Laçın və Laçınov

Toğrul Maşallı

Əgər internet axtarış sistemində Laçın adını axtarışa versəniz (rus dilində), siz belə bir ifadə ilə rastlaşa bilərsiniz: “xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun adını Laçınovo kəndinə və Laçın stansiyasına veriblər”. Məlumatı dəqiqləşdirsək, görərik ki, qabağımızda dekabrist Evdokim Emelyanoviç Laçınovun adı dayanır. Əlbəttə ki, Laçın stansiyasına, indiki Laçın şəhərinə onun adı verilməyib. Həm soyadını, həm də şəhərin adını birləşdirən bir cəhət var – bu da adın mənasıdır (“şahin” deməkdir).

Emelyan Evdokimoviç Laçınov dekabrist hərəkatın aktiv üzvlərindən deyildi. Cənub cəmiyyətinin axırıncı illərində üzv olaraq (1825-ci ildə, özünün sözlərinə görə isə hətta axırıncı ayında), hansısa aktivlik ilə təşkilatda özünü göstərə bilmədi. Amma başqa dekabristlərin ifadələrinə görə aktivlik göstərmək istəyirdi, lakin vaxtı çatmadı. Buna görə cəzası da müəyyən qədər yüngül idi – hüquqlardan məhrum etmə və Qafqazda fəaliyyət göstərən batalyonlardan birinə sıravi əsgər kimi sürgün.

Laçın və LaçınovMüəyyən qədər ad çıxardığı sahə isə – publisistika idi. Laçınov ölümündən sonra geniş bir publisistik irs qoymuşdu, onların arasında xalqların xasiyyətlərinin və adətlərinin təsviri (həmçinin Cənubi Azərbaycanda yaşayan xalqların da), vilayətlərin statistik və tarixi təsvirlərinə dair (Erivan, Qars və s.), məqalələr və s. İndiki vaxtda bu dekabristin irsi elə də yaxşı tədqiq olunmayıb, hətta bir çox məqalələri uzun müddət ya Qriboyedovun adına, ya da başqa görkəmli ədəbiyyatşünasların adlarına çıxarılırıb.

Ümumiyyətlə, Laçınov publisistika ilə çox tez, hələ 1816-1817-ci illərdə məşğul olmağa başlamışdı. Onu yazmağa məcbur edən faktorlardan biri də demək olar ki, Azərbaycan oldu.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dekabristi Azərbaycan ilə təkcə adı yox, həmçinin həyatı da birləşdirir. O, burada həyat boyu iki dəfə olub. Və çoxlu dekabristlərdən fərqli olaraq, buraya hələ sürgündən əvvəl, öz istəyi ilə gəlib. Birinci səfəri hələ 1816-ci ildə baş verib. O zaman, onu Moskva kolonna başçıları məktəbinin şagirdi kimi Ermolovun yanına köməkçi kimi ezam etmişdilər. 1816-1817-ci illərdə Ermolov İrana səfirlik ilə getməli idi və ona bir sıra köməkçilər lazım idi. Əvvəlcə Ermolov Laçınovu götürmək istəmirdi, deyirdi ki, “bizə uşaqlar yox, öz işini bilən insanlar lazımdır”[i]. Amma Laçınov ümidini kəsmirdi və öz işini yerinə yetirirdi. Nəticədə, o hətta Ermolovun xoşuna gəldi və o, Laçınovu öz məiyyətindən kənarlaşdırmadı.

Azərbaycanı təsvir edən vacib sənədlərdən biri, məhz Laçınovun tərtib etdiyi “Səfirliyin hərəkət etməsinin gündəliyi”dir. Bu, onun birinci publisistik əsərlərindən biri hesab olunur.

Onların yolu əvvəlcə müasir Gürcüstan və Ermənistan ərazilərindən keçir, bir ay sonra isə onlar Naxçıvana çatırlar. Burada onları Naxçıvan xanı – Kərbəli xan qarşılayır. Gündəlikdə olan Naxçıvanın təsviri Erevanın təsvirindən daha az yer tutur. Müəllifin Naxçıvan haqqında dediyi sözlər:

«Naxçıvan Erevandan xeyli balacadır. Yerləşmə baxımından yaxşıdır, çoxlu bağları var. Şəhərdə 20 sajın hündürlükdə qala var və iki eyni hündürlükdə olan sütunlar ilə darvaza var. Deyilənlərə görə darvaza və qala hələ Tamerlan tərəfindən tikilmişdilər»[ii].

