Home » Archives by category » Nəzər nöqtəsi » Hüquq (Page 2)

Mülki Məcəllənin MMC ilə Bağlı Müddəalar

MMC praktikada ən geniş yayılmış şirkətlərdən biridir.

Fiziki Şəxslərin Fəaliyyət Qabiliyyəti

Məqalədə həm xüsusi (mülki) hüquqda, həm də ümumi hüquqda mühum yerə malik…

Page 2 of 212