Azərbaycanda Gender Bərabərliyinə Dair Vəziyyətin Təhlili

Günel Mehdiyeva

Son dövrdə Azərbaycanda gender bərabərliyinin təmin olunması istiqamətində bir sıra qanunlar, beynəlxalq sənədlər, milli fəaliyət planı və dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Keçirilən araşdırma və sorğular bu istiqamətdə atılan addımların ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarmadığını ortaya çıxarır.

Azərbaycanda gender bərabərliyinin mövcud vəziyyətinin təhlilində qadınların kişilər ilə müqayisədə  resurslar üzərində nəzarət, resurslardan müstəqil şəkildə istifadəyə qərar vermə, eyni zamanda aktiv siyasi və iqtatisadi fəaliyyətlə məşğul olma, qərarverici vəzifələr tutma imkanlarının çox daha məhdud olduğu aşkar görünür.

Bu gün qadınların cəmiyyətdəki statusuna iqtsiadi, sosial, siyasi, mədəni, bəzən də dini normalar və yanaşmalar təsir edir.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə gender bərabərliyini təmin etmək məqsədilə görülən işlərə nəzər salaq

a) CEDAW-nun ratifikasiya edilməsi (1995-ci il);

b)Prezidentin fərmanı əsasında Qadın Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılır (1998-ci il);

c) “Qadınlarla bağlı Dövlət Siyasətinin İcrası” haqqında prezidentin fərmanı (2000-ci il) və müvafiq dövlət qurumlarında və 16 rayonda İcra Hakimiyyələri nəzdində gender problemləri ilə bağlı departamentlərin təsis edilməsi,

d) Parlamentin qadın əməyi ilə birbaşa bağlı olan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvesiyasını ratifikasiya etməsi (2000)

e) Nazirlər Kabineti Qadın məsələləri ilə bağlı 2000-2005-ci illər Milli Fəaliyyət Planını təsdiq edir

f) Prezidentin fərmanı əsasında Qadın Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin ləğv edilərək Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılır (2006)

g) Gender Bərabərliyi haqqında Azərbaycan Respubliasının Qanunun təsdiq edilir (2006)

h) AQUPDK-nin Milli Fəaliyyət Planı (2008-2010)

k) Məişət Zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun qəbul edilir (2010)

l) Məşğulluq üzrə Milli Strategiya və Minilliyin İnkişafı Məqsədlərinin (2006-2015) əsas tutulmasını göstərmək olar, İnsan Alverinə qarşı Avropa Şurasının Konvensiyası önə çıxarılır.

Müstəqillikdən sonrakı dövrdə bazar iqtisadiyyatina keçid, bir çox müəssislərin bağlanması, iş yerlərini itirənlər arasında qadınların sayca çoxluq təşkil etməsi, yeni yaranan iş yerlərində kişilərlə rəqabatə davam gətirməməsi gender bərabərsizliyini daha da artırdı.

Qurumların təsis edilməsinə və çoxsaylı sənədlərin qəbul edilməsinə baxmayaraq Azərbaycanda gender bərabərliyi balansında ciddi dəyişiklərə nail olunmadı.

Bunun səbəbi  isə bu qurumların effektiv və ya konkret icra mexanizmlərinin olmamasıdır. Xüsusilə, AQUPDK-nin fəaliyyət planları və ya Məişət Zorakılığı ilə bağlı Qanunun icrası yerli icra hakimiyyəti orqanlarına həvalə olunsa da, icra hakimiyyətləri yanında nəzərdə tutulan sığınacaqların və muvafiq sosial işçilərin olmaması; qanunların bir-biri ilə ziddiyət təşkil etməsi (məsələn 18 yaşına çatmayan hər bir şəxs uşaq sayıldığı halda öncəki nigah haqqında qanunda erkən nighaların qurulmasına şərait yaradan müddəalaraın olması); dövlət tərəfindən icra olunan proqramların müstəqil monitorinqi və qiymətləndirilməsinin aparılmaması; şəffaf hesabatlılığın olmaması; vətəndaş cəmiyyətinin birgə fəaliyyətə cəlb edilməməsi; gender bərabərliyi ilə bağlı bütün regionları əhatə edəcəck geniş miqyaslı, milli səviyyədə davamlı kampaniyaların aparılmaması; regionlarda qadınların təşkilatlanmasına milli səviyyədə dəstəyin olmaması; müvafiq qanunverici və icra hakimiyyəti orqanlarında daha yuxarı postlarda gender həsasslı işçi heyətinin çalışmaması; müvafiq dövlət orqanlarında “gender focal point”ların (gender siyasətinə məsul işçi) yalnız sənəd üzərində işi icra etməsi və ya iş icra edənin genderlə bağlı həssas olmamasıdır.

Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin “Milli Gender Mexanizmlərinin monitorinqi” hesabatında (2010) gender bərabərliyi ilə 20 nazirliyə və 9 dövlət komitəsinə göndərilən elektron sorğuya yalnız 4 nazirlik və 2 komitədən cavab gəldiyi qeyd olunur. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin gender üzrə məsul işçisinin komputerlə təmin olunmaması isə ayrıca bir mizah nümunəsidir.

Gender üzrə məsul işçi vəzifəsinin təsvirinə baxsaq yalnız iki nazirlikdə gender siyasəti üzrə koordinatorlar nazirin müavinləri olmuş, 16 nazirlik və digər dövlət qurumlarında gender üzrə bu pozisiyaya həmin qurumların İnsan resursları departamentinin nümayəndələri və ya Ümumi şöbənin rəhbəri və işçiləri məsul olmuşdur. Faktın özü bu pozisiyanın yalnız formal xarakter daşıdığını təsdiqləmiş olur və dövlətin gender bəarabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı aydın siyasətinin və planının olmamasını göstərir.

Azərbaycan Konstitusiyası və Gender haqqında Qanun qadınların sosial, siyasi və iqtisadi həyatda kişilərlə bərabər iştirak hüququnu tanıyaraq hər ikisi üçün bərabər imkanların yaratdıldığını bəyan edir.  Mövcud statistika isə istənilən sahədə qadınların iştirakçılığının zəif olduğunu göstərir.

Qadınlar siyasətdə

Azərbaycan əhalisinin 52%-ini qadınlar təşkil edir. Milli Məclisdə təmsil olunan deputatların 16% qadındır.  2010-cu il noyabr seckiləri üçün partiyalar üzrə qeydə alınmış namizədlərin arasında da qadınlar azlıq təşkil edir. Belə ki, YAP kimi çoxsaylı üzvü olan partiya 22 qadının, AXCP-Musavat Blokunun isə yalnız 1 qadının namizədliyini irəli sürmüşdür. Bu fakt qadınların siyasi proseslərdə, qərarvermədə iştirakının nə qədər aşağı olduğuna nümunədir. Azərbaycanda qadın nazir və ya yerli icra hakimiyyəti başçısı yoxdur. Yalnız iki dövlət komitəsinin- AQUPDK və TQDK sədri və İnsan Hüquqları üzrə Ali Müvəkkil (Ombudsman) qadındır. Qadınlar daha çox nazir və sədr müavinləri və digər vəzifələrdə fəaliyyət göstərirlər. 2007-ci il BMT-nin Gender Münasibəti hesabatında qeyd edildiyi kimi yalnız bir xanım səfir və xarici ölkədə daimi nümayəndəliklərindən yalnız birinin rəhbəri qadındır. Qadınlar diplomatik heyətin yalnız 14,3%-ni təşkil edir. Kəskin fərq kişilərin dominanatlığı aydın göstərir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 16 üzvündən 4-ü və 125 dairə seçki komissiyalarından yalnız 3-ünün sədri qadındır. Rəsmi qeydiyyatdan keçmiş 50 partiyadan yalnız birinin lideri qadındır.

 2006-cı ildən dövlət qurumlarında mövcud olan təsnifatlı gender məlumat bazasına etibarən əsasən qadınlar daha çox yardımçı vəzifələrdə (63.6%), kişilər isə idarə strukturunda (80%) təmsil olunurlar.  Ümumilikdə isə Azərbaycanda kişilər dövlət və özəl sektorda ən yüksək təmsil olunmada mütləq üstünlüyə malikdirlər (90%).

 2009-cu ilin aprel ayında Dövlət qulluğuna sənəd verənlər arasında 2862 ərizəçidən 652 –i qadın, 2210-u kişi olmuş və təxminən 23% qadın və 77% kişi müsabiqənin birinci mərhələsini keçmişdir.

 Qadınların siyasi proseslərdə zəif təmsil olunmasının əsas səbəblərindən biri cəmiyyətdə mövcud olan stereotiplərdır. “Kişi işi” kimi qiymətləndirilən vəzifələr, qadınların özünəgüvəninin zəif olması və kişi rəqiblər tərəfindən müxtəlif təzyiq və diskriminativ yanaşma da bu səbəblər sırasındadır.

