Home » Archives by category » Maarifçilər (Page 3)

NATİQLƏRİN SÖZLƏRİ

Ahmet Ağaoğlu 1869–1939 (Sarbon Universiteti ) Ah, bu necə ölkədir?! Sərbəst olmaq nə qədər çətin bir iş imiş!.. Görəsən, alışa biləcəyəmmi? Görəsən, azad ola biləcəyəmmi? Əvvəlcə bu iş necə asan gəlirdi! Sən demə, əsl çətinliklər sonra olacaqmış. İnsan ruhu tarixin elə izlərini yaşadır ki, adamı da məhz onlar əsirə çevirir. İndi bu izləri bircə-bircə silib-itirmək gərəkdir. […]

AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ (1)

 Məhəmməd Əmin  Rəsulzadə 1884-1955  (İctimai-Siyasi Xadim) ƏSRİMİZİN SİYAVUŞU Əvvəlcə tarixin Siyavuşuna bir göz gəzdirək: İran romantizminin mahir şairi Firdovsi Tusinin dəyərli adını dünyalar durduqca qalan və şairanə “Nəmirəm əz in pəs ki, mən zindəəm” deyə öyünməsini kamal, cəsarət və ithaflarla söylədən “Şahnamə”nin, məncə ən şah əsər dastanı – Siyavuş hekayə – xəzinəsidir. “Şahnamə”nin ən ruhlu qismi, məlumdur ki, […]

AZADLIQ VƏ ÇUĞULÇULUQ!

Ahmet Ağaoğlu 1869–1939 (Sarbon Universiteti ) – Amma ustad, böyük adamlara sayqı göstərmək haqq və hüquqları tanıyanların vəzifəsi deyilmi?  – Şübhəsiz! Ancaq gerçək sayqı göstərməklə, baş əyməklə yarınmaq və yaltaqlıq tam başqa-başqa şeylərdir.  – Necə yəni başqadır?  – Çünki gerçək sayqı və sevgi doğruçuluq və səmimiyyət istəyir. Doğruçuluq və səmimiyyətin şərti də düşünülən fikri, duyulan hissi […]

AZƏRBAYCAN TURANDA

Məhəmməd Əmin  Rəsulzadə 1884-1955  (İctimai-Siyasi Xadim) ƏSRİMİZİN SİYAVUŞU Əvvəlcə tarixin Siyavuşuna bir göz gəzdirək: İran romantizminin mahir şairi Firdovsi Tusinin dəyərli adını dünyalar durduqca qalan və şairanə “Nəmirəm əz in pəs ki, mən zindəəm” deyə öyünməsini kamal, cəsarət və ithaflarla söylədən “Şahnamə”nin, məncə ən şah əsər dastanı – Siyavuş hekayə – xəzinəsidir. “Şahnamə”nin ən ruhlu qismi, məlumdur ki, […]

AZADLIQ BİR ÇİÇƏKDİR

Ahmet Ağaoğlu 1869–1939 (Sarbon Universiteti )  İki gün sonra pirlər yenə gəldilər. Onlardan biri məndən soruşdu:  – Yasanı oxuyub əzbərlədinizmi?  – Həm oxudum, həm əzbərlədim. Ancaq bəzi maddələrini anlaya bilmədiyimdən, o maddələri açıqlamanızı xahiş edəcəyəm. Bir şərtlə ki, əvvəlcə bu yasanın ümumi hikmətini anladasınız. O nə üçündür, hansı məqsədlə yazılıb? – Məmnuniyyətlə! Bilməlisiniz ki, azadlıq bir […]

ƏFSANƏDƏN HƏQİQƏTƏ

Məhəmməd Əmin  Rəsulzadə 1884-1955  (İctimai-Siyasi Xadim) ƏSRİMİZİN SİYAVUŞU Əvvəlcə tarixin Siyavuşuna bir göz gəzdirək: İran romantizminin mahir şairi Firdovsi Tusinin dəyərli adını dünyalar durduqca qalan və şairanə “Nəmirəm əz in pəs ki, mən zindəəm” deyə öyünməsini kamal, cəsarət və ithaflarla söylədən “Şahnamə”nin, məncə ən şah əsər dastanı – Siyavuş hekayə – xəzinəsidir. “Şahnamə”nin ən ruhlu qismi, məlumdur ki, […]

SƏRBƏST İNSANLARIN ƏSAS YASASI (QANUNU)

Ahmet Ağaoğlu 1869–1939 (Sarbon Universiteti ) Mən o dəqiqə risaləyə sarılıb, üzərindəki bu başlığı oxudum:  “Sərbəst insanlar ölkəsinin əsas qaydaları”  İlk səhifəni çevirdim. Gözüm bu başlığa sataşdı: Ümumi əsaslar Bunun altında aşağıdakı maddələr yazılmışdı: 1. Azadlıq dəyərli bir vergidir. Azad olmaq üçün çox dəyərli olmalısan. Fikir təmizliyi, söz təmizliyi və əməl təmizliyi azadlığın əsaslarıdır. 2. […]

Page 3 of 3123