pingback: what does the keto diet consist of

 73. Pingback: can you buy zithromax online

 74. Pingback: canadian online pharmacy no prescription

 75. Pingback: government funded viagra

 76. Pingback: ivermectin uk coronavirus

 77. Pingback: compare ed drugs

 78. Pingback: plaquenil online

 79. Pingback: how to make homemade cialis

 80. Pingback: prednisone medication

 81. Pingback: prozac or fluoxetine or paxil or paroxetine or zoloft or sertraline or luvox or fluvoxamine

 82. Pingback: does sertraline cause hair loss

 83. Pingback: what kind of drug is lyrica

 84. Pingback: ivermectin lice

 85. Pingback: ivermectin oral 0 8

 86. Pingback: cost of ivermectin lotion

 87. Pingback: pump for ed

 88. Pingback: lexapro vs escitalopram

 89. Pingback: amoxicillin for tooth infection

 90. Pingback: where can i buy clomiphene

 91. Pingback: order clomid online

 92. Pingback: ivermectin price

 93. Pingback: ivermectin iv

 94. Pingback: propecia kaufen ohne rezept

 95. Pingback: prednisone 60 mg price

 96. Pingback: buy doxycycline

 97. Pingback: best tadalafil tablet

 98. Pingback: stromectol medicine

 99. Pingback: online doxycycline

 100. Pingback: cheap cialis online australia

 101. Pingback: sarcoptic mange ivermectin dosage

 102. Pingback: cialis online mastercard

 103. Pingback: ivermectin uses

 104. Pingback: cheap cialis tablets

 105. Pingback: cialis pills overnight

 106. Pingback: cheap zithramax no prescription

 107. Pingback: ivermectin drench

 108. Pingback: ivermectin pour on for ringworm in cattle

 109. Pingback: treating heartworms with ivermectin

 110. Pingback: ventolin and

 111. Pingback: ivermectin cancer

 112. Pingback: what is ivermectin

 113. Pingback: how to cure ed naturally

 114. Pingback: is it illegal to order zithromax online

 115. Pingback: lisinopril and ace inhibitors

 116. Pingback: vacuum pump for ed

 117. Pingback: tadalafil and dapoxetine dosage

 118. Pingback: tamoxifen hormone therapy

 119. Pingback: where to buy nolvadex

 120. Pingback: prednisone purchase online

 121. Pingback: buy prednisone online no prescription

 122. Pingback: buy prednisone mexico

 123. Pingback: ivermectin brand name

 124. Pingback: ivermectin brand name

 125. Pingback: azithromycin over the counter for humans

 126. Pingback: best ed pills non prescription

 127. Pingback: carprofen without vet prescription

 128. Pingback: buy prescription drugs online

 129. Pingback: azithromycin over the counter usa

 130. Pingback: prednisone 200 mg tablets

 131. Pingback: prednisone ordering online

 132. Pingback: prednisone without rx

 133. Pingback: stromectol

 134. Pingback: amoxil generic name

 135. Pingback: ed pills that work better than viagra

 136. Pingback: buy lasix 40 mg uk

 137. Pingback: buy gabapentin 300mg

 138. Pingback: plaquenil canada

 139. Pingback: zithromax generics

 140. Pingback: buy viagra professional

 141. Pingback: where to buy valtrex over the counter

 142. Pingback: valtrex 500 mg

 143. Pingback: valtrex 1000mg tablet

 144. Pingback: valtrex cost

 145. Pingback: generic pills

 146. Pingback: cialis medication

 147. Pingback: how long does cialis last

 148. Pingback: how to take 20 mg cialis

 149. Pingback: plaquenil 500 mg

 150. Pingback: stromectol 3 mg tablet

 151. Pingback: how much does ivermectin cost

 152. Pingback: hydroxychloroquine uk

 153. Pingback: ivermectin price uk

 154. Pingback: buy ivermectin canada

 155. Pingback: ivermectin for sale

 156. Pingback: canada cialis online

 157. Pingback: cialis samples for healthcare professionals

 158. Pingback: ivermectin 400 mg brands

 159. Pingback: ivermectin oral 0 8

 160. Pingback: order stromectol

 161. Pingback: ed treatment pills

 162. Pingback: buy ed pills online

 163. Pingback: stromectol cvs

 164. Pingback: stromectol medicine

 165. Pingback: viagra generic online pharmacy

 166. Pingback: canada pharmaceuticals online generic

 167. Pingback: Zithromax

 168. Pingback: get viagra prescription

 169. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 170. Pingback: Enalapril

 171. Pingback: cialis substitute

 172. Pingback: setcialimir.com

 173. Pingback: 24 mg zanaflex

 174. Pingback: Baclofen

 175. Pingback: best canadian online pharmacy

 176. Pingback: monapinavir

 177. Pingback: nolvadex coupon

 178. Pingback: aralen 800mg

 179. Pingback: Brand Levitra

 180. Pingback: prescription without a doctor's prescription

 181. Pingback: ivermectin uk

 182. Pingback: ivermectin coronavirus

 183. Pingback: zithromax 250 mg

 184. Pingback: prescription drugs without doctor approval

 185. Pingback: where can i get molnupiravir

 186. Pingback: stromectol oral

 187. Pingback: ivermectin buy australia

 188. Pingback: cost of clomid

 189. Pingback: doxycycline pills

 190. Pingback: viagra before and after photos

 191. Pingback: stromectol medication

 192. Pingback: all cialis drug original prices

 193. Pingback: merck ivermectin

 194. Pingback: sex with viagra

 195. Pingback: rx online cialis

 196. Pingback: ivermectin for rosacea

 197. Pingback: buy clomid online canadian pharmacy

 198. Pingback: clomid canada

 199. Pingback: how to cure ed naturally

 200. Pingback: mazhor4sezon

 201. Pingback: filmfilmfilmes

 202. Pingback: gRh9UPV

 203. Pingback: ivermectin 4 mg

 204. Pingback: ivermectin toxicity in cats treatment

 205. Pingback: ed drugs online from canada

 206. Pingback: natural ed treatments

 207. Pingback: kinoteatrzarya.ru

 208. Pingback: TopGun2022

 209. Pingback: Xvideos

 210. Pingback: XVIDEOSCOM Videos

 211. Pingback: ivanesva

 212. Pingback: buy prescription drugs online legally

 213. Pingback: best ed pills non prescription

 214. Pingback: prescription without a doctor's prescription

 215. Pingback: cialis 20 mg price