Liberalizm və dəyərləri

Aygül Pəncəliyeva

Latın dilindən “azad insanlar sinfi” kimi tərcümə olunan liberalizm termin kimi XIV əsrdən mövcud idi. Lakin o, ancaq XIX əsrdən sonra siyasi məna kəsb etməyə başladı. Liberal fikirlər Avropada feodalizmin çöküşü, onun yerinə yaranmış kapitalist cəmiyyətin nəticəsi olaraq, orta sinfin fikir və düşüncələrini özündə əks etdirirdi. Bu fikirlər radikal idi, islahatlar hətta bəzən inqilab tələb edirdi. Liberallar mütləqiyyətçiliyin yerinə konstitusional idarəetmə, təmsili demokratiya tələb edir, dində vicdan, ibadət azadlığı, mülkiyyət hüququ kimi yeni fikirlər səsləndirirdilər.

Sənayeləşmənin Qərb ölkələrinə yayılması isə liberal fikirləri daha da möhkəmləndirdi. Beləliklə də XIX yüzillik, liberalizmin təntənəsi əsrinə çevrildi. Liberalların dəstəklədiyi azad bazar ölkələr arasında ticari əlaqələri genişləndirirdi. XIX əsr İngiltərəsində formalaşmış sənaye kapitalizmi liberal dəyələrlə birgə bir əsr sonra Şimali Amerika, daha sonra isə Şərqi Avropaya yayıldı.

Lakin Asiya, Afrika, Latın Amerikasının İnkişafda Olan ölkələrində vəziyyət daha fərqli idi. Kollektivçilik, cəmiyyəti fərddən daha üstün hesab edən düşüncə tərzi burada sosializm və millətçilik üçün daha əlverişli şərait yaradırdı.

Qərbin siyasi sistemi isə tamamilə liberal fikir və dəyərlərə əsaslanır. Bu fikir və dəyərlər onun siyasi, iqtisadi və sosial həyatına elə nüfuz edib ki, sivilizasiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Qərbin sistemi konstitusiyalı sistemdir, iqtidar sərhədlənmiş, siyasi hakimiyyət açıq seçki yolu ilə əldə edilirdi.

XIX əsrdə liberalizmin xarakterində bəzi dəyişikliklər baş verdi, radikal, inqilabi tərəfləri yoxa çıxır, yalnız mövcud qurumları qoruyub saxlamağa çalışan sistemə çevrilirdi. Bu da müasir liberalları ilkin liberal fikir və dəyərlərə yenidən nəzər salmasına gətirib çıxardı və klassik liberalizmlə yanaşı modern liberalizmi formalaşdırdı. Bəs liberalizmin əsas dəyərləri hansılardır?

Fərd: Feodalizm dövründə insanlara daxil olduqları qurumun üzvləri kimi yanaşılırdı (kənd, ailə, sosial sinif və s). Lakin bazar iqtisadiyyatı feodalizmi əvəz etməyə başlayandan sonra insanlar daha geniş seçimlər və sosial imkanlarla üz-üzə gəldilər və artıq bəlkə də ilk dəfə insan özü, öz seçimi üzərində düşünmə imkanı və cəsarəti əldə etdi. O artıq azad insan idi və kim üçün işləmək, harda yaşamaq haqda fikirləşmək fürsəti əldə etmişdi. Bununla da, fərd anlayışı, fərdin əhəmiyyəti ön plana çıxdı.

Rasional və elmi araşdırmaların ənənəvi dini nəzəriyyələrin yerini alması isə fərdin dünyagörüşünün formalaşmasına kömək etdi, fərdin özünəməxsus və şəxsi xüsusiyyətləri olduğuna inanıldı.

Azadlıq: İlkin liberallara görə azadlıq insanın ən təbii hüququ, mövcudluğunun ən önəmli ehtiyacıdır. Onlar azadlığı insanın bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirmək, potensialını üzə çıxarmaq üçün yeganə şərt olaraq görürdülər.