 Qadınlar iqtisadiyyatda

Azərbaycan mentalitetində biznes karyerası qurmuş qadınların heç də həmişə müsbət imici olmur. Bəlkə bu yanaşma qadınların yalnız 17% bisnesdə iştirakını izah edir. 7-8% qadın sahibkar var ki, onlar da çox kiçik bizneslə məşğuldurlar (şirniyyat hazırlanması və satışı, xalçaçılıq). Böyük şəhərlərdə isə bura gözəllik və sağlamlıq mərkəzlərini əlavə etmək olar.

Qadınların kiçik və orta biznesə başlayarakən üzləşdikləri maneələr sadəcə sosial stereotiplər deyil. Kreditlərə çıxış imkanlarının məhdud olması və ya bank və kredit təşkilatlarının qadınların biznes quruculuğu və idarəçilik sahəsində bilik və bacarıqlarına etibar etməyərək maliyyə ayırmaması da qadın sahibkarlarının sayının artmasına əngəldir (P.S. regionlarda qadınların iqtisadi bilik və bacarıqları aşağı səviyyədədir).

Əmək bazarında mövcud gender disbalansı iqtisadi fəallıq, işlə təmin olunma göstəriciləri və kişi ilə qadının əmək haqqları arasındakı fərqdə də özünü büruzə verir. Iqtisadi qeyri-fəallıq səviyyəsi qadınlar arasında (58.3%)  kişilərə nisbətən (41.7%) daha yüksəkdir. Azərbaycanda qadınlar kişilərin əmək haqqının, orta hesabla, 57%-ni qazanırlar.  Bu maaş fərqi kişilərin daha yüksək vəzifələrdə çalışması və uyğun olaraq daha çox maaş alması, qadınların isə əksinə daha çox yardımçı, ikinci dərəcəli və daha aşağı pozisiyalarda çalışmaları və müvafiq  olaraq daha az maaş almaları ilə izah olunur. Iş axtarmayan əhalinin ¾ hissəsini qadınlar təşkil edir. Qadınların iş həyatında bir o qədər aktiv olmamalarının başlıca səbəbləri ev işləri, uşaqların təhsil və tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, həyat yoldaşının qayğısına qalmaq və s. məişət işlərinə zaman ayırmaq məcburiyyətidir. Bu minvalla, işləyən xanımların iş yükü daha da artır. Münasib və etibarlı günərzi mərkəzlərinin olmaması qadınları iş həyatında irəliləməsinə mane olur.  Aparılan araşdırmalar göstərir ki, haqqı ödənilməyən əmək (ev işləri) əslində kifayət qədər vaxt tələb edən işlərdir. Məhz bu səbəbdən əksər qadınlar ev işlərinə və ailəsinə vaxt ayırmağa imkan verən işlərə üstünlük verirlər.

 Azərbaycanda hələ də “kişi işi”, “qadın işi” kimi stereotiplər mövucddur. bu stereoptiplər qadinlarin ixtisas seçimində də ciddi təsir edir.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2011-ci ildə fəaliyyət növləri üzrə fərdi sahibkarların gender bölgüsündə qadın sahibkarların sayı 59088, kişi sahibkarların sayı isə 305492 nəfər olmuşdur. Ölkəmizdə kişilər mülkiyyətə sahib olmaqda da mütləq üstünlük təşkil edirlər (90%).

 

Qadınlar sosial həyatda 

Qadınların yerli ozünüidarəetmə orqanlarında da zəif təmsil olunur. 2011-ci il 30 noyabr bələdiyyə seçkilərinin nəticələrinə görə seçilmiş 463 nəfərdən yalnız 105-i qadındır. Bunun da başlıca səbəbi qadınların informasiya mənbələrinə, xüsusilə elektron informasiyaya çıxışının zəif olması, regionlarda qadınların komputer bacarıqlarının zəif olması, bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə az məlumatlı olmaları, bələdiyyələrin özünün İT-dən istifadə imkanlarının məhdud və ya heç olmamamsı,  bələdiyyələrin az səlahiyyətli və məhdud büdcə imkanlarıdır. Qadınlar seçildikdə əhalinin arasında boyük nüfuz və səlahiyyət qazana və regionda digər qadınları həvəsləndirmək üçün “nümunəyə” çevrilə bilmir.

