İdeologiya Nədir?

Xəyyam Namazov

Hər insan fərqli olduğu kimi, hadisələrə baxış prizması, düşüncələri və dəyərləri də fərqli olur. Şəxs bu dəyərlərə və düşüncə tərzinə görə insanları, qrupları və hətta cəmiyyətləri müəyyən kateqoriyalara: “pis və ya yaxşı”, “dost və ya düşmən”, “yararlı və ya yarasız” və s kimi ayırır. Bəs insanın bu düşüncə tərzi necə formalaşır?

Şəxsin düşüncə tərzinin formalaşması anadan olduğu andan başlayır. Ailədə valideyinlərin ona öyrətdikləri, ilkin münasibətlər, dost əhatəsi, daha sonra məktəb və oradakı insanlarla münasibət, universitet həyatı, iş həyatı və qatıldığı digər bütün sosial qruplar zamanla həmin insanın şəxsiyətinin, o cümlədən dəyərlər sisteminin və düşüncə tərzinin formalaşmasına gətirib çıxarır.

İdeologiya Nədirİki şəxsin bütün bir həyat yolu eyni olmayacağına görə, həmin şəxslərin düşüncə və dəyərlərinin də tamamilə eyni olması mümkün deyil. Amma bu iki şəxsin düşüncələrinin tamamilə fərqli olacağı mənasına da gəlmir. Eyni bir sosial qrupda iştirak edən şəxslərin müəyyən ortaq düşüncələri olması təbiidir. Bu ortaq düşüncələr həmin qrupun ümümi bir düşüncəsi və hər üzvünə aid olan düşüncələrdir. Üzvləri bir birinə bağlayan, onların bir qrupda iştirakını təmin edən də elə bu ortaq düşüncələr sistemidir. Bu düşüncələr sistemi sanki qrupun sementi rolunu oynayır. Necə ki sement ayrı ayrı daşları birləşdirib bir bina qurulmasına səbəb olursa, bu düşüncələr sistemi də ayrı-ayrı insanları birləşdirib bir sosial qrup halına salır.

Bəzi nəzəriyyəçilər tərəfindən bu düşüncələr və dəyərlər sistemi ideologiya adlandırılır. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, sosial qrup və ya sinifə aid olan hər düşüncə sistemini ideologiya adlandırmaq olmaz. Düşüncənin ideologiya olması üçün müəyyən xüsusiyyətlərin olması lazımdır. Bəs ideologiyalara xas olan bu xüsusiyyətlər hansılardır?

Hədəf Kütləsi: İdeologiyaların konkret müraciət edəcəyi hər hansı bir insan qrupu, hədəf kütləsi olmalıdır. Bu hədəf kütləsi hər hansı bir sosial qrup (etnik, milli, dini, cinsi və s) və ya sosial sinif ola bilər. Məsələn, marksist ideologiyasının hədəf kütləsi sosial sinif olan prolitarlar, nazilərin – etnik qrup olan almanlar, feministlərin – cinsi əsaslı qrup olan qadınlar idi.

Problemin təsviri: Hədəf kütləsinin yaşadığı problemlər ideologiya daxilində açıq şəkildə təsvir olunmalıdır ki, həmin kütlə ideologiyaya bağlansın. Problem təsviri həm də hədəf kütləsində “dost-düşmən” anlayışı yaradır. Məsələn, anarxizm problemləri təsvir edərkən bütün günahları dövlət və ya hər hansı bir hakimiyyətdə, marksizm burjazyada, nazilər isə yahudilərdə görmüşlər. Ortaq problem insanları birləşdirmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir.

Hədəf: İdeologiya kütlə üçün konkret hədəflər qoyur ki, bu hədəf həmin kütlənin son məqsədi sayılır. Göstərilən hədəf rasyonal amma əl çatmaz olmalı və bütün kütlənin maraqlarına xitab etməlidir. Əsasən ideologiyalar daxilində hədəflər miflər vasitəsi ilə izah olunur. Miflər gələcəyi və son hədəfi göstərdiyi kimi, həm də keçmişi də izah edə bilər. Məsələn, Nazilərin “Saf Qan” mifinə görə gələcəkdə saf qandan olan insanların hakimiyyəti altında xoşbəxt bir dünya olacaq. Koministlərin mifinə görə isə gələcəkdə sinifsiz və bütün istəklərin həyata keçdiyi ideal və xoşbəxt bir cəmiyyət qurulacaq.