Liberalizmdə azadlığın dəyəri barədə fikirlər oxşar olsa da, fərd üçün azadlığın nə olması haqda müxtəlif fikirlər mövcuddur. İngilis tarixçisi İsaiah Berlin “Azadlığın iki anlayışı” adlı əsərində bu fikirləri iki qrupa “neqativ” azadlıq teoriyası və “pozitiv” azadlıq teoriyasına bölür. Klassik liberallar, azadlığın şəxsin sərbəst buraxılması və heç bir müdaxilə olmadan öz istədiyi kimi yaşaması olduğunu hesab edir ki, bu neqativ teoriyadır. Modern liberallar isə pozitiv azadlıq teoriyasına üstünlük verirlər.

Ağıl: Liberalizm bütünlükdə Aydınlanma layihəsinin bir hissəsidir. Aydınlanmanın əsas məqsədi insanları cəhalətdən çıxarıb rasional düşünməyə vadar etməkdir. Bu hərəkat liberalizmə çox təsir etmiş, onun azadlığa və fərdə olan inamını gücləndirmişdi. Rasionalizm həm də liberalların özlərini inkişaf etdirməsi, irəliyə doğru addımlaması demək idi.

Ağıl həm də müzakirə, fikir mübadiləsi zamanı həyati əhəmiyyət daşıyır. İnsanlar iş dünyasında, təbii mənbələri üzərində, dövlətlər təhlükəsizlik və strateji üstünlük uğrunda daimi mübarizədədirlər və bu mübarizənin müharibə ilə nəticələnməməsi ancaq ağlın gücü rasionallıq sayəsində mümkündür. Ümumiyyətlə, liberalizm gücü, təcavüzkarlığı dəstəkləmir və müharibəni ən son addım olaraq görür.

Ədalət: Ədalət hər kəsə “ehtiyacı” olanın verilməsi ilə əlaqəlidir. Liberal ədalət geniş məna daşıyır və müxtəlif sahələrdə bərabərlik inancına əsaslanır. İlk öncə, liberalizm, fərdin bərabərliyini nəzərdə tutur. Liberallar bərabər əxlaqi dəyərlərə, bütün insanların bərabər hüquqlu doğulduqlarına inanırlar.

İkinci olaraq, liberalizm formal bərabərliyə – irq, cins, rəng, inanc, din, sosial bərabərliyə inanır və insanların sosial imtiyazlardan yararlanıb digərlərində üstün olmasına şiddətlə etiraz edirlər. Formal bərabərliyin digər əhəmiyyətli hissəsi hüquqi və siyasi bərabərlikdir. Hüquqi bərabərliyə görə hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Siyasi bərabərlik dedikdə isə “bir şəxs, bir səs; bir səs, bir dəyər” fikri əsas götürülür.

Üçüncü isə, liberallar fürsət bərabəliyinə önəm verirlər. Bütün fərdlərin cəmiyyətdə yüksəlişi və inkişafı üçün bərabər şansları olmalıdır

Liberalizmdə sosial bərabərlik arzuolunan deyil, çünki insanlar bərabər doğulmurlar. Onlar hesab edir ki, hər kəsin öz bacarıq və qabiliyyəti var və bəziləri digərlərindən daha çox işləməyə hazırdır.

Tolerantlıq və fərqlilik

Tolerantlıq anlayışını Fransız yazıçısı Volterin “Dediyin sözlərdən iyrənirəm, amma sənin bu sözləri demək hüququnu ölənə qədər müdafiə edəcəm” fikri ilə daha yaxşı izah etmək olar. Yəni həm etik ideal, həm də sosial qanundur. O, insanların bir-biri ilə necə davranmalı olduğunu göstərən qanunları müəyyənləşdirir. J.S.Mill yazır ki, tolerantlıq cəmiyyətin sağlamlığı və mövcudluğunu təmin edən məcburiyyətdir. Fərqlilik və müxtəlifliksə rəqabət, müzakirə, mübahisə və bunların nəticəsi olaraq sosial inkişafdır.