Yeri gəlmişkən, məhz burada müəllifin maraqlı xüsusiyyəti üzə çıxır. Müəllif müxtəlif yerləri təsvir edəndə, mütləq təsvirdə bu regionda yerləşən heykəllər haqqında söhbət açmalıdır. Onun üçün elə də fərqi yoxdur, bu heykəl hündür qala və ya məsciddir, və ya ümumiyyətlə adi divardır. Bu məqam müəllifim tarix ilə maraqlanması ilə bağlıdır. O daima yerli əhali ilə əlaqə qururdu və yerli rəvayətləri öyrənməyə çalışırdı və Azərbaycan, əlbəttə ki, istisna deyildi.

Gündəliyin davamında o, Cənubi Azərbaycan şəhərləri üzrə, Təbrizə qədər olan yolu təsvir edir. Bu təsvirdə xüsusi yeri Ermolovun səfəri zamanı baş verən maraqlı hadisələr tutur. Xüsusən Ermolov öz zabitlərini və yerli xanları bir tuturdu, bu isə yerli xanlar üçün başa düşülməz idi. Laçınov üçün başqa “maraqlı” fakt o idi ki, bura “dözülməz dərəcədə darıxdırıcıdır”. Baxmayaraq ki, dekabrist özü kart oynamağı və ballarda iştirakı sevmirdi, amma hətta onun üçün qəlyandan və bekarçılıqdan ibarət olan yerli əyləncələr də cansıxıcı idi.

Cansıxıcı həyata görə, gündəlikdə əsas yer yerli nəqliyyat koridorlarına ayrılıb. Dekabristin fikrincə burada yollar yaxşı inkişaf edib, xüsusən də böyük sayda körpü (burada o, I Şah Abbasın vaxtında tikilmiş körpüləri təsvir edir) və keçidlər var.

Növbəti səhifələrdə yer tutmuş təsvirlər islam adətləri və qonaq qarşılama adətləri nəzərindən daha maraqlıdır. Farslar və azərbaycanlılar ruslara qarşı hörmət bəsləyirdilər və müəyyən qədər onlar rusların istəklərini yerinə yetirib, işlərinə mane olmurdular.

1817-ci ilin sentyabrın 10-da Laçınov daha iki nəfər ilə birlikdə (Rennenkampf və Voyeykov, gələcəkdə bu ikisi də dekabristlərin işi üzrə keçəcəklər, amma bəraət alacaqlar) Qarabağ yolu üzrə geriyə göndərilmişdilər. Əsas məqsədləri isə bu yolu təsvir etmək idi. Qarabağda yenə də yerli qonaqpərvərlik ilə qarşılaşdılar. Burada onlara yeməyə pul xərcləməyə imkan vermirdilər, bütün günü yedizdirirdilər. Sonra isə onlar Elizavetpol tərəfə, ya da indiki Gəncə tərəfə yönəldilər.

Gəncə haqqında Laçınov belə yazırdı:

«Şəhər böyük deyil, qala müəyyən qədər genişdir və yaxşı qalıb. Elizavetpoldan çıxanda Şamxor qülləsi görünür. Bu qülləni xeyli yüksək olmasına baxmayaraq təəccüblü dərəcədə kiçik qalınlığı var: bünövrəsinin çevrəsi on addımdan çox deyil».

Bu demək olar ki, Şamxor qülləsinin[iii] axırıncı təsvirlərindən biridir, çünki bu qüllə bizim günlərimizə qədər çatmadı (XIX əsrin 40-ci illərdin dağıldı).

