Home » Archives by category » Nəzər nöqtəsi » Dünya (Page 5)

Aİ və beynəlxalq terrorizm ilə mübarizə

Müasir dövrdə terrorizm hər hansı bir region üçün deyil, bütünlükdə dünya üçün təhlükə yaradan qlobal problemə çevrilmişdir. Bu kimi qlobal problemlərin həll edilməsində ayrı-ayrı dövlətlər və ya dövlətlər qrupunun səyi daha az səmərəlidir, nəinki bütün dünya dövlətlərinin birgə səyi. Bunun üçün də əgər Avropa İttifaqı ölkələri beynəlxalq terrorizm problemindən əziyyət çəkmək istəmirlərsə, o zaman digər […]

“Cuma İnqilablarından” dərslər (1)

Ziya Oktay (Selçuk Universiteti Tarix Fakültəsi) Tunis, Misir və Liviyada baş vərən inqilab hadisələrininin  başlaması ve gedişatı bir-birlərinə çox bənzəsə də, Qafqaz və Orta Asiya ölkələrində güclü əks-səda yaratmadı. Bu yazıda burada Azərbaycan deyilən yerlərə  siz, Orta Asiyanı da əlavə edə bilərsiniz. Hamımız eyni bezin qırağıyıq. İnternet medyasından bu məsələyə yanaşmaları izlədikcə belə bir nəticəyə gəlmək […]

Somalidəki ac insanları düşünərkən…

Səbinə Vaqifqızı ( jurnalist-blogger) Bu yazını on beş saat aclıqdan sonrakı halımla yazıram. Mədəm keyiyib, başım azca hərlənir, ən çox da su içmək istəyirəm. Yemək adı gələndə ürəyim bulanır… Somalidəki insanları düşünürəm, aclıqdan əzab çəkmək, xəstəlik, ölümə bu qədər yaxın olmaq dəhşətdir. İnsanlar qocalıqdan, çarəsiz xəstəlikdən, nə bilim daha nədən dünyalarını dəyişirlər, bu normaldır deyib […]

12 Iyun + 1 (Türkiyə)

Seçki vətəndaşın özünə güzgüdə baxması, düşünməsi, özü-özünə hesabat verməsi və qərar qəbul etməsidir.

Qloballaşmaya qarşı Rusiya Avroasiyaçılığı

Xəyyam NAMAZOV (Qafqaz Universiteti, Siyasi Elmlər ixtisası)   Giriş Az-çox bütün dövlətlərə, millətlərə, onların mədəniyyətinə, adət-ənənəsinə, həyat tərzinə öz təsirini edən Qloballaşma prosesi bir çox alimlər tərəfindən qarşısı alınmaz bir axın kimi izah olunur. Bu axın qarşısına çıxan bütün cəmiyyətləri özünə uyğun dəyişdirir. Bu dəyişməni “gecikmiş modernizm” kimi izah edən bir çox nəzəriyyəçilər, qloballaşmanı liberal […]

Post-Bin Ladin Dünya

ROGER COHEN (The New York Times) tərcümə etdi Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti) Bin Laden müsəlman Xilafətin yenidən qurulması üçün tarixi təkərrür etdirmək  istəyirdi. O  pluralist və özünü ifadə etməyə yönələn sürətli dəyişimdə olan Ərəb dünyasından kənarda qalmış bir şəxsiyyət kimi öldü. Onun dövründə ərəb dünyasının Nasserite milliyyətçiliyindən siyasi islama doğru keçirdi. Bu anti-Qərb və çox nüfuzlu formada  açıq itaətsizlik  idi. Onun ölümü post-islamçı […]

Page 5 of 512345