İdeologiya Nədir?

Xəyyam Namazov

Hər insan fərqli olduğu kimi, hadisələrə baxış prizması, düşüncələri və dəyərləri də fərqli olur. Şəxs bu dəyərlərə və düşüncə tərzinə görə insanları, qrupları və hətta cəmiyyətləri müəyyən kateqoriyalara: “pis və ya yaxşı”, “dost və ya düşmən”, “yararlı və ya yarasız” və s kimi ayırır. Bəs insanın bu düşüncə tərzi necə formalaşır?

Şəxsin düşüncə tərzinin formalaşması anadan olduğu andan başlayır. Ailədə valideyinlərin ona öyrətdikləri, ilkin münasibətlər, dost əhatəsi, daha sonra məktəb və oradakı insanlarla münasibət, universitet həyatı, iş həyatı və qatıldığı digər bütün sosial qruplar zamanla həmin insanın şəxsiyətinin, o cümlədən dəyərlər sisteminin və düşüncə tərzinin formalaşmasına gətirib çıxarır.

İdeologiya Nədirİki şəxsin bütün bir həyat yolu eyni olmayacağına görə, həmin şəxslərin düşüncə və dəyərlərinin də tamamilə eyni olması mümkün deyil. Amma bu iki şəxsin düşüncələrinin tamamilə fərqli olacağı mənasına da gəlmir. Eyni bir sosial qrupda iştirak edən şəxslərin müəyyən ortaq düşüncələri olması təbiidir. Bu ortaq düşüncələr həmin qrupun ümümi bir düşüncəsi və hər üzvünə aid olan düşüncələrdir. Üzvləri bir birinə bağlayan, onların bir qrupda iştirakını təmin edən də elə bu ortaq düşüncələr sistemidir. Bu düşüncələr sistemi sanki qrupun sementi rolunu oynayır. Necə ki sement ayrı ayrı daşları birləşdirib bir bina qurulmasına səbəb olursa, bu düşüncələr sistemi də ayrı-ayrı insanları birləşdirib bir sosial qrup halına salır.

Bəzi nəzəriyyəçilər tərəfindən bu düşüncələr və dəyərlər sistemi ideologiya adlandırılır. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, sosial qrup və ya sinifə aid olan hər düşüncə sistemini ideologiya adlandırmaq olmaz. Düşüncənin ideologiya olması üçün müəyyən xüsusiyyətlərin olması lazımdır. Bəs ideologiyalara xas olan bu xüsusiyyətlər hansılardır?

Hədəf Kütləsi: İdeologiyaların konkret müraciət edəcəyi hər hansı bir insan qrupu, hədəf kütləsi olmalıdır. Bu hədəf kütləsi hər hansı bir sosial qrup (etnik, milli, dini, cinsi və s) və ya sosial sinif ola bilər. Məsələn, marksist ideologiyasının hədəf kütləsi sosial sinif olan prolitarlar, nazilərin – etnik qrup olan almanlar, feministlərin – cinsi əsaslı qrup olan qadınlar idi.

Problemin təsviri: Hədəf kütləsinin yaşadığı problemlər ideologiya daxilində açıq şəkildə təsvir olunmalıdır ki, həmin kütlə ideologiyaya bağlansın. Problem təsviri həm də hədəf kütləsində “dost-düşmən” anlayışı yaradır. Məsələn, anarxizm problemləri təsvir edərkən bütün günahları dövlət və ya hər hansı bir hakimiyyətdə, marksizm burjazyada, nazilər isə yahudilərdə görmüşlər. Ortaq problem insanları birləşdirmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biridir.

Hədəf: İdeologiya kütlə üçün konkret hədəflər qoyur ki, bu hədəf həmin kütlənin son məqsədi sayılır. Göstərilən hədəf rasyonal amma əl çatmaz olmalı və bütün kütlənin maraqlarına xitab etməlidir. Əsasən ideologiyalar daxilində hədəflər miflər vasitəsi ilə izah olunur. Miflər gələcəyi və son hədəfi göstərdiyi kimi, həm də keçmişi də izah edə bilər. Məsələn, Nazilərin “Saf Qan” mifinə görə gələcəkdə saf qandan olan insanların hakimiyyəti altında xoşbəxt bir dünya olacaq. Koministlərin mifinə görə isə gələcəkdə sinifsiz və bütün istəklərin həyata keçdiyi ideal və xoşbəxt bir cəmiyyət qurulacaq.

Həll Yolu: İdeologiya kütlənin problemlərinin həlli və kütlənin hədəfinə çatması üçün konkret praktik yolları göstərməlidir. Nazilərin seçdiyi müharibə, bolşeviklərin seçdiyi inqilab məqsədə çatmaq üçün bir yol idi.