Hal-hazırda ölkədə 90-a yaxın qadın təşkilatı fəaliyyət göstərir. Onların əsas hissəsi paytaxtda və digər iri şəhərlərdə yerləşir. Regionlarda yaşayan qadınlar bu fəaliyyətlərdən az bəhrələnirlər. Daha az bacarıqlara və resurslara malk olduqlarından təşkilatlanmaq və ya qeyri-formal qruplar halında belə birləşə bilmirlər. Regionlarda müvafiq resurs mərkəzlərinin olmaması, stereotiplər və ev işlərinin çoxluğu, özünə inamın zəif olması qadınların sosial aktivliyinə birbaşa təsir edir. Gənc qızlar ictimai fəaliyyətlərə az maraq göstərir, cünki bu onların gələcək ailə həyatına təsir edir. Gənc xanımların ev, həyat yoldaşı və azyaşlı uşağının qayğısına qalmaq məcburiyyəti, üstəlik  həyat yoldaşının qısqanclığı onların sosial həyatda daha aktiv mövqeyinə mane olur.

 

Həssas qruplardan olan qadınlar

Qaçqın və məcburi köçkünlər, ailə başçısını itirmiş və az təminatlı ailələrdəki qadınlar daha həssas qruplara aid edilir. Həyat yoldaşnın vəfatı, müharibə sonrasında fiziki imkanlarının məhdudlaşması və ya ölkəni tərk etməsi ailənin bütün yükünü qadının üzərinə salır. Bu cür ailələrdəki qadınlar daha az bacarıqlara, biliyə, resurslara malik olduqlarından digərlərinə nisbətən zorakılığa, ayrı-seçkiliyə daha çox məruz qalırlar. Həssas qrupdan olan qadınların insan alveri qurbanlarına çevrilmə riski daha yüksəkdir. Son illər Azərbaycan insan alveri qurbanlarının bir ölkədən digər ölkəyə aparıldığı tranzit ölkədən mənbə ölkəyə çevrilmişdir. 2011-ci ildə insan alveri ilə bağlı 69 cinayət faktı, fahişəliyə cəlb etmə ilə bağlı 43 cinayət faktı,  ö cümlədən 29 insan alveri qurbanı qeydə alınmışdır (İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin statistik məlumatı).

Qacqın və məcbüri köçkün düşərgələrində, icamalarında məskunlaşan qadınlara qarşı cinsi qısnama/təcavüz/istismar və zorakılıq halları – 28% (UNFPA 2008) digər qadınlara qarşı törədilənlərdən 12%  daha çoxdur.

Zorakılıq Azərabycanda tabu mövzu oldugundan cinsi zorakılığa məruz qalmış qadın bunu hətta öz ailəsinə belə bildirmir. Səbəb isə ictimai stereotip olan “bütün hallarda günah qadındadır” fikri, məsələyə “əgər qadın geyiminə, rəftarına, davranışına fikri versəydi, bu baş verməzdi”, deyə formalaşmış ictimai yanaşmadır.

Məişət zorakılığı haqqında qanunun qəbul edilməsi son illərdə məişət zorakılığı faklarının artmasına mane olmadı. 2010-cu ildə 109, 2011-ci ildə isə 135 qadın məişət zorakılğının qurbanı olmuşdur. “Təmiz Dünya” İB tərəfindən 2011-ci il yanvar-noyabr ayları statistikasına əsasən ər-arvad arasında mübahisə zəminində 47 qadının öldürüldüyü, 32 qadının isə ağır xəsarət aldığı qeyd olunur (www.ayna.az, 2011).  Ən dəhşətlisi isə, ailə üzvləri tərəfindən zorakılığa məruz qalan qadının şikayətə, hüquqlarını bərpa etməyə meyl göstərməməsidir. Buna səbəb yenə də qadının kişidən daha asılı mövqedə olması, kişini özündən yüksək tutaraq onun hərəkətlərinə haqq qazandırması, istənilən növ (fiziki, psixoloji, iqtisadi) zorakılıqda özünü təqsirkar hiss etməsidir.

2012-ci ildə Aran regionunda 4 icmada (Oxfam) kişi və qadınlarla fokus qrup müzakirələri keçirildi. Müzakirələrdə zorakılığın baş verməsində əsas səbəb “qadının düzgün olmayan hərəkəti, ailəsinin qayğısına yaxşı qalmaması, ərinə cavab qaytarması göstərildi”. Hətta səbəb kimi çox zaman “yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz” misalı da nümunə gətirildi.  Iştirakçıların 42%-i ərin arvadını döyməsini onun şəxsi işi kimi səciyyələndirərək bu davranışa haqq qazandırdı. Nəticə onu göstərir ki, qadının zorakılığa məruz qalması çox zaman “ailə məsələsi/şəxsi məsələ sayıldığından” zərərçəkmiş bunu “açıb-ağartmır” və “ailəsini qorumaq” üçün susur. Hüquq-muhafizə orqanlarının bəzən konservativ munasibəti də qadının şikayət etməsini çətinləşdirir. Qadın polislərin olması zərərçəkən qadınların şikayət etmə prosesini daha real edər.

