Home » Archives by category » Maarifçilər

Liberalizm və dəyərləri

Liberalizm və dəyərləri

Aygül Pəncəliyeva Latın dilindən “azad insanlar sinfi” kimi tərcümə olunan liberalizm termin kimi XIV əsrdən mövcud idi. Lakin o, ancaq XIX əsrdən sonra siyasi məna kəsb etməyə başladı. Liberal fikirlər Avropada feodalizmin çöküşü, onun yerinə yaranmış kapitalist cəmiyyətin nəticəsi olaraq, orta sinfin fikir və düşüncələrini özündə əks etdirirdi. Bu fikirlər radikal idi, islahatlar hətta bəzən […]

İnsan hüquqları və fəlsəfi əsasları

İnsan hüquqları və fəlsəfi əsasları

Aygül Pəncəliyeva İnsan hüquqları şəxsin sırf insan olduğu üçün sahib olduğu hüquqlardır. Yəni, hər kəs insan olduğu üçün zəruri, əvəzsiz, bölünməz hüquqlara sahibdir və bu hüquqlar insanın tutduğu mövqe, şəxsiyyəti, hər hansı səlahiyyətindən asılı deyil. İnsan hüquqlarının tanınması və qorunması demokratik sistemin təməlini təşkil edir. Bu baxımdan o həm də iki əhəmiyyətli funksiyanı yerinə yetirir. […]

Liberalizm və əsas prinsipləri

Liberalizm və əsas prinsipləri

Aygül Pəncəliyeva Liberalizm haqda ilkin fikirlər, prinsiplərinin yaranması öz başlanğıcını əsasən XVII əsrdən götürməyə başladı. Formalaşdığı bu müddət ərzində tarixin bir çox mərhələlərindən keçib, sosializm və faşizm kimi siyasi sistemlərlə mübarizə aparmasına baxmayaraq dövrümüzdə ən geniş yayılmış siyasi düşüncə sistemlərindən biri olaraq qalmaqdadır. Demokratiya və insan hüquqları ilə sıx əlaqə, müdafiə etdiyi dəyər və prinsiplər […]

İdeologiya Nədir?

İdeologiya Nədir?

Xəyyam Namazov Hər insan fərqli olduğu kimi, hadisələrə baxış prizması, düşüncələri və dəyərləri də fərqli olur. Şəxs bu dəyərlərə və düşüncə tərzinə görə insanları, qrupları və hətta cəmiyyətləri müəyyən kateqoriyalara: “pis və ya yaxşı”, “dost və ya düşmən”, “yararlı və ya yarasız” və s kimi ayırır. Bəs insanın bu düşüncə tərzi necə formalaşır? Şəxsin düşüncə […]

Dünyanın fərqi insanın məna yarada bilməsindədir.

İnsanın dünyadan əvvəli və ya sonrası varmı? Və ya insan olmanın əvvəli və sonrası varmı? Bizim yaddaşımızda insan olmadan öncəyə aid daşıdığımız heç bir məlumat yoxdur. Ən azı xatırlamırıq. Bu barədə heç bir elmi bilgimiz də yoxdur. İnsan olmanın sonrasını isə dinlər deyir. İnanırıq və ya inanmırıq. Bu barədə də bir elmi bilgimiz yoxdur. Bircə […]

Dövlətin Qədəri

Dövlətin Qədəri

Murad Nəsibbəyli Bu yazı yeni bir anlayışın – dövlətin qədəri anlayışını irəli sürür. Əlbəttə ki, bu iş bir yazının çərçivəsindən böyükdür. Çünki, ortaya çox sayda sual çıxır. Bu yazının məqsədi yalnız anlayışı irəli sürməklə məhdudlaşır. Anlayış yeni olduğu üçün başqa dillərdəki qarşılığını da axtarıb tapmağa ehtiyac duyuldu. Alman dilində “Ausmaß des Staates”, ingilis dilində “The […]

Zombilər və Zombiçilik

Nicat Kazımov (Strasbourg Universiteti). Şübhəsizdir ki,  Sovet Rusiyası 22 ildir dağıldığına görə, günlər keçdikcə sovet təfəkkürlü adamlar da azalır. Məhz buna görə də, bu gün Azərbaycan yeni formalşma mərhələsini yaşayır. Əgər bu mərhələnin təhsili və öyrədilən mədəniyyəti kasaddırsa, vay bu xalqın gələcək taleyinə… Nəşədən, damar doğramaqdan, maşınları iki təkərə üzərinə qaldırıb 180 sürətlə sürməkdən, qız […]

Dilin insan psixologiyasına təsiri

Nicat Kazımov Strasbourg Universiteti Hüquq fakültəsi İnsan yaradılışın ilk günündən fərdlər arasında anlaşma yaratmaq üçün jestlər və mimikalar vasitəsi ilə ünsiyyət qururdular. Bu jestlərlə birlikdə qırıq-qırıq səslər adət halını aldıqdan sonra həmin cəmiyyətin ilkin dil xüsusiyyətləri meydana çıxırdı. Daha sonra formalaşaraq səslər sözlərlə əvəz olunur və danışıq formaları yaranırdı. Dil təkamülünün nəticəsində bu gün dünyada […]

Mən bu yola varam. Bəs, sən?

 Oxuyaq. Dəyişək. Yaradaq. Yüksələk. Yüksələk ki, yüksəldək. Yüksəldək ki, yüksələk.  Biz yüksələk. “Millətimiz” adlandırdığımız cəmiyyətimiz yüksəlsin. Övladlarımız yüksəlsin. Oxuyaq. Millətcə oxuyaq. Hamımız oxuyaq. Küçədə avtobus gözləyərkən oxuyaq. Parklarda, metrolarda oxuyaq.  Gecələri yatağımızda və ya qaranlıq otağımızda masaüstü lampanın işğına oxuyaq. Sabahları işə gedərkən oxuyaq. İşdə oxuyaq. Geri dönərkən oxuyaq. Kitabxanalarda, kafelərdə oxuyaq. Bu Millətin nicatı […]

AZADLIQ MƏLƏYİNİN QANADI ALTINDA

AZADLIQ MƏLƏYİNİN QANADI ALTINDA

Ahmet Ağaoğlu 1869–1939 (Sarbon Universiteti ) On beş gündən sonra pirlər gəldilər və:  “hazırsanmı?” – deyə məndən soruşdular. Son qərarını vermiş bir adam kimi: “hazıram!” – dedim. – Elə isə səni and içməyə aparacağıq. Pirlər məni bir evə apardılar. Evin qapısını açıb dəhlizə girdiyimiz zaman zülmət qaranlığa düşdük. Yaxşı ki, əllərində məşəl tutmuş ağappaq geyimli […]

Page 1 of 3123