Doqma yaratmaq: Hər ideologiya öz daxilində müəyyən bir prinsiplər yaradır ki, bu prinsiplərə qarşı çıxmaq və hətta bunun düzgün və ya yanlış olduğunu müzakirə etmək xəyanətlə qarşılana bilər. Artıq müzakirə olunmadan qəbul olunan bu prinsiplər doqmalaşır. Bu doqmalar həmin ideologiyanın dayaq nöqtələridir. Doqmaların yanlışlığının isbatı  ideologiyanın məhvinə qədər gətirib çıxara bilər. Məsələn, bir liberal cəmiyyətdə ümümi mənfəəti əsas göstərərək bir fərdin hüququnun tapdalanması, kominist bir cəmiyyətdə isə əslində özəl mülkiyyətin niyədə pis olduğunun müzakirə obyektinə çevirməsinin necə qarşılanacağını düşünmək doqmaların gücünü və bir ideologiya üçün nə qədər lazım olduğunu anlamağa kifayət edir.

Elmi təməl: hədəf kütləsini ortaya atılmış idealogiya həqiqətlərinə inandıra bilmək üçün həmin idealogiyanın elmi təmələ əsaslanması lazımdır. Elm insanlarda bir inam və güvən hissi yaradır və insanlar daha tez inanmağa başlayırlar. Məsələn, marksizm dialektik materyalizm metodu ilə kapitalizmi izah etməyə çalışmış, qurulacaq sosializmi elmi sosializm deyə adlandırmış və ütopyaçı sosyalizmdən bunu fərqləndirmişdir. Bununlada sosializmin bir elm, yəni həqiqət olduğunu göstərməyə çalışmışdır. Təbii ki də, bu insaların daha tez inanması ilə nəticələndi.

Yuxarıda sadaladığımız xüsusiyyətlər əgər bir düşüncə sistemində yoxdursa o ideologiya deyil, sadəcə düşüncə sistemi olaraq qalacaq. Məsələn, hədəfi olmayan, həll yolu təklif etməyən və ya müəyyən bir problemin varlığını ortaya qoymayan bir ideologiya düşünülməsi çox çətindir.

İdeologiya termin olaraq

“İndiyə qədər heç bir kəs ideologiyanın tək və tam tərifini verməmişdir.” Terry Eagleton

İdeologiya siyasət elmində ən çox tərif verilən terminlərdən biridir. Buna baxmayaraq bu terminin hələ də tam və dolğun izahata ehtiyacı var. Təriflərin müxtəlifliyi və çoxluğuna görədir ki, termin bir çox mənalarda – həm müsbət, həm də mənfi mənalarda işlədilmiş və tənqid olunmuşdur. Məsələn, bəziləri tərəfindən “dünya görüşü” (Weltanschauung) mənasında izah edilən ideologiya, bir çoxları tərəfindən “subyektiv və düzgün olmayan düşüncələr sistemi” mənasında izah edilir.

 • Sosial həyatda mənalar, göstəricilər və dəyərlərin yaranması prosesi
 • Müəyyən bir sosial qrup və ya sinifə məxsus düşüncə və dəyərlər sistemi
 • Bir siyasi iqtidarı qanuniləşdriməyə çalışan düşüncələr sistemi
 • Bir siyasi iqtidarı qanuniləşdirməyə çalışan yanlış düşüncələr sistemi
 • Sosial mənfəət üçün yaradılmış düncələr sistemi
 • Kimlik və eynilik düşüncəsi və. s

kimi təriflər ideologiyaya verilən izahatlardan sadəcə bir neçəsidir. Buradan da göründüyü kimi ideologiya haqqındakı təriflər bir mənalı deyil. Tarix irəlilədikcə idoelogiya termininə də baxışlar dəyişir və tərixin müxtəlif dövürlərində, müxtəlif filosoflar tərəfindən terminə fərqli izahlar verilir.

Qaynaqlar:

 • Prof. Dr. Daver, Bülent. Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Yargı Yayın Evi, 1993.
 • Qaralov, Zahid. İdeologiya və Mənəviyyat. Bakı: Hüquq Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 2008.
 • Şirəliyev, Həsən, və Əli Əhmədov. Politologiya (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı: Təbib Nəşriyyatı , 1997.
 • Türk, M Bahdır. “İdeoloji.” Siyaset, Red. Mümtazer Türköne. Ankara, 2003.