Bu gün cəmiyyətimizi digər toplumlar ilə müqayisə edərkən nümunəvi cəhətlərimizdən biri kimi bizdə qadına verilən hörmət və dəyəri misal gətirir, Şərqdə ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda qadına seçmək və seçilmək hüququnun verilməsindən fəxrlə danışırıq. Ancaq bu gün hələ də qadını biloloji fərd kimi görür, onun üzərinə düşən vəzifələri “ailə və uşaq qayğısı” kimi dar çərçivəyə sığdıraraq, qadını sosial varlıq kimi də qəbul etmirik bu tip yanaşma ilə onun ictimai həyatda iştirakını məhdudlaşdırırıq.

İstinad edilən mənbələr

 • Gender Bərabərliyi və QadınTəşəbbüsləri İctimai Birliyi-

Gender meynstrimnqi:  Vətəndaş Cəmiyyətinin rolu: Milli Gender Mexanizmlərinin Monitorinqinin nəticələri, Bakı, 2010

 • Azerbaijan Human Development Report – Gender attitudes in Azerbaijan: Trends and Challanges,  UNDP  Azerbaijan 2007
 • Oxfam Azerbaijan – Findings of FGD on the violance situation of in 4 communities, 2012
 • Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytı-statistik məlumat
 • Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə qarşı Mübarizə İdarəsinin saytı- statistik məlumat
 • Qualitative assessment of major causes of violence committed against İDP/refugee women in Azerbaijan, İCSR, WARD – Baku 2011
 • Dövlət Statistika Komitəsi, 2011
 • Təmiz Dünya İB- Ayna az

Bu məqalə “CEDAW ƏMƏLDƏ” adlı layihənin müsabiqəsi üçün hazırlanmışdır.