Həll Yolu: İdeologiya kütlənin problemlərinin həlli və kütlənin hədəfinə çatması üçün konkret praktik yolları göstərməlidir. Nazilərin seçdiyi müharibə, bolşeviklərin seçdiyi inqilab məqsədə çatmaq üçün bir yol idi.

Doqma yaratmaq: Hər ideologiya öz daxilində müəyyən bir prinsiplər yaradır ki, bu prinsiplərə qarşı çıxmaq və hətta bunun düzgün və ya yanlış olduğunu müzakirə etmək xəyanətlə qarşılana bilər. Artıq müzakirə olunmadan qəbul olunan bu prinsiplər doqmalaşır. Bu doqmalar həmin ideologiyanın dayaq nöqtələridir. Doqmaların yanlışlığının isbatı  ideologiyanın məhvinə qədər gətirib çıxara bilər. Məsələn, bir liberal cəmiyyətdə ümümi mənfəəti əsas göstərərək bir fərdin hüququnun tapdalanması, kominist bir cəmiyyətdə isə əslində özəl mülkiyyətin niyədə pis olduğunun müzakirə obyektinə çevirməsinin necə qarşılanacağını düşünmək doqmaların gücünü və bir ideologiya üçün nə qədər lazım olduğunu anlamağa kifayət edir.

Elmi təməl: hədəf kütləsini ortaya atılmış idealogiya həqiqətlərinə inandıra bilmək üçün həmin idealogiyanın elmi təmələ əsaslanması lazımdır. Elm insanlarda bir inam və güvən hissi yaradır və insanlar daha tez inanmağa başlayırlar. Məsələn, marksizm dialektik materyalizm metodu ilə kapitalizmi izah etməyə çalışmış, qurulacaq sosializmi elmi sosializm deyə adlandırmış və ütopyaçı sosyalizmdən bunu fərqləndirmişdir. Bununlada sosializmin bir elm, yəni həqiqət olduğunu göstərməyə çalışmışdır. Təbii ki də, bu insaların daha tez inanması ilə nəticələndi.

Yuxarıda sadaladığımız xüsusiyyətlər əgər bir düşüncə sistemində yoxdursa o ideologiya deyil, sadəcə düşüncə sistemi olaraq qalacaq. Məsələn, hədəfi olmayan, həll yolu təklif etməyən və ya müəyyən bir problemin varlığını ortaya qoymayan bir ideologiya düşünülməsi çox çətindir.

İdeologiya termin olaraq

“İndiyə qədər heç bir kəs ideologiyanın tək və tam tərifini verməmişdir.” Terry Eagleton

İdeologiya siyasət elmində ən çox tərif verilən terminlərdən biridir. Buna baxmayaraq bu terminin hələ də tam və dolğun izahata ehtiyacı var. Təriflərin müxtəlifliyi və çoxluğuna görədir ki, termin bir çox mənalarda – həm müsbət, həm də mənfi mənalarda işlədilmiş və tənqid olunmuşdur. Məsələn, bəziləri tərəfindən “dünya görüşü” (Weltanschauung) mənasında izah edilən ideologiya, bir çoxları tərəfindən “subyektiv və düzgün olmayan düşüncələr sistemi” mənasında izah edilir.

 • Sosial həyatda mənalar, göstəricilər və dəyərlərin yaranması prosesi
 • Müəyyən bir sosial qrup və ya sinifə məxsus düşüncə və dəyərlər sistemi
 • Bir siyasi iqtidarı qanuniləşdriməyə çalışan düşüncələr sistemi
 • Bir siyasi iqtidarı qanuniləşdirməyə çalışan yanlış düşüncələr sistemi
 • Sosial mənfəət üçün yaradılmış düncələr sistemi
 • Kimlik və eynilik düşüncəsi və. s

kimi təriflər ideologiyaya verilən izahatlardan sadəcə bir neçəsidir. Buradan da göründüyü kimi ideologiya haqqındakı təriflər bir mənalı deyil. Tarix irəlilədikcə idoelogiya termininə də baxışlar dəyişir və tərixin müxtəlif dövürlərində, müxtəlif filosoflar tərəfindən terminə fərqli izahlar verilir.

