Home » Archives by category » Tarix (Page 3)

İnqilabdan əvvəl: Ruhanilər və Aristokratlar

Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti) Günümüzdə bir çox yaxın şərq və orta Asiyadakı avtoritar dövlətlər din adamları və avtoritara sadiq olan ailələr vasitəsi ilə xalqların səsini susdura bilirlər. Bu on səkkizinci əsirdən qalma ənənənin Fransa inqilabından əvvəlki vəziyyətini analiz etməmiz, bu çürük sistemin hər dövrdə dəyişməyən biabırçı icraları və gətirdiyi fəlakətlərini xatırladır. Avtoritar rejimin atası sayılan […]

İnqilabdan əvvəl: Mütləq Monarxiya

Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti) İnqilabdan əvvəl 18-ci əsrdə Fransada güclü mərkəzə bağlı mütləq monarxiya vardı və günümüzdə də bir çox diktaturanın olduğu rejimlər hələ də o dövrdən  qalma ənənəni davam etdirir ona görə də, bir daha yaddaşlarımızı təzələmək gərəkir. Burbon (Bourbon dynasty) sülaləsindən olan XV Ludovik (XV Louis) tarixi əmrnaməsində: “Tacımızı tanrıdan almışıq, qanun çıxartma […]

Niyə Genosid?

Lalə Həşimli (İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi) “Jenoside” sözü əcnəbi kökənli iki ayrı kəlimənin birləşməsindən yaranmışdır. Bunlar, Yunan dilində “irq, qəbilə” mənasına gələn “genos” kəliməsi ilə Latın dilində “öldürmək” mənasına gələn “caedere (cide)” kəliməsidir. İlk dəfə Polşalı hüquqçu olan Raphael Lemkin tərəfindən bu kəlimələr bir araya gətirilərək “jenoside” termini əldə edilmişdir. Soyqırımın hüquqi mənada nə mənaya gəldiyi […]

Xalqın Dostu Jan Pol Marat

Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti) Jan Pol Marat (Jean Paul Marat) 24 may 1743-cü ildə İsveçrənin Boundri qəsəbəsində anadan olmuşdur. Onu tarixdə daha çox Fransız İnqilabında Montagnard fraksiyasının lideri olaraq tanıyırıq halbuki o terapevt və jurnalist idi. 1780-də “Cinayət Qanunvericilik Planı” (Plan de législation criminelle ) əsərində o, köhnə rejimlərə (Fransız İnqilabından əvvəlki rejim) qarşı çıxaraq Jan-Jak Russo və Monteskyö kimi qərarlı […]

Page 3 of 3123