Gender nədir?

Aynur ZƏRRİNTAC

Doğuluş etibarilə, bioloji cinsdən fərqli olaraq, qadın və ya kişinin sosial və mədəni cəhətdən tanınması, cəmiyyətlərin bu iki cinsi bir-birindən ayıra bilmə tərzi, onlara verdiyi ictimai rolları dərk edə bilmək üçün istifadə etdikləri bir cins məhfumu da var – Gender və ya ictimai cins.

Qadın – kişi olaraq fərdlərin cəmiyyətdə tutduqları yerlər, məsuliyyətləri, rolları yaşadıqları toplumum pxisologiyasına, həyat şəraitinə görə təyin olunur. Bunu aşağıda qruplaşdırdığımız görüşlər əsasında belə izah edə bilərik:

 1. Birinci düşüncə tərzi təbii və ya şüuraltı adlandıracağımız görüşdür. Doğuluşuna görə cinslər arası fərq insanların bioloji cinsindən qaynaqlanır və qadın-kişi adlanır. Bu zaman cəmiyyətdə iş bölgüsü aparılarkən bioloji cinsinə görə qadın və ya kişi fiziki baxımdan rollarını ağırlıq dərəcəsi əsasında alırlar. Bu şüuraltında kök salaraq formalaşan bir düşüncədir. Bu zaman fiziki gücünə görə qüvvətli sayılan kişilər əsasın evin xaricindəki işlər, zəif və zərif sayılan qadınlar isə evin daxili işlərinə məsul olurlar.
 2. İkinci düşüncə tərzi isə proqressiv və ya inkişaf edən düşüncə tərzidir. Burada insanın bioloji cinsindən asılı olmayaraq, sosial cinsi daha əsas götürülür. Müasir dövürdə texnologiyanın inkiaf etdiyi bir zamanda bioloji cinsi ikinci plana keçirən sosial cins qadın-kişi fərqliliyi etmədən fərdlərin bilik və bacarıqlarına üstünlük verir.

Britaniyalı sosioloq, feminist yazar Ann Oakley öz araşdırmalarında ictimai fikrin də əslində cinsləşməyə böyük təsir etdiyini görtərir. O, ailə və məktəb vaxtı uşaqlar arasında cinsi fərqliliklərin necə edidliyini öz araşdırdığı nümunələrdə belə izah edir: “İki cins doğulduğu andan etibarən, əvvəlcə fərqli rəngli geyimlərlə geydirilir (oğlan uşaqları göy, qız uşaqları qırmızı), daha sonra onlara fərqli oyuncaqlar alınır (oğlanlara arabalar, kiçik əsgərlər, silahlar, qızlara gəlincik), fərqli məktəbləri seçmələrinə istiqamətləndirilir (məs. Oğlanlar daha çox texniki və təbiət fənləri, qızlar isə sosial elmlər və ədəbiyyat).  Bu yetkinləşdikcə bioloji cins olaraq insana tez-tez kim olduğunu xatırladır. Ancaq bu cür nümunələr onların sosiallaşmasında və cəmiyyətdə fərd olaraq, kim olacağında heç bir rol oynamır…”

gender nədirFransız maarifçisi Jan Jak Russonun “Emile” əsərində insanın necə tərbiyə olunmasına diqqət çəkərsək, Russonun da tərbiyəyə boloji cins kimi yanaşdığını görərik.  Russo tərbiyə etdiyi insanı “Emile”nin fiziki baxımdan güclü, sakit, xaraktercə dözümlü kişi kimi formalaşması üçün müxtəlif həyat nümunələri üzərində öz metodunu izah edir. Sonradan kişinin bioloji tamamlayıcı olan qadın – Sophienin ev və məişət işlərilə məşğul olan, sakit, həlim xarakterli, yığıcıl, az danışan bir qadın kimi tərbiyə olunmasının vacibliyini qeyd edir. Russo əsərində əsas diqqəti kişi üzərində qursa da, rolların sosial paylaşımı zamanı onlar haqqında bu cür ifadə verir:

Qadın kişiyə nisbətən daha diqqətlidir. Qadın isə hamıilə danışdığı anda həm də evin içərisində baş verənləri izləyə bilir, digərlərinin də nə danışdıqlarını özlüyündə yəqinləşdirmə gücünə malikdir. Siz süfrə arxasında əyləşərkən ev sahibi kişinin qonaqlarla bərabər danışarkən, həm də yediyini görürsüz. Qadın isə süfrə arxasında hər kəsə qulluq edər. Ancaq siz onun ziyafət sonunda heç nə yemədiyini zənn edəcəksiniz. Əslində isə o da qonaqlarla bərabər yemyini yemişdir. Kişi qonaqları qarşılayarkən diqqəti salamlaşdığı insanda olur…”

1968-ci ildə amerikalı psixoanalitik Robert Stolber  özünün cinslər üzrə apardığı araşdırmalarından bəhs edən “Seks və Gender” kitabında ilk dəfə olaraq, bioloji cinsi “seks”, sosial cinsi isə “gender” adlandırır.

