Home » Archives by category » Nəzər nöqtəsi » Region (Page 4)

Azərbaycanda İslamofobi

Toğrul İsaoğlu 54 bəyannaməsi və ondan sonra yazılan bir çox yazılar Azərbaycanda olan İslamofobinı ortaya çıxardı. Necə ola bilər ki, islam coğrafiyasına aid olan Azərbaycanda islama qarşı bu kimi mövqe olsun? İslama qarşı olan qorxu radikal islamçıların müvəffəqiyyətininmi? Yoxsa Azərbaycanın islamla əlaqədar qaynaq və araşdırma qıtlığındanmı irəli gəlir? İran İslam Respublikasının bizə qonşu olması islama […]

Dünyəvi cümhuriyyətdə din ticarəti

Mayıs Əlizadə (Jurnalist)                           Dünyəvi cümhuriyyətdə din ticarəti: milli kimlikdən müsəlman icmaya doğru       ‘ Ey insanlar! Sabah məni sizdən soruşacaqlar: Nə deyərsiniz?  ‘Allahın dinini təbliğ etdin.Vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəldin.Bizə nəsihət ve vəsiyyət etməyinə dair şahidlik edərik’ ‘Şahid ol Ya Rəbb; Şahid […]

Dövlət olmaq

 Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti) Dövlətin var olmasını təmin edən əsas əlamətlər, müstəqil və sərhədləri müəyyən olan ölkə, suveren və təşkilatlı bir cəmiyyətdir həmçinin dövlət ictimai sahədə bütün müəssisələrini və fərdlərini (vətəndaşlarını) əhatə edən daxili birlikdir. Bu birlik özündə ictimai şüuru yaradır ki, buda dövlətin vizyonunu və misyonunu təyin edir. Azərbaycan da isə ictimai şüur demək olar  […]

Azadlığın Sərhədi

Şahnaz HƏSƏNOVA  Günümüzdə demokartiyanın bərpa olunması üçün vacib şərtlərdən biri kimi hamı tərəfindən, hətta öz fikrini deməyə cəsarəti çatmayanlar, özünü ifadə edənin ağzından vuranlar tərəfindən də qəbul edilən ifadə azadlığı məfhumu var. Ancaq bu məfhumun dərk edilməsi tamamilə zehniyyətə bağlıdır. Aydın məsələdir ki, avtoritar zehniyyətdə olan biri üçün ifadə azadlığı heç də arzuolunan bir şey […]

Rafiq Tağının ölümündən sonra

Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti)  Bizim məhəllədə tanıdığım həm yaşıdım vardı sakit ancaq cüssəli birisi idi. Bir gün öyrəndim ki onu tutublar səbəbidə birisi onun anasına söyüb oda əsəbləşib söyən adamı bıçaqlayıb öldürüb. Əlbəttə ki çox üzüldüm tanıdığım birisinin qatil olmasına və ölən insana. Ancaq düşündüm ki mən olsaydım nə edərdim? Əlbəttə 21 ci əsrdə “öldürmək” hər […]

Dövlətin ağlı haradadır?

 Rəşad Həsənov (Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatı) Rusiya Federasiyası baş nazirinin ‘Avrasiya Birliyi’ strategiyasından sonra, Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici  siyasətdə gözlərinin kor, zehninin qarışıq, üfüqünün dar olduğu ortaya çıxdı. Çünki nəzərdə tutulan strategiya üçün Azərbaycanın hər hansı bir yol xəritəsi mövcud deyil.  Bütün ölkələr qlobal və regional meyllər üzərində baş yorub tezis çıxarıb tətbiq edərkən, […]

Azərbaycan Respublikası: Erməni yarışması

Yasin Türksoy (Vətəndaş) Vətən torpaqlarını satdınız, Azərbaycan türklüyünün adını dəyişdirdiniz, dilinin adını dəyişdirdiniz, ruhunu özgələşdirdiniz, Milləti özünə düşmən etdiniz. Erməni bizə itmiş tariximizi xatırladır –  “Türk” olduğumuzu anlatmağa çalışır,  siz də dirəşib əl-əyağa düşmüsünüz ki, yox, “biz azərbaycanlıyıq”. 1-ci “Azərbaycanlı” cəfəngiyatı  –  “Rusiyada hazırlanıb-gətirilmiş” , 1936-37-ci llərdə Lenin bolşevizmində manqurtlaşdırma siyasətidir, 2-ci də 93-cü il Hakimiyyətindən […]

Desentrelizasiya Fərqi

 TURAL M.Isgandarov Günümüzdə desentrelizasiya diqqəti öz üzərinə cəlb edən amillərdən biri kimi çox məşhurlaşıb. Bu insanın əsas hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, demokratiyanın və xidməti keyfiyyətin yüksəlməsi ilə birbaşa bağlıdır. 1990-cı illərin əvvəllərində SSRİ-nin və Dünya Sosial Sisteminin dağılması və yeni dövlətlərin formalaşması nəticəsində post sovet ölkələrində formalaşmış siyasi sistemlər bir çox problemlərlə üzləşdi. Bu problemlərə […]

Dövlətin ‘ideologiya silahı’

Rəşad Həsənov (Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatı) Dövlət, ideolojik silahlardan istifadə edərək ideologiyasının və yaşayış tərzinin xalq tərəfindən təbii qarşılanmasını arzulayır. Bunun üçün də xalqı ‘razı salmağa’ çalışır. Dövlətin varlıq səbəbi siyasi homojenliyin icrası olduğuna görə  xalqı ‘razı salma’ əməliyyatını həyata keçirərkən ziyalılara ehtiyac duyur. Xalq qarşısına akademik, publisist, jurnalist, incəsənət xadimi və ya idmançı kimi çıxan […]

Azərbaycan Respublikası: Dövlət və vətəndaş

Yasin Türksoy (Vətəndaş) Elə sistem qurmusuz kasıb, qara camaat dolanışıq üçün səhər evdən çıxandan axşamacan heyvan kimi işləsin, onların başlarının üstündə ağalıq eləməyiniz yadlarına belə düşməsin. Məmur balaları üçün dövlət və özəl sektorunda iş… Hərbini fırlatmaq üçün SQ, DQ, FHN hərbi hissələrində “xidmət”. “Papanın gül balaları” üçün özəl kareokelər (kasıb balalarının orada əylənmək istəyi neçə […]

Page 4 of 512345