364 Responses to Liberalizm və dəyərləri

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: best cialis site

 5. Pingback: generic albuterol inhaler

 6. Pingback: ciprofloxacin mexico

 7. Pingback: cheap viagra 100mg free shipping

 8. Pingback: levitra coupon

 9. Pingback: who has tylenol in stock

 10. Pingback: chloroquine 2020

 11. Pingback: how does viagra work

 12. Pingback: cialis 10mg

 13. Pingback: tadalafil generic

 14. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 15. Pingback: hydroxychloroquine cost uk

 16. Pingback: cialis tadalafil 20mg

 17. Pingback: safe place to buy viagra online

 18. Pingback: buy cialis

 19. Pingback: effects of 100 mg viagra

 20. Pingback: generic cialis no doctor's prescription

 21. Pingback: buy cheap viagra online us

 22. Pingback: buy chloroquine phosphate

 23. Pingback: what is the best custom essay writing service

 24. Pingback: essay custom writing

 25. Pingback: education dissertation topics

 26. Pingback: persuasive essay writing help

 27. Pingback: college essay writing service

 28. Pingback: custom research paper writing services

 29. Pingback: can i pay someone to write my paper

 30. Pingback: editing thesis

 31. Pingback: cialis prices

 32. Pingback: modafinil online pharmacy

 33. Pingback: viagra

 34. Pingback: generic cialis india

 35. Pingback: generic cialis (tadalafil) 20mg

 36. Pingback: man on viagra

 37. Pingback: is 150 mg viagra safe

 38. Pingback: cialis coupons

 39. Pingback: viagra before after

 40. Pingback: cialis tadalafil 20 mg

 41. Pingback: generic viagra online

 42. Pingback: cialis or viagra

 43. Pingback: sildenafil coupon

 44. Pingback: tadalafil

 45. Pingback: tadalafil tablets

 46. Pingback: viagra torture

 47. Pingback: via best buy viagra

 48. Pingback: vardenafil dosage

 49. Pingback: how to use cialis

 50. Pingback: viagra overdose

 51. Pingback: levitra 10mg

 52. Pingback: sex with viagra

 53. Pingback: how to get viagra

 54. Pingback: buy custom essay online

 55. Pingback: phd thesis database

 56. Pingback: essay writers

 57. Pingback: cialis for everyday use

 58. Pingback: viagra and the villages

 59. Pingback: is viagra better than cialis

 60. Pingback: teva viagra generic

 61. Pingback: viagra pill cutter

 62. Pingback: viagra pills price

 63. Pingback: mom gives son dads viagra

 64. Pingback: walmart pharmacies viagra discount

 65. Pingback: is cialis better than viagra

 66. Pingback: propionyl l carnitine and viagra

 67. Pingback: comprar viagra online contrabando

 68. Pingback: price of viagra generic

 69. Pingback: price of sildenafil

 70. Pingback: cialis blue pill australia

 71. Pingback: sildenafil for sale

 72. Pingback: sildenafil mexico price

 73. Pingback: tetracycline vs amoxicillin

 74. Pingback: dosage of amoxicillin for cats

 75. Pingback: azithromycin for acne

 76. Pingback: celebrex 200mg cap

 77. Pingback: celebrex and weight loss

 78. Pingback: is keflex a type of penicillin

 79. Pingback: define duloxetine

 80. Pingback: what does cymbalta do

 81. Pingback: generic metformin price

 82. Pingback: buy propecia uk

 83. Pingback: best ed pills non prescription

 84. Pingback: cure ed

 85. Pingback: canadian pharmacy cialis

 86. Pingback: Viagra with Duloxetine

 87. Pingback: pharmacy canadian superstore

 88. Pingback: chinese cialis

 89. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

 90. Pingback: buy cialis united kingdom

 91. Pingback: generic 20 mg tadalafil

 92. Pingback: how much does cost with insurance

 93. Pingback: no fax payday loans highland