227 Responses to İdeologiya Nədir?

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: best cialis site

 5. Pingback: doctor7online.com

 6. Pingback: albuterol inhaler generic prices

 7. Pingback: ciprofloxacin order

 8. Pingback: vigra.com

 9. Pingback: cialis no doctor's prescription

 10. Pingback: chloroquine otc

 11. Pingback: hydroxychloroquine tablet price

 12. Pingback: buy cialis

 13. Pingback: overnight canadian viagra

 14. Pingback: brand viagra over the net

 15. Pingback: generic viagra 24 hours delivery

 16. Pingback: buy chloroquine phosphate

 17. Pingback: viagra without doctor prescription

 18. Pingback: admission essay writing service

 19. Pingback: ed meds online

 20. Pingback: help with thesis statements

 21. Pingback: cheap essay writers

 22. Pingback: cialispills online

 23. Pingback: online pharmacy without scripts

 24. Pingback: buy online europe

 25. Pingback: can i buy in uk

 26. Pingback: legal canadian online pharmacies

 27. Pingback: apply for cvs pharmacy online

 28. Pingback: keto diet plan free

 29. Pingback: sublingual viagra

 30. Pingback: pharmacy technician training program online

 31. Pingback: amlodipine lisinopril combination pill

 32. Pingback: atorvastatin price at walmart

 33. Pingback: escitalopram come in an elixir

 34. Pingback: buy viagra malaysia online

 35. Pingback: duloxetine 30mg capsules 558

 36. Pingback: cialis official website

 37. Pingback: viagra buy no prescription canada

 38. Pingback: amoxil price

 39. Pingback: anyone buy propecia online

 40. Pingback: prednisone 25mg from canada

 41. Pingback: buy cialis soft online

 42. Pingback: buy ivermectin tablets

 43. Pingback: buy cialis professional 20 mg

 44. Pingback: generic cialis 20mg

 45. Pingback: ivermectin drug

 46. Pingback: buy stromectol online for humans antiparasitic

 47. Pingback: petsmart ivermectin

 48. Pingback: ivermectin interactions

 49. Pingback: zithramax purchase

 50. Pingback: ventoline 0 2 mg

 51. Pingback: cattle ivermectin for humans

 52. Pingback: cialis generic

 53. Pingback: zithromax fever

 54. Pingback: is lisinopril a good drug

 55. Pingback: dapoxetine and sildenafil citrate tablets

 56. Pingback: buy z pack over the counter

 57. Pingback: azithromycin zithromax over the counter

 58. Pingback: 25 mg generic viagra

 59. Pingback: where can you buy cialis

 60. Pingback: ivermectin 5 mg price

 61. Pingback: cialis 20mg 30tabs

 62. Pingback: generic viagra 75mg

 63. Pingback: meritking

 64. Pingback: elexusbet

 65. Pingback: eurocasino

 66. Pingback: madridbet

 67. Pingback: meritroyalbet

 68. Pingback: eurocasino

 69. Pingback: eurocasino

 70. Pingback: meritking

 71. Pingback: meritroyalbet

 72. Pingback: meritroyalbet

 73. Pingback: websites with slots

 74. Pingback: levitra 10 mg

 75. Pingback: fake viagra pills

 76. Pingback: canadian cialis

 77. Pingback: viagra sale cape town

 78. Pingback: viagra tablet sizes

 79. Pingback: perabet

 80. Pingback: side effects viagra

 81. Pingback: is viagra a vasodilator

 82. Pingback: cialis and high blood pressure

 83. Pingback: madridbet

 84. Pingback: ivermectin buy australia

 85. Pingback: elexusbet

 86. Pingback: trcasino

 87. Pingback: how to buy albuterol inhaler

 88. Pingback: cialis for women

 89. Pingback: sildenafil prices

 90. Pingback: ivermectin 6mg

 91. Pingback: trcasino

 92. Pingback: tombala siteleri

 93. Pingback: tombala siteleri

 94. Pingback: tombala siteleri

 95. Pingback: flccc ivermectin

 96. Pingback: partell pharmacy

 97. Pingback: meritroyalbet

 98. Pingback: Anonymous

 99. Pingback: heb pharmacy

 100. Pingback: stromectol 12mg

 101. Pingback: ivermectin buy

 102. Pingback: ivermectin 3 mg dose

 103. Pingback: ivermectin 4000

 104. Pingback: ivermectin 5ml

 105. Pingback: stromectol 3 mg tablet

 106. Pingback: Anonymous

 107. Pingback: stromectol for head lice

 108. Pingback: cost of ivermectin

 109. Pingback: ivermectin in india

 110. Pingback: ignition casino code

 111. Pingback: where can i buy ivermectin

 112. Pingback: ivermectin treatment for covid

 113. Pingback: prednisone 20mg usa

 114. Pingback: india pharmacy tadalafil

 115. Pingback: research tadalafil

 116. Pingback: meritroyalbet