Qadını gender olaraq, cəmiyyətdə hüquqlarının pozulduğunu iddia edən feminist hərəkatlar Simon de Beauvoirın “İkinci cins” adlı kitabını əsas götürərək, qadınların kişi fərdi kimi cəmiyyətin bir hissəsi olduğunu, qadınlara qarşı hər cür ayrı-seçkiliyə son qoyulmasını tələb edirlər. “İctimai cinsin Cəmiyyət üçün əhəmiyyəti nədir?” sualı ilə üzləşirik. Simon de Beauvoir qeyd edir: “Qadın doğulmur, qadın olunur”. Feminist əsaslandırmalara görə, cəmiyyətdəki davranışlarına, fəaliyyətlərə görə insanların cins fərqliliyinə deyil, kimin daha çox bilikli olub-olmadığına, işin uğurlu yerinə yetirilmə göstəricisinə baxmaq lazımdır. Bu zaman insanın ictimai cinsi bacarıqlarının üstünlüklərinə görə öndə olacaqdır.

Məsələn, feministlər Parsonsun ailə haqqındakı fikrinə qarşı çıxırdılar. Parsons əsaslandırma verirdi ki, qadın və kişi özlərinin cinsi rollarına uyğun davranar və hər biri öz vəzifəsini yerinə yetirərsə, bu zaman tərəflər bir-birini tamamlayaraq ailəni təşkil edərlər. Feministlər isə, bu fikrə qarşı çıxaraq, ailə daxilindəki kişi idarəçiliyinin üstünlük təşkil etdiyi bir ortamda qadının sadəcə əmrə tabe olan tərəf kimi, dörd divar arasına qısılıb qalan, hüquqlarından istifadə edə bilməyən psixoloji təcavüzə məruz qalmış bir şəxs olduğunu vurğulayarlar.

Cəmiyyətdə sosial cinsin rolu mövzusunda araşdırmalara başlayan feministlər sosial həyatın müxtəlif sahələrinə təsir göstərməyə başladılar. Ancaq onların fəaliyyətləri bütün sahələrə bərabər təsir etmirdi.  Feminist nəzərləri ilə araşdırılan bədən və cins, şəxsiyyət və fərqlilik, vizual və mədəni sosial mövzular daha çox effektiv olmuş, yenidən canlanmağa başlamışdır. Feminist araşdırmalar və fəaliyyətlər həm də sağlamlıq, ailə daxili sosial vəziyyət, iş və əmək, cəza, təhsil, mediya kimi sahələrin də dirçəlməsinə təsir etmişdir. Sosiologiyanın feministlər üçün çətin və təsirsiz qalan sahələri daha çox sosial siniflər və təbəqələşmə, siyasət sosiologiyası və sosial qaydalardır.

İstifadə olunmu ədəbiyyat:

 1. “Toplumsal Cinsiyyet Sosyolojisi” – Anadolu Universitesi
 2. “Emile” – Jan Jak Russo

147 Responses to Gender nədir?

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: best cialis site

 5. Pingback: doctor7online.com

 6. Pingback: cialis usa

 7. Pingback: viagra delivery canada

 8. Pingback: albuterol inhaler

 9. Pingback: ciprofloxacin india

 10. Pingback: natural viagra

 11. Pingback: buy tylenol

 12. Pingback: chloroquine brand name

 13. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 14. Pingback: buy cialis