 94. Pingback: lisinopril 12.5

 95. Pingback: lisinopril 102

 96. Pingback: cialis promise program

 97. Pingback: generic cialis no prescription australia

 98. Pingback: canadian pharmacy legit

 99. Pingback: singapore pharmacy online store

 100. Pingback: can i buy cialis online

 101. Pingback: buy cialis 36 hour

 102. Pingback: rx pharmacy charlotte nc

 103. Pingback: cialis australia online stores

 104. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

 105. Pingback: where can i buy cialis without a prescription

 106. Pingback: buy cialis online cheap

 107. Pingback: can i buy cialis in toronto

 108. Pingback: is it illegal to buy prescription drugs online

 109. Pingback: valtrex 500 mg uk price

 110. Pingback: ed medications online

 111. Pingback: best natural cure for ed

 112. Pingback: cost of viagra

 113. Pingback: herbal ed remedies

 114. Pingback: ed meds online canada

 115. Pingback: google viagra dosage recommendations

 116. Pingback: ivermectin where to buy for humans

 117. Pingback: plaquenil tabs

 118. Pingback: plaquenil 0.2

 119. Pingback: buy ivermectin nz

 120. Pingback: ivermectin lotion for lice

 121. Pingback: buy stromectol uk

 122. Pingback: natural ed remedies

 123. Pingback: top ed drugs

 124. Pingback: viagra price

 125. Pingback: best over the counter viagra

 126. Pingback: cialis for daily use

 127. Pingback: where can u buy cialis

 128. Pingback: online doctor cialis

 129. Pingback: new viagra commercial actress name

 130. Pingback: viagra expiration

 131. Pingback: zithromax online usa no prescription

 132. Pingback: mexican online pharmacy reviews

 133. Pingback: regcialist.com

 134. Pingback: generic stromectol

 135. Pingback: men with ed

 136. Pingback: generic plaquenil

 137. Pingback: cialis on li

 138. Pingback: cialis 10mg

 139. Pingback: prednisone pill

 140. Pingback: lipitor 10mg side effects

 141. Pingback: weening off omeprazole

 142. Pingback: sertraline drug test

 143. Pingback: order diet pills from canada

 144. Pingback: most trusted canadian online pharmacies

 145. Pingback: weight loss pills from canada

 146. Pingback: ivermectin lotion cost

 147. Pingback: atorvastatin and muscle pain

 148. Pingback: best erectile dysfunction pills

 149. Pingback: is it legal to order viagra online in canada

 150. Pingback: 1

 151. Pingback: amoxicillin in uti

 152. Pingback: buy clomid

 153. Pingback: buy propecia online canada

 154. Pingback: can you buy prednisone in mexico

 155. Pingback: buy doxycycline online uk

 156. Pingback: price of doxycycline

 157. Pingback: buy doxycycline for dogs

 158. Pingback: tadalafil 40 mg daily

 159. Pingback: where to buy stromectol for humans free

 160. Pingback: cialis au

 161. Pingback: brand name cialis

 162. Pingback: paypal cialis

 163. Pingback: generic cialis 200mg pills

 164. Pingback: buy ivermectin online canada

 165. Pingback: buy cialis south africa

 166. Pingback: cephalexin and stromectol

 167. Pingback: ivermectin gold

 168. Pingback: how much does zithramax cost

 169. Pingback: dog wormer ivermectin

 170. Pingback: ivermectin brand name

 171. Pingback: salbutamol inhaler for sale

 172. Pingback: ivermectin 12 mg tablets buy

 173. Pingback: overnight generic viagras

 174. Pingback: how much does ivermectin cost

 175. Pingback: home remedies for erectile dysfunction

 176. Pingback: cialis canada

 177. Pingback: zithromax for strep

 178. Pingback: the best ed pill

 179. Pingback: lisinopril 20 mg precio

 180. Pingback: generic dapoxetine online

