Home » Archives by category » Nəzər nöqtəsi » Hüquq

10 dekabr – Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü

10 dekabr – Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü

Məlahət Gözəl Bu gün dünyada kifayyət qədər önəmli və diqqət mərkəzində olan bir gündür. Bu günün digər günlərdən əsas fərqi hansısa adət ənənəni qorumaq, hansısa etiqadı yaşatmaq və.s bu kimi şeylərdən uzaq olmasıdır. Bəli, bu gün çox önəmli gündür. Onu önəmli edən əsas meyar da insandır. Tarixdə var olmasının başlıca səbəbi isə insanların təbii haqlarının […]

İnsan hüquqları anlayışı, inkişaf tarixi və Konstitusiya təminatı

İnsan hüquqları anlayışı, inkişaf tarixi və Konstitusiya təminatı

Mehdi  Məmmədli  (Qərb Universitetinin Siyasi Elmlər fakultəsi) İnsan hüquqları müasir dünyanın ən aktual problemlərindən biridir.İnsan hüquqlarının anlayışı və təbiəti haqqında danışmazdan əvvəl bu ideyanın tarixi inkişafını nəzərdən keçirmək lazımdır. İnsan hüquqları ideyasının tarixi kökü təxminən e.ə. VI-V-ci əsrlərə gedib çıxır.Belə ki, hələ o dövrdə Afina və Romada bu ideyalar meydana gəlməyə başlamışdır.Doğrudur, bu fikirlər o […]

Totalitarizm və Azərbaycan

Totalitarizm və Azərbaycan

Rza Kazımov (Hamburq Universiteti) Demokratik idarə quruluşunun başlıca özəlliyi çəkindirmə və balanslaşdırma mexanizminin olmasıdır. Məhz bu özəllik demokratik idarə quruluşunu praktik baxımdan ən optimal sistemə çevirir. Əsrlər boyu insanlar mütləq və total hakimiyyətdən zərər görüb, gənc nəsillər məhv olub, mədəni mühit ibtidai formasına qədər aşınıb. Fransız, ingilis maarifçiləri sonda bəşəriyyətə üç dayaqlı çəkindirmə sistemini hədiyyə […]

Terrorizmlə mübarizədə Aİ-nin hüquqi bazası (Lissabona qədər)

İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Avropa İttifaqı terrorizmi həm Avropanın, həm də digər regionların təhlükəsizliyi və stabilliyi baxımından ən böyük təhdidlərdən biri kimi görür. Ancaq İttifaq daxilində üzv ölkələrin bu təhdidə müxtəlif yanaşması bütövlükdə Avropa İttifaqının terrorizmlə mübarizədə uzunmüddətli fəaliyyəti yerinə baş vermiş hər hansı bir hadisəyə qarşı cavab vermə şəklindəki əməkdaşlığı meydana çıxardır. […]

İnsan Hüquqları. Qaranlıqla işıq arasında

Xəyyam NAMAZOV (Qafqaz Universiteti) Əgər bu gün müxtəlif dövlətlərin konstitusiyalarını və bir çox beynəlxaq sənədləri açıb baxsaq, digər bütün prinsiplərin ona görə dəyərləndirildiyi bir meyarla rastlaşacayıq – insan hüquqları. Bəs nəyə görə ən əsas meyar? Görünür, tarix boyu qaranlıqla işıq arasında var-gəl edən insanlıq haqqlarının yoxluğunda, daha dəqiq desək, insan haqqları və ona aid qaydaların […]

Dünyəvi (Sekulyar) Baxış

Bunlar din və ruhanilikdən kənar ya da dünyəvilik mənasına gəlir.

Ölüm Hökmü

Ölüm cəzası həyatındakı səhvləri cəzadan sonra düzəltmə şansı vermir, ağır və dəhşətli bir cəzadır.

Azərbaycanda məcburi hərbi xidmət

Bəxtiyar Hacıyev 29 yaşını hərbi xidmətdən yayınma ittihamı…

Referendumla Plebisitin Fərqi

Referendum kəliməsi birçox hallarda plebisit kəliməsi ilə birlikdə səslənir amma…

Beynəlxalq Hüquqda Fərdin Yeri

Beynəlxalq hüquq dövlətlər arasındakı münasibətləri quran bir hüquq tənzimləyicisidir.

Page 1 of 212