FOTO: Kieran Doherty 

369 Responses to Azərbaycanda Gender Bərabərliyinə Dair Vəziyyətin Təhlili

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: doctor7online.com

 3. Pingback: albuterol inhaler for sale

 4. Pingback: cialis no doctor's prescription

 5. Pingback: ciprofloxacin otc

 6. Pingback: viagra 100 mg eu

 7. Pingback: viagra side effects

 8. Pingback: buy naltrexone

 9. Pingback: chloroquine 250 mg tablets

 10. Pingback: who has tylenol on sale

 11. Pingback: viagra online without prescription

 12. Pingback: chloroquine tablet price in india

 13. Pingback: hydroxychloroquine 400mg tab

 14. Pingback: buy viagra online without prescription

 15. Pingback: cialis otc

 16. Pingback: viagra 100mg 100 tabs $100

 17. Pingback: generic cialis 20mg

 18. Pingback: bimatoprost for sale

 19. Pingback: best time to take viagra 50mg

 20. Pingback: how to get some viagra

 21. Pingback: buy chloroquine phosphate

 22. Pingback: best college essay help

 23. Pingback: writing a dissertation

 24. Pingback: help writing essay

 25. Pingback: custom english essays

 26. Pingback: essay editing service reviews

 27. Pingback: i need someone to write my research paper

 28. Pingback: writing a doctoral thesis

 29. Pingback: write my thesis paper

 30. Pingback: who to write a thesis

 31. Pingback: cialis generic over the counter

 32. Pingback: buy cialis online

 33. Pingback: canada pharmacies/account

 34. Pingback: cialis no prescription

 35. Pingback: generic cialis

 36. Pingback: canada cialis online

 37. Pingback: buy female viagra australia

 38. Pingback: thesis consultant

 39. Pingback: writing a thesis paper

 40. Pingback: expert essay writers

 41. Pingback: do my essay cheap

 42. Pingback: buy cialis c5

 43. Pingback: buy generic cialis

 44. Pingback: cheap canadian generic viagra

 45. Pingback: sildenafil canada prescription

 46. Pingback: cheap viagra generic best price

 47. Pingback: viagra 75 mg price

 48. Pingback: teva generic viagra cost singapore

 49. Pingback: cialis ingredients australia

 50. Pingback: tadalafil 20mg price in india

 51. Pingback: possible side effects of amoxicillin

 52. Pingback: is there penicillin in azithromycin

 53. Pingback: celebrex black box warning

 54. Pingback: celecoxib 100mg

 55. Pingback: how does cephalexin work on cells

 56. Pingback: dosage for cephalexin 500mg

 57. Pingback: cymbalta dosage strengths

 58. Pingback: cymbalta dreams

 59. Pingback: how to buy viagra online uk

 60. Pingback: acheter viagra sildenafil pfizer

 61. Pingback: robin williams viagra

 62. Pingback: cialis free trial south africa

 63. Pingback: achat levitra canada

 64. Pingback: viagra sex stories australia

 65. Pingback: buy generic cialis paypal

 66. Pingback: generic viagra pictures south africa

 67. Pingback: acheter viagra in st raphael

 68. Pingback: rx sildenafil tablets

 69. Pingback: cialis generic otc

 70. Pingback: cialis dosage reddit australia

 71. Pingback: sildenafil price comparison uk

 72. Pingback: buy generic viagra 25mg

 73. Pingback: stepmom viagra accident

 74. Pingback: generic sildenafil in usa

 75. Pingback: brand cialis 100mg

 76. Pingback: generic viagra india australia

 77. Pingback: buy tadalafil 100mg

 78. Pingback: viagra 50 mg price

 79. Pingback: achat viagra online

 80. Pingback: cialis coupon 20mg

 81. Pingback: female viagra pills price

 82. Pingback: sildenafil for sale

 83. Pingback: buy generic viagra india

 84. Pingback: acheter viagra 100mg pfizer

 85. Pingback: buy sildenafil 100mg uk

 86. Pingback: meds online

 87. Pingback: where can i buy cialis in the uk

 88. Pingback: buy with paypal

 89. Pingback: 20mg for sale

 90. Pingback: viagra z egypta

 91. Pingback: urgent cash advance

 92. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 93. Pingback: cialis 10 mg tablet