Növbəti dəfə Azərbaycana artıq Qafqaza sürgünü zamanı gəlmişdi. Bu dövr ərzində onun artıq buranı normal dərəcədə təsvir etməyə vaxtı çatmadı. Amma Şərqi Türkiyədə yaşayan “tatarlar” haqqında o öz kitabında (“Mənim tövbəm”) və qeydlərində maraqlı məlumatlar qoydu (yalnız Sovet dövründə çap edilmişdi).

Bununla birlikdə, o inkişafa öz töhfəsini Erevan vilayətinin, Qazax distansiyanın və Naxçıvanın müəyyən regionları və burada yaşayan əhalinin təsviri ilə verdi. Buna görə, azərbaycanlıların XIX əsrdə həyat və məişəti nəzəri nöqtəsindən bu müəllifin tədqiqi bizim elə də uzaq olmayan əcdadlarımız haqqında məlumatlarımızı genişləndirə bilər.


[i] Дневники и записки Е. Е. Лачинова. Ч. 1 // Декабристы об Армении и Закавказье (Сборник документов и материалов) / Под ред. М. Г. Нерсисяна. — Ереван: АН Армянской ССР, 1985.

[ii] Лачинов Е.Е. Дневник следования посольства. М.Г. Нерсисян. Из истории русско-армянских отношений. Ереван, 1956.

[iii] Şamxor minarəsi haqqında daha ətraflı burada http://www.anl.az/down/meqale/kaspi/2012/yanvar/224606.htm

158 Responses to Laçın və Laçınov

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: chloroquine phosphate

 3. Pingback: best cialis site

 4. Pingback: doctor7online.com

 5. Pingback: ventolin inhaler

 6. Pingback: cipro without a doctor prescription

 7. Pingback: viagra for sale without dr prescription india

 8. Pingback: buying generic cialis online safe

 9. Pingback: over the counter viagra

 10. Pingback: can you buy naltrexone over the counter

 11. Pingback: how to use viagra for first time

 12. Pingback: tylenol stock price

 13. Pingback: chloroquine uk pharmacy

 14. Pingback: safe viagra on the web

 15. Pingback: cialis ed

 16. Pingback: who makes lumigan eye drops

 17. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 18. Pingback: canada pharmacy discounted viagra 100

 19. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 20. Pingback: the help by kathryn stockett essay

 21. Pingback: professional custom essays

 22. Pingback: dissertations and theses

 23. Pingback: essay writers service

 24. Pingback: essay help online chat

 25. Pingback: write my paper college

 26. Pingback: help with writing research papers

 27. Pingback: phd thesis proposal

 28. Pingback: help me write a thesis statement for free

 29. Pingback: cialis vs viagra canadian pharmacy

 30. Pingback: dissertation guidelines

 31. Pingback: thesis titles

 32. Pingback: help with papers

 33. Pingback: cialis tablets australia

 34. Pingback: tadalafil tablets 20 mg

 35. Pingback: metformin otc

 36. Pingback: finasteride and propecia

 37. Pingback: propecia pill

 38. Pingback: ed drug prices

 39. Pingback: Tetracycline

 40. Pingback: viagra canadian pharmacy vipps approved

 41. Pingback: buy cialis online best price

 42. Pingback: prescription drug lisinopril

 43. Pingback: buy cialis

 44. Pingback: find cheap cialis online

 45. Pingback: can i take l arginine with cialis

 46. Pingback: buy cialis online best price

 47. Pingback: buy cialis online generic

 48. Pingback: buy cialis 36 hour online

 49. Pingback: buy cialis united kingdom

 50. Pingback: ed drugs list

 51. Pingback: cheap valtrex online

 52. Pingback: men's ed pills

 53. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 54. Pingback: best natural cure for ed

