Home » Archives by category » Nəzər nöqtəsi (Page 17)

Beynəlxalq Hüquqda Fərdin Yeri

Beynəlxalq hüquq dövlətlər arasındakı münasibətləri quran bir hüquq tənzimləyicisidir.

Mülki Məcəllənin MMC ilə Bağlı Müddəalar

MMC praktikada ən geniş yayılmış şirkətlərdən biridir.

Fiziki Şəxslərin Fəaliyyət Qabiliyyəti

Məqalədə həm xüsusi (mülki) hüquqda, həm də ümumi hüquqda mühum yerə malik…