 15. Pingback: buy viagra no prescription required

 16. Pingback: cialis 20 mg price

 17. Pingback: best time to take viagra 50mg

 18. Pingback: discount viagra without prescription

 19. Pingback: cheap viagra and sildenafil

 20. Pingback: droga5.net

 21. Pingback: keto diet made easy

 22. Pingback: cheap meds viagra

 23. Pingback: cialis c20 pills

 24. Pingback: cheap viagra paypal

 25. Pingback: us pharmacy prices for cialis

 26. Pingback: best online casino android app

 27. Pingback: viagra pill 50mg

 28. Pingback: cialis 50mg

 29. Pingback: cost of 45 mg cialis

 30. Pingback: generic viagra 100 mg

 31. Pingback: cialis to buy

 32. Pingback: where to buy cialis no prescription

 33. Pingback: viagra tablets in india

 34. Pingback: viagra tablets cost

 35. Pingback: ivermectin lotion for lice

 36. Pingback: cheapest albuterol hfa

 37. Pingback: ivermectin 0.5 lotion

 38. Pingback: best tadalafil

 39. Pingback: viagra sans ordonnance

 40. Pingback: stromectol order

 41. Pingback: ventolin australia buy

 42. Pingback: flccc ivermectin

 43. Pingback: flccc ivermectin

 44. Pingback: flcc website

 45. Pingback: ivermectin 20 mg

 46. Pingback: ivermectin purchase

 47. Pingback: ivermectin stromectol

 48. Pingback: ivermectin 6mg tablet for lice

 49. Pingback: ivermectin nz

 50. Pingback: ivermectin 6mg dosage

 51. Pingback: ivermectin 4 tablets price

 52. Pingback: ivermectin 2mg

 53. Pingback: ivermectin 12 mg

 54. Pingback: cost of ivermectin

 55. Pingback: stromectol tablets

 56. Pingback: where to purchase ivermectin

 57. Pingback: ivermectin tablets for humans

 58. Pingback: buy ivermectin online

 59. Pingback: cheap viagra deals

 60. Pingback: frontline doctors ivermectin

 61. Pingback: ignition casino deposit

 62. Pingback: meritroyalbet

 63. Pingback: madridbet

 64. Pingback: meritking

 65. Pingback: where can i buy ivectermin

 66. Pingback: cialis dosis

 67. Pingback: buy prednisone 5mg

 68. Pingback: price of generic cialis

 69. Pingback: generic for tadalafil

 70. Pingback: meritroyalbet

 71. Pingback: meritroyalbet

 72. Pingback: elexusbet

 73. Pingback: meritroyalbet

 74. Pingback: provigil costo

 75. Pingback: provigil canada purchase online

 76. Pingback: buy stromectol uk

 77. Pingback: ivermectin buy online

 78. Pingback: cheapest cialis and viagra

 79. Pingback: otc cialis

 80. Pingback: generic viagra images

 81. Pingback: buy stromectol pills

 82. Pingback: generic cialis canada

 83. Pingback: cialis otc

 84. Pingback: buy cialis online pharmacy

 85. Pingback: sildenafil tablets for men

 86. Pingback: baymavi

 87. Pingback: price of generic cialis

 88. Pingback: baymavi

 89. Pingback: cialis generics

 90. Pingback: generic cialis buy uk

 91. Pingback: buy stromectol

 92. Pingback: sildenafil pills prescription

 93. Pingback: sildenafil citrate tablets

 94. Pingback: buy generic cialis online

 95. Pingback: mylan tadalafil

 96. Pingback: tombala siteleri

 97. Pingback: prednisone 20mg how to take

 98. Pingback: prednisone 20mg uses

 99. Pingback: merck covid pill approval

 100. Pingback: 3tillage

 101. Pingback: cialis milligrams

 102. Pingback: generic cialis online purchase

 103. Pingback: ivermectin buy nz

 104. Pingback: prednisone

 105. Pingback: meritroyalbet

 106. Pingback: buy viagra online

 107. Pingback: eurocasino

 108. Pingback: no deposit bonus codes

 109. Pingback: where to purchase sildenafil

 110. Pingback: canada cialis pills

 111. Pingback: the borgata atlantic city

 112. Pingback: ivermectin canada

 113. Pingback: tadalafil liquid

 114. Pingback: ivermectin human

 115. Pingback: casino gaming real player

 116. Pingback: ivermectin for humans dosage

 117. Pingback: viagra generic online

 118. Pingback: cialis coupon

 119. Pingback: buy generic cialis online

 120. Pingback: ivermectin generic

 121. Pingback: new no deposit online casinos

 122. Pingback: ivermectin over counter uk

 123. Pingback: stromectol tablets for humans

 124. Pingback: stromectol dosage scabies

 125. Pingback: buy ivermectin pills

 126. Pingback: ivermectin where to buy

 127. Pingback: ivermectin for human

 128. Pingback: ivermectin history

 129. Pingback: furosemide tablets online

 130. Pingback: furosemide online no prescription

 131. Pingback: stromectol price in india

 132. Pingback: ivermectin tablets walmart

 133. Pingback: buy stromectol canada

 134. Pingback: ivermectin on line sales

 135. Pingback: stromectol prices

 136. Pingback: madridbet giriş

 137. Pingback: luckyland slots sign in

 138. Pingback: where to get ivermectin

 139. Pingback: push health ivermectin

 140. Pingback: ivermectin cena

 141. Pingback: ivermectin interactions

 142. Pingback: flccc ivermectin

 143. Pingback: does merck make ivermectin

 144. Pingback: stromectol to buy

 145. Pingback: buy ivermectin stromectol

 146. Pingback: ivermectin online

 147. Pingback: cialis walmart