Qaynaqlar:

 • Prof. Dr. Daver, Bülent. Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Yargı Yayın Evi, 1993.
 • Qaralov, Zahid. İdeologiya və Mənəviyyat. Bakı: Hüquq Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 2008.
 • Şirəliyev, Həsən, və Əli Əhmədov. Politologiya (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı: Təbib Nəşriyyatı , 1997.
 • Türk, M Bahdır. “İdeoloji.” Siyaset, Red. Mümtazer Türköne. Ankara, 2003.

82 Responses to İdeologiya Nədir?

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: best cialis site

 5. Pingback: doctor7online.com

 6. Pingback: albuterol inhaler generic prices

 7. Pingback: ciprofloxacin order

 8. Pingback: vigra.com

 9. Pingback: cialis no doctor's prescription

 10. Pingback: chloroquine otc

 11. Pingback: hydroxychloroquine tablet price

 12. Pingback: buy cialis

 13. Pingback: overnight canadian viagra

 14. Pingback: brand viagra over the net

 15. Pingback: generic viagra 24 hours delivery

 16. Pingback: buy chloroquine phosphate

 17. Pingback: viagra without doctor prescription

 18. Pingback: admission essay writing service

 19. Pingback: ed meds online

 20. Pingback: help with thesis statements

 21. Pingback: cheap essay writers

 22. Pingback: cialispills online

 23. Pingback: online pharmacy without scripts

 24. Pingback: buy online europe

 25. Pingback: can i buy in uk

 26. Pingback: legal canadian online pharmacies

 27. Pingback: apply for cvs pharmacy online

 28. Pingback: keto diet plan free

 29. Pingback: sublingual viagra

 30. Pingback: pharmacy technician training program online

 31. Pingback: amlodipine lisinopril combination pill

 32. Pingback: atorvastatin price at walmart

 33. Pingback: escitalopram come in an elixir

 34. Pingback: buy viagra malaysia online

 35. Pingback: duloxetine 30mg capsules 558

 36. Pingback: cialis official website

 37. Pingback: viagra buy no prescription canada

 38. Pingback: amoxil price

 39. Pingback: anyone buy propecia online

 40. Pingback: prednisone 25mg from canada

 41. Pingback: buy cialis soft online

 42. Pingback: buy ivermectin tablets

 43. Pingback: buy cialis professional 20 mg

 44. Pingback: generic cialis 20mg

 45. Pingback: ivermectin drug

 46. Pingback: buy stromectol online for humans antiparasitic

 47. Pingback: petsmart ivermectin

 48. Pingback: ivermectin interactions

 49. Pingback: zithramax purchase

 50. Pingback: ventoline 0 2 mg

 51. Pingback: cattle ivermectin for humans

 52. Pingback: cialis generic

 53. Pingback: zithromax fever

 54. Pingback: is lisinopril a good drug

 55. Pingback: dapoxetine and sildenafil citrate tablets

 56. Pingback: buy z pack over the counter

 57. Pingback: azithromycin zithromax over the counter

 58. Pingback: 25 mg generic viagra

 59. Pingback: where can you buy cialis

 60. Pingback: ivermectin 5 mg price

 61. Pingback: cialis 20mg 30tabs

 62. Pingback: generic viagra 75mg

 63. Pingback: meritking

 64. Pingback: elexusbet

 65. Pingback: eurocasino

 66. Pingback: madridbet

 67. Pingback: meritroyalbet

 68. Pingback: eurocasino

 69. Pingback: eurocasino

 70. Pingback: meritking

 71. Pingback: meritroyalbet

 72. Pingback: meritroyalbet

 73. Pingback: websites with slots

 74. Pingback: levitra 10 mg

 75. Pingback: fake viagra pills

 76. Pingback: canadian cialis

 77. Pingback: viagra sale cape town

 78. Pingback: viagra tablet sizes

 79. Pingback: perabet

 80. Pingback: side effects viagra

 81. Pingback: is viagra a vasodilator

 82. Pingback: cialis and high blood pressure