 94. Pingback: whats better cialis viagra or levitra

 95. Pingback: buy brand name ativan

 96. Pingback: marks pharmacy canada

 97. Pingback: price of cialis

 98. Pingback: optimal rx pharmacy

 99. Pingback: pharmacy tech practice tests online free

 100. Pingback: cialis 20mg uk

 101. Pingback: otc viagra

 102. Pingback: cytotmeds.com

 103. Pingback: prednisone reviews side effects

 104. Pingback: hydroxychloroquine 600 mg

 105. Pingback: cost of dapoxetine in australia

 106. Pingback: free dating sims on steam

 107. Pingback: does hydroxychloroquine work

 108. Pingback: fda has approved hydroxychloroquine

 109. Pingback: hydroxychloroquine drug interactions

 110. Pingback: keto broccoli

 111. Pingback: female viagra 2015

 112. Pingback: kaiser permanente online pharmacy

 113. Pingback: regcialist.com

 114. Pingback: is it legal for us citizens to buy prescription drugs from canada

 115. Pingback: discount coupon for dapoxetine

 116. Pingback: ivermectin medscape

 117. Pingback: side effects from prilosec

 118. Pingback: what is seroquel for

 119. Pingback: what is sertraline hcl 50 mg used for

 120. Pingback: lexapro side effects first week

 121. Pingback: stromectol 6mg a45

 122. Pingback: stromectol antiparasitic for uti

 123. Pingback: atorvastatin high

 124. Pingback: kanye west lexapro

 125. Pingback: cialis tadalafil tablets

 126. Pingback: cialis india

 127. Pingback: stromectol 6mg online

 128. Pingback: viagra sale asda

 129. Pingback: duloxetine hcl cap 40mg

 130. Pingback: 1

 131. Pingback: amoxicillin for eye infection

 132. Pingback: buy propecia online in india

 133. Pingback: prednisone 477

 134. Pingback: can you buy generic cialis in canada

 135. Pingback: what is ivermectin medicine

 136. Pingback: tadalafil prescription price

 137. Pingback: ivermectin tablets for humans

 138. Pingback: buy stromectol

 139. Pingback: ivermectin at tractor supply

 140. Pingback: zithramax 200 mg

 141. Pingback: buy ventolin inhalers from spain

 142. Pingback: ivermectin prostate cancer

 143. Pingback: ivermectin demodex

 144. Pingback: ivermectin heartworm treatment

 145. Pingback: buy cialis online no prescription usa

 146. Pingback: strep throat zithromax

 147. Pingback: ed pills otc

 148. Pingback: lisinopril before anesthesia

 149. Pingback: buy dapoxetine with paypal

 150. Pingback: how to buy cheap cialis

 151. Pingback: clamelle otc

 152. Pingback: azithromycin otc usa

 153. Pingback: buy viagra queensland

 154. Pingback: amoxicillin script

 155. Pingback: lasix 2 mg

 156. Pingback: high limit live roulette

 157. Pingback: 32 neurontin

 158. Pingback: plaquenil sale

 159. Pingback: order prednisone 20mg

 160. Pingback: avana 100 mg

 161. Pingback: teva provigil buy

 162. Pingback: stromectol pills

 163. Pingback: azithromycin cost

 164. Pingback: neurontin 300mg

 165. Pingback: generic cialis daily

 166. Pingback: avana 100 in india

 167. Pingback: modafinil goodrx

 168. Pingback: combivent buy

 169. Pingback: cialis pharmacy cost

 170. Pingback: rush limbaugh viagra

 171. Pingback: sildenafil citrate 50mg tablets

 172. Pingback: discount cialis

 173. Pingback: ivermectin pills human

 174. Pingback: cialis 20 mg non prescription miami

 175. Pingback: sildenafil citrate 25mg buy

 176. Pingback: cialis reviews

 177. Pingback: what is azithromycin

 178. Pingback: slots of vegas casino bonus

 179. Pingback: sildenafil mexico pharmacy

 180. Pingback: how do i get viagra pills

 181. Pingback: sildenafil 50 mg pill

 182. Pingback: cialis for women

 183. Pingback: cialis cheap

 184. Pingback: real cialis 20mg

 185. Pingback: viagra triangle chicago

 186. Pingback: emblem health

 187. Pingback: men on viagra videos

 188. Pingback: cheap viagra online

 189. Pingback: viagra 20 mg

 190. Pingback: how can i get cialis over the counter

 191. Pingback: define viagra

 192. Pingback: cost of viagra cvs

 193. Pingback: meloxicam dose for rabbits

 194. Pingback: ivermectin 3mg

 195. Pingback: buy ventolin nz

 196. Pingback: ivermectin purchase

 197. Pingback: generic cialis uk cost

 198. Pingback: who makes ivermectin

 199. Pingback: stromectol purchase

 200. Pingback: flccc ivermectin

 201. Pingback: flccc alliance website

 202. Pingback: baricitinib acr 20

 203. Pingback: tizanidine 503

 204. Pingback: latisse eyebrows

 205. Pingback: clomid citrate

 206. Pingback: bimatoprost 0.01

 207. Pingback: Anonymous

 208. Pingback: tizanidine 2018

 209. Pingback: flccc protocol

 210. Pingback: ivermectin 4000 mcg

 211. Pingback: ivermectin 3mg tablets price

 212. Pingback: where to buy ivermectin cream

 213. Pingback: stromectol usa

 214. Pingback: stromectol tab 3mg

 215. Pingback: ivermectin lotion

 216. Pingback: ivermectin 3mg tab

 217. Pingback: ivermectin in india

 218. Pingback: Anonymous

 219. Pingback: ivermectin brand

 220. Pingback: stromectol buy

 221. Pingback: cost of stromectol medication

