Home » Archives by category » İqtisadiyyat

Azərbaycan və Qırğızıstan: fərq varmı?

Azərbaycan və Qırğızıstan: fərq varmı?

Toğrul Maşallı Hər hansı ölkədə inkişafı və ya tərəqqini təsvir etmək üçün müqayisə etmək lazımdır. Eyni zamanda iki ölkəni müqayisə edərkən, onların inkişafına təsir göstərmiş amilləri nəzərə almaq da mühüm məsələlərdən biri hesab olunur. Çünki müqayisə və təhlil zamanı iqtisadiyyatın bazisi vacib rol oynayır. Belə demək olarsa, iqtisadiyyatın ilkin, ibtidai dövründə təsir edən əsas amillər […]

Azərbaycanda miqrasiya problemləri

Azərbaycanda miqrasiya problemləri

 Fatma Musayeva (Bakı Dövlət Universiteti) Azərbaycanın artan neft gəlirləri yüksək iqtisadi nəticələr əldə etməyə imkan yaratsa da, bir çox sosial problemlər hələ də öz həllini tapmayıb. Rəsmi işsizlik səviyyəsi digər postsovet ölkələri ilə müqaisədə aşağı səviyyədədir – 1.5%.  Lakin bu göstərici  əmək  sektorundakı real vəziyyəti  əks etdirmir. İşsizlərin bir çoxu müavinətin aşağı , qeydiyyat sisteminin mürəkkəb […]

İqtisadi artım yoxsa azalma?

İqtisadi artım yoxsa azalma?

Toğrul Maşallı Hər bir iqtisadiyyatın əsası istehlakdır. Məhz onun artımına görə əhalinin rifahını daha dəqiq ölçmək olar. İndiki zamanda dünyada yerləşən bir çox ölkənin məhz istehlak iqtisadiyyatı ilə çox böyük problemləri var. Buna görə də, demək olar ki hər yerdə istehlakın təşviqinə tədbirlər hazırlanır və reallaşdırılır. Azərbaycanda “istehlak” iqtisadiyyatı hələ öz yerini tutmayıb və buna […]

Azərbaycanlılar pulları əsasən ərzağa, tütünə və alkoqola sərf edirlər

Azərbaycanlılar pulları əsasən ərzağa, tütünə və alkoqola sərf edirlər

Toğrul Vəliyev Hər bir iqtisadiyyatın əsasını kütləvi istehlak malları təşkil edir. Demək olar ki, məhz onların vasitəsilə bütün çətin iqtisadi proseslər qurulur. Onların vasitəsilə bütün müasir iqtisadi proseslər və əhalinin həyat səviyyəsi təsvir olunur. Bu göstəricilər bütün böhranlara nisbətdə çox zəifdirlər. Məhz bu səbəbə görə, dünyada ümumi xərclərə bu və ya digər kütləvi istehlak mallarının […]

Texnologiya və Biz

Texnologiya və Biz

Əli Həsənov Bu məqalədə məlumatın çoxluğu ilə onu anlama və zaman arasında olan düz mütənasib əlaqə sonucu artan ardıcıllıqla və dayanmadan əlavə olunan bilik toplusunun qəbulu və analizi zamanı beyində yaranan problemlərdən, loru dilində desək, son 15-20 ildi niyəsə zaman əvvəlkinə görə daha tez keçir, gözüvü açıb-yumursan il qurtarır, metaforundan və başverən hadisənin bu günümüzə […]

Dövlət bizim ailələrimizi fikirləşir

Dövlət bizim ailələrimizi fikirləşir

Toğrul Vəliyev Ailə – cəmiyyətin özəyidir. Bu tərifi bizə məktəb vaxtlarından bəri deyirlər. Beləliklə  parlamentimiz də bu özək ilə maraqlanıb, onu idarə etməyə qərar verdi. Bir neçə həftə ərzində nigah haqqında gələcəkdə qəbulu gözlənilən qanuna dair bir sıra bəyanatlar elan edilib. Azərbaycanda ümumən sosial problemlərin olmaması üzündən bizdə nigahların yaradılmasını idarə etməyə qərar verdilər. Gələcəkdə […]

Azərbaycan üçün iqtisadi xülasə

Azərbaycan üçün iqtisadi xülasə

Toğrul Vəliyev Axır vaxtlar dünya mediasında fiziki qızıl ilə bağlı xəbərlər çoxalıb: onun gələcəyi, iqtisadiyyatda rolu haqqında müzakirələr daha da artır. Bu xəbərlər arasında xüsusən Almaniya iqtisadiyyatı ilə bağlı məlumatlar çox yer tutur. Çünki məhz Almaniya dünyada birinci dəfə elan etdi ki, fiziki qızılını öz ölkələrində saxlamaq istəyir və bununla bərabər artıq qaytarmaq prosesinə başlayıb. […]

“Azərbaycan dünyada ən təmiz ölkədir!”

“Azərbaycan dünyada ən təmiz ölkədir!”

Toğrul Vəliyev Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məhz belə tipli şüar ilə mətbuatda çıxış edib: “Azərbaycan dünyada ən təmiz ölkədir!”. Nazirlik Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının içində genetik modifikasiya olunmuş məhsullar olmadığına görə onların dünyada ən təmiz məhsul olduqlarını iddia edir. Eyni zamanda həmçinin bunu əlavə edirlər ki, bizim kənd təsərrüfatımızda gübrə demək olar ki, ümumiyyətlə istifadə […]

İlin nəticələri heç də fərəhləndirmir

İlin nəticələri heç də fərəhləndirmir

Toğrul Vəliyev İlin axırı bütöv ilə yekun vurulan bir dövrdür. Hər bir dövlət öz makroiqtisadi göstəricilərini və s. elan edir. 2012-ci il öz vəziyyətinə görə heç də ondan əvvəlki ildən fərqlənmirdi. Böhran necə inkişaf edirdisə, bu il də eyni templə inkişaf etməyə davam etdi. Belə ki, neft hasilatı 2011-dəki kimi azalırdı. Eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının […]

Yenə də sərmayələr haqqında…

Yenə də sərmayələr haqqında…

Toğrul Vəliyev Axırıncı həftələr ərzində passiv parlamentimiz demək olar ki, bütün KİV-lərin müşahidə dairəsinə daxil oldular. Maraqlı fakt həmçinin odur ki, buna səbəb parlamentin fəaliyyətini KİV-lər tərəfindən tənqid edilməsidir. Və nəticə kimi, bu yaxınlarda millət vəkillərdən biri müəllimlərə neqativ münasibəti tənqid edərək dedi ki, bizim cəmiyyətimiz qəhrəmanların yaxud başqalarının çiyinlərində yox, məhz müəllimlərin çiyinlərində dayanır. […]

Page 1 of 512345