 117. Pingback: buy provigil using paypal

 118. Pingback: stromectol pill

 119. Pingback: cialis coupon

 120. Pingback: ivermectin 3 mg tablet dosage

 121. Pingback: how to buy zithromax online

 122. Pingback: how to buy cialis without a prescription

 123. Pingback: sildenafil walgreens

 124. Pingback: buy ivermectin cream

 125. Pingback: where to buy cialis otc

 126. Pingback: cialis pill

 127. Pingback: cialis no prescription

 128. Pingback: generic sildenafil pills online

 129. Pingback: how to get cialis discount

 130. Pingback: baymavi

 131. Pingback: baymavi

 132. Pingback: tadalafila

 133. Pingback: prescription drugs

 134. Pingback: canadian drugs

 135. Pingback: ivermectin liquid

 136. Pingback: how to purchase sildenafil pills

 137. Pingback: sildenafil tablets

 138. Pingback: what is cialis

 139. Pingback: buy cialis online

 140. Pingback: generic cialis daily use

 141. Pingback: tombala siteleri

 142. Pingback: how to order prednisone online

 143. Pingback: half life of prednisone 20mg

 144. Pingback: cialis no prescription

 145. Pingback: molnupiravir

 146. Pingback: merck covid pill side effects

 147. Pingback: buy cialis online no prescription

 148. Pingback: 1abysmal

 149. Pingback: generic cialis professional

 150. Pingback: generic cialis singapore

 151. Pingback: cialis super active

 152. Pingback: cialis generic in south africa

 153. Pingback: child porn

 154. Pingback: stromectol otc

 155. Pingback: slots

 156. Pingback: prednisone side effects in women

 157. Pingback: buy viagra online

 158. Pingback: cialis goodrx

 159. Pingback: online casino bonus codes

 160. Pingback: sildenafil bnf

 161. Pingback: cheap tadalafil

 162. Pingback: pa borgata online casino

 163. Pingback: ivermectin study

 164. Pingback: stromectol tab 3mg

 165. Pingback: ivermectin for sale humans

 166. Pingback: stromectol sales

 167. Pingback: ivermectin wormer

 168. Pingback: best casino online

 169. Pingback: mexico ivermectin

 170. Pingback: best liquid tadalafil

 171. Pingback: generic

 172. Pingback: generic viagra reviews

 173. Pingback: cialis 20mg online

 174. Pingback: ivermectin 90 mg

 175. Pingback: ivermectin for rosacea

 176. Pingback: generic cialis online prescription

 177. Pingback: intermectine

 178. Pingback: clomid cost

 179. Pingback: how to buy cialis without a prescription

 180. Pingback: stromectol uk buy

 181. Pingback: buy doxycycline hyclate 100mg without a rx

 182. Pingback: stromectol ingredients

 183. Pingback: ivermectin 2%

 184. Pingback: purchase stromectol online

 185. Pingback: ivermectin 5

 186. Pingback: get stromectol online

 187. Pingback: minocycline 100 mg for sale

 188. Pingback: stromectol order

 189. Pingback: order ivermectin online

 190. Pingback: 40mg lasix cost

 191. Pingback: lasix no preiscription

 192. Pingback: free samples of cialis

 193. Pingback: ivermectin and covid

 194. Pingback: stromectol 12mg

 195. Pingback: how to use ivermectin for dogs

 196. Pingback: stromectol otc

 197. Pingback: buy ivermectin cream for humans

 198. Pingback: ivermectin 1

 199. Pingback: child porn

 200. Pingback: luckylandslots.com login

 201. Pingback: cialis patent expired

 202. Pingback: ivermectin 500mg

 203. Pingback: ivermectin 6

 204. Pingback: cialis professionals

 205. Pingback: stromectol 15 mg

 206. Pingback: jama ivermectin

 207. Pingback: ivermectin uses in humans

 208. Pingback: clomid sale canada

 209. Pingback: where to buy over the counter clomid

 210. Pingback: buy clomid 50mg uk

 211. Pingback: stromectol for scabies

 212. Pingback: ivermectin 3mg pill

 213. Pingback: ivermectin virus

 214. Pingback: ivermectin 3mg dose

 215. Pingback: how to get prescription drugs without doctor

 216. Pingback: ivermectin horse paste human dosage

 217. Pingback: thomas borody ivermectin

 218. Pingback: ivermectin for coronavirus

 219. Pingback: ivermectin from india

 220. Pingback: erectyle disfunction

 221. Pingback: ways to treat erectile dysfunction

 222. Pingback: buy prescription drugs from canada cheap

 223. Pingback: non prescription ed drugs

 224. Pingback: pet meds without vet prescription canada

 225. Pingback: cialis

 226. Pingback: viagra cialis levitra

 227. Pingback: ivermectin for pinworms