 181. Pingback: buy cialis online europe

 182. Pingback: tamoxifen warning

 183. Pingback: prednisone 5mg over the counter

 184. Pingback: generic prednisone pills

 185. Pingback: prednisone buy without prescription

 186. Pingback: cost of ivermectin pill

 187. Pingback: ivermectin oral 0 8

 188. Pingback: ivermectin lice

 189. Pingback: clamelle otc

 190. Pingback: zithromax otc

 191. Pingback: prescription meds without the prescriptions

 192. Pingback: stromectol 3 mg tablets price

 193. Pingback: viagra generic

 194. Pingback: lasix order

 195. Pingback: neurontin 4 mg

 196. Pingback: chloroquine cost uk

 197. Pingback: neurontin price

 198. Pingback: plaquenil

 199. Pingback: prednisone rx coupon

 200. Pingback: modafinil sleep

 201. Pingback: ventolin price in usa

 202. Pingback: azithromycin 250

 203. Pingback: valtrex cost india

 204. Pingback: cheapest on line valtrex without a prescription

 205. Pingback: valtrex generic canada

 206. Pingback: cost of valtrex rx

 207. Pingback: generic ed pills from canada

 208. Pingback: generic ed pills from canada

 209. Pingback: cialis dosage recommendations

 210. Pingback: cialis dosage recommendations frequency

 211. Pingback: sildenafil 25 mg price

 212. Pingback: how long does cialis last

 213. Pingback: canadian pharmacy generic cialis

 214. Pingback: hydroxychloroquine 400

 215. Pingback: plaquenil 200 mg prices

 216. Pingback: plaquenil 800mg

 217. Pingback: ivermectin pills

 218. Pingback: order stromectol

 219. Pingback: canada cialis 5mg

 220. Pingback: viagra 100 mg for sale

 221. Pingback: hydroxychloroquine sulfate corona

 222. Pingback: ivermectin where to buy

 223. Pingback: ivermectin cream canada cost

 224. Pingback: ivermectin 3mg tablets price

 225. Pingback: where can i buy original cialis

 226. Pingback: viagra vs levitra vs cialis reviews

 227. Pingback: ivermectin 3mg

 228. Pingback: new ed drugs

 229. Pingback: best otc ed pills

 230. Pingback: cialis cheap generic

 231. Pingback: stromectol tab price

 232. Pingback: cialis cheap usa

 233. Pingback: stromectol canada

 234. Pingback: cheap viagra 100mg tablets

 235. Pingback: stromectol ivermectin tablets

 236. Pingback: Lanoxin

 237. Pingback: can you take viagra and cialis together

 238. Pingback: what happens when you take viagra for the first time

 239. Pingback: what happens when you mix cialis with grapefruit?

 240. Pingback: cheap prescription viagra

 241. Pingback: Toradol

 242. Pingback: Micronase

 243. Pingback: Reforge

 244. Pingback: ivermectin iv

 245. Pingback: combivent respimat

 246. Pingback: stromectol tablets uk

 247. Pingback: cialis tablets

 248. Pingback: sildenafil citrate

 249. Pingback: generic viagra for sale cheap

 250. Pingback: ivermektin

 251. Pingback: buy stromectol 3 mg

 252. Pingback: where to buy ventolin singapore

 253. Pingback: covid prevention protocols

 254. Pingback: Finax

 255. Pingback: ivermectin online

 256. Pingback: chloroquine drug

 257. Pingback: merck covid drug

 258. Pingback: nolvadex 40mg

 259. Pingback: aralen eye exam

 260. Pingback: Lyrica

 261. Pingback: tamoxifen cream

 262. Pingback: Anonymous

 263. Pingback: i-mask

 264. Pingback: dengue ivermectin

 265. Pingback: ivermectin 1 cream

 266. Pingback: ivermectin stromectol

 267. Pingback: ivermectin virus

 268. Pingback: ivermectin 8000 mcg

 269. Pingback: ivermectin 200

 270. Pingback: ivermectin tablet price

 271. Pingback: ivermectin 6

 272. Pingback: buy ivermectin uk

 273. Pingback: Anonymous

 274. Pingback: ivermectin