 55. Pingback: cost of ivermectin medicine

 56. Pingback: plaquenil buy

 57. Pingback: stromectol online pharmacy

 58. Pingback: stromectol 3 mg dosage

 59. Pingback: ed online pharmacy

 60. Pingback: buy prescription drugs from canada

 61. Pingback: online doctor prescription for viagra

 62. Pingback: cialis soft tablet

 63. Pingback: cialis without a doctor prescription reddit

 64. Pingback: Super P-Force

 65. Pingback: viagra tablets

 66. Pingback: not losing weight on keto

 67. Pingback: generic zithromax india

 68. Pingback: zithromax generic price

 69. Pingback: viagra 100 mg

 70. Pingback: ivermectin over the counter

 71. Pingback: canadian online drugstore

 72. Pingback: generic hydroxychloroquine

 73. Pingback: cialis no consultation

 74. Pingback: cialis 20mg usa

 75. Pingback: cost of prednisone 5mg tablets

 76. Pingback: prilosec wiki

 77. Pingback: 25 mg quetiapine

 78. Pingback: pills from canada

 79. Pingback: recommended canadian online pharmacies

 80. Pingback: cost of ivermectin pill

 81. Pingback: buy ivermectin

 82. Pingback: lipitor package insert

 83. Pingback: canadian drugs

 84. Pingback: levitra without a doctor prescription

 85. Pingback: treatment for erectile dysfunction

 86. Pingback: 1

 87. Pingback: amoxil de 500 mg

 88. Pingback: can you get propecia over the counter

 89. Pingback: ivermectin cream 5%

 90. Pingback: ivermectin 250ml

 91. Pingback: buy generic doxycycline

 92. Pingback: how to buy doxycycline online

 93. Pingback: buy doxycycline without prescription

 94. Pingback: 20 mg prednisone tablet

 95. Pingback: how to buy cialis over the counter

 96. Pingback: canada cialis generic online

 97. Pingback: cialis and no prescription

 98. Pingback: ivermectin stock symbol

 99. Pingback: soolantraatag over the counter

 100. Pingback: cialis 40mg

 101. Pingback: generic cialis paypal payment

 102. Pingback: cialis cheap

 103. Pingback: zithramax how much does it cost

 104. Pingback: real life experiences viagra

 105. Pingback: ventolin hfa cost

 106. Pingback: ivermectin tablet

 107. Pingback: ivermectin over the counter canada

 108. Pingback: zithromax official site

 109. Pingback: natural ed treatment

 110. Pingback: cause of ed

 111. Pingback: online drugs

 112. Pingback: what type drug is lisinopril

 113. Pingback: priligy generika dapoxetine kaufen

 114. Pingback: п»їdcis tamoxifen

 115. Pingback: tamoxifen buy

 116. Pingback: can you buy prednisone in canada

 117. Pingback: prednisone 10

 118. Pingback: cheapest prednisone no prescription

 119. Pingback: ivermectin cream 1%

 120. Pingback: ivermectin generic cream

 121. Pingback: buy ivermectin pills

 122. Pingback: azithromycin over the counter for chlamydia

 123. Pingback: buy prescription drugs without doctor

 124. Pingback: over the counter z pack equivalent

 125. Pingback: can you buy prednisone over the counter

 126. Pingback: prednisone brand name india

 127. Pingback: ivermectin price usa

 128. Pingback: purchase amoxil 500mg

 129. Pingback: buy viagra order

 130. Pingback: lasix medicine 20 mg

 131. Pingback: neurontin mexico

 132. Pingback: buy plaquenil online

 133. Pingback: buy viagra pills

 134. Pingback: how to buy valtrex without a prescription

 135. Pingback: valtrex online no prescription

 136. Pingback: valtrex 1g best price

 137. Pingback: buy valtrex online in usa

 138. Pingback: cheap online generic drugs

 139. Pingback: buy pills online cheap

 140. Pingback: generic pills

 141. Pingback: cialis medication

 142. Pingback: plaquenil 200 mg 60 tab

 143. Pingback: hydroxychloroquine sulfate australia

 144. Pingback: plaquenil online

 145. Pingback: stromectol 3mg cost

 146. Pingback: п»їorder stromectol online

 147. Pingback: plaquenil nz

 148. Pingback: stromectol in canada

 149. Pingback: stromectol online canada

 150. Pingback: where to buy ivermectin

 151. Pingback: cialis samples for healthcare professionals

 152. Pingback: buy cialis online free shipping

 153. Pingback: ivermectin rx

 154. Pingback: ivermectin new zealand

 155. Pingback: mens ed pills

 156. Pingback: medication for ed

 157. Pingback: stromectol nz

 158. Pingback: ivermectin price usa