 275. Pingback: ivermectin generic

 276. Pingback: buy ivermectin

 277. Pingback: ivermectin cost

 278. Pingback: stromectol for sale

 279. Pingback: ivermectin buy online

 280. Pingback: where can i buy ivermectin

 281. Pingback: ignition casino legit

 282. Pingback: purchase ivermectin

 283. Pingback: ivermectin tablets for humans

 284. Pingback: cialis kaufen

 285. Pingback: buy prednisone pill

 286. Pingback: tadalafil and dapoxetine

 287. Pingback: https://tadalafiled.quest

 288. Pingback: viagra provigil interaction

 289. Pingback: ivermectin cream 1

 290. Pingback: rx pharmacy generic viagra

 291. Pingback: cost of stromectol medication

 292. Pingback: cost of generic cialis in canada

 293. Pingback: where to order generic viagra

 294. Pingback: ivermectin buy

 295. Pingback: generic name for cialis

 296. Pingback: best online cialis

 297. Pingback: buy cialis pills online

 298. Pingback: buy sildenafil pills from canada

 299. Pingback: generic name for cialis

 300. Pingback: cialis women

 301. Pingback: ivermectin 0.5 lotion

 302. Pingback: happy family store sildenafil pills

 303. Pingback: sildenafil pills

 304. Pingback: cialis alternative

 305. Pingback: generic cialis

 306. Pingback: what does prednisone 20mg look like

 307. Pingback: para que es prednisone 20mg

 308. Pingback: generic cialis walgreens price

 309. Pingback: antiviral for covid

 310. Pingback: molnupiravir for sale

 311. Pingback: tadalafil mexico

 312. Pingback: buy online

 313. Pingback: ivermectin buy online

 314. Pingback: side effects prednisone

 315. Pingback: generic viagra buy

 316. Pingback: generic cialis

 317. Pingback: real cash casino

 318. Pingback: cialis generic

 319. Pingback: stromectol brand

 320. Pingback: can you buy stromectol over the counter

 321. Pingback: casino real money

 322. Pingback: buy cialis online

 323. Pingback: potenzmittel rezeptfrei

 324. Pingback: 20mg cialis online tadalafil

 325. Pingback: ivermectin tablets over counter

 326. Pingback: ivermectin treatment

 327. Pingback: clomid purchase online

 328. Pingback: stromectol medicine

 329. Pingback: doxycycline 200 mg

 330. Pingback: ivermectin new zealand

 331. Pingback: cialis without a doctor prescription

 332. Pingback: minocycline 50mg otc

 333. Pingback: stromectol tablets uk

 334. Pingback: furosemide 40 mg cost uk

 335. Pingback: can i buy lasix over the counter in australia

 336. Pingback: invermectin

 337. Pingback: cost of cialis at cvs

 338. Pingback: cialis tadalafil tablets

 339. Pingback: ivermectin purchasing

 340. Pingback: ivermectin 1%

 341. Pingback: ivermectin bestellen

 342. Pingback: ivermectin pills

 343. Pingback: ivermectin pill cost

 344. Pingback: lucky lands

 345. Pingback: no prescription female cialis

 346. Pingback: stromectol cost

 347. Pingback: ivermectin price comparison

 348. Pingback: ivermectin 50 mg

 349. Pingback: buy cialis no prescription australia

 350. Pingback: generic clomid online

 351. Pingback: clomid prices in south africa

 352. Pingback: buy clomid 100mg online

 353. Pingback: ivermectin otc

 354. Pingback: where to purchase ivermectin

 355. Pingback: can i buy clomid over the counter in australia

 356. Pingback: stromectol ebay

 357. Pingback: ed symptoms

 358. Pingback: durvet ivermectin sheep drench

 359. Pingback: side effects of ivermectin in humans

 360. Pingback: ivermectin cream 5%

 361. Pingback: best ed medicine

 362. Pingback: canadian drug pharmacy

 363. Pingback: cialis 20 mg price

 364. Pingback: tadala