 222. Pingback: Anonymous

 223. Pingback: stromectol price

 224. Pingback: where to buy ivermectin

 225. Pingback: order viagra mail

 226. Pingback: ivermectin where to buy

 227. Pingback: ivermectin tablets for humans

 228. Pingback: ivermectin tablets

 229. Pingback: frontline doctors ivermectin

 230. Pingback: ivermectina walmart

 231. Pingback: ivermectin tablets

 232. Pingback: where can i buy ivermectin

 233. Pingback: ignition casino legit

 234. Pingback: where to purchase ivermectin

 235. Pingback: cost of ivermectin

 236. Pingback: what is cialis

 237. Pingback: stromectol over the counter

 238. Pingback: prednisone 10mg generic

 239. Pingback: cialis prix

 240. Pingback: cheapest tadalafil cost

 241. Pingback: cialis without prescriptions

 242. Pingback: can i buy ventolin over the counter australia

 243. Pingback: provigil cost usa

 244. Pingback: provigil nome generico

 245. Pingback: buy tadalafil online

 246. Pingback: stromectol 15 mg

 247. Pingback: generic cialis

 248. Pingback: Here

 249. Pingback: zithromax cost canada

 250. Pingback: buy sildenafil in canada

 251. Pingback: ivermectin prescription

 252. Pingback: tadalafil citrate

 253. Pingback: tadalafil generic date

 254. Pingback: buy viagra discount

 255. Pingback: ivermectin 3 mg tablet dosage

 256. Pingback: cialis without prescription

 257. Pingback: tadalafil 5mg prices

 258. Pingback: canada cialis pills

 259. Pingback: cialis dosage

 260. Pingback: canadian online pharmacies

 261. Pingback: sildenafil citrate tablets

 262. Pingback: cialis canada

 263. Pingback: cialis black

 264. Pingback: how to get prescription drugs without doctor

 265. Pingback: stromectol preis

 266. Pingback: sildenafil tablets uk

 267. Pingback: how to buy sildenafil tablets

 268. Pingback: tadalafil cialis

 269. Pingback: cialis bula

 270. Pingback: cialis price costco

 271. Pingback: what are the side effects of prednisone 20mg

 272. Pingback: prednisone 20mg side effects in women

 273. Pingback: cialis with prescription online

 274. Pingback: merck covid 19 drug

 275. Pingback: molnupiravir india

 276. Pingback: 1longitude

 277. Pingback: tadalafil femme

 278. Pingback: price for generic cialis

 279. Pingback: cost of generic cialis

 280. Pingback: stromectol tablets uk

 281. Pingback: prednisone side effects in dogs

 282. Pingback: best generic viagra online

 283. Pingback: generic cialis

 284. Pingback: play free win real cash

 285. Pingback: buy female viagra online cheap

 286. Pingback: buy viagra online

 287. Pingback: ivermectin for humans

 288. Pingback: ivermectine posologie

 289. Pingback: stromectol ingredients

 290. Pingback: casino sites online

 291. Pingback: cheap cialis

 292. Pingback: augmentin medical

 293. Pingback: cialis without a doctor prescription

 294. Pingback: viagra without doctor prescription

 295. Pingback: generic cialis

 296. Pingback: purchase oral ivermectin

 297. Pingback: ciprofloxacin citalopram

 298. Pingback: ciprofloxacin moa

 299. Pingback: ivermectin for rosacea

 300. Pingback: tadalafil 20 mg teilbar

 301. Pingback: ivermectin dengue

 302. Pingback: ivermectin 200 mcg

 303. Pingback: order doxycycline 100mg without prescription

 304. Pingback: ivermectina pastillas

 305. Pingback: stromectol coronavirus

 306. Pingback: ivermectin 0.08

 307. Pingback: clindamycin coverage

 308. Pingback: cephalexin medicine

 309. Pingback: cost of cialis

 310. Pingback: vantin

 311. Pingback: ciprofloxacin medicine

 312. Pingback: what does minocycline treat

 313. Pingback: stromectol covid 19

 314. Pingback: ivermectin 0.08

 315. Pingback: ivermectin buy online

 316. Pingback: meritroyalbet

 317. Pingback: lasix 160 mg

 318. Pingback: tadalafil research liquid

 319. Pingback: madridbet

 320. Pingback: meritking

 321. Pingback: meritking

 322. Pingback: trcasino

 323. Pingback: lasix 100mg

 324. Pingback: ielexusbet

 325. Pingback: eurocasino

 326. Pingback: why buy cialis. com

 327. Pingback: ivermectin purchasing

 328. Pingback: meritroyalbet

 329. Pingback: stromectol purchase

 330. Pingback: eurocasino

 331. Pingback: eurocasino

 332. Pingback: cheap tadalafil

 333. Pingback: stromectol uk

 334. Pingback: ivermectin 1

 335. Pingback: ivermectine

 336. Pingback: madridbet

 337. Pingback: lucky land casino

 338. Pingback: buy cialis information

 339. Pingback: ivermectin 8000 mcg

 340. Pingback: oral ivermectin cost

 341. Pingback: cialis for daily use reviews

 342. Pingback: ivermectin pills human

 343. Pingback: ivermectin canada

 344. Pingback: ivermectin buy

 345. Pingback: ivermectin drug

 346. Pingback: ivermectin oral 0 8

 347. Pingback: clomid 200 mg daily

 348. Pingback: where to buy clomid in canada

 349. Pingback: clomid india

 350. Pingback: how much does ivermectin cost

 351. Pingback: stromectol amazon

 352. Pingback: child porn

 353. Pingback: ivermectin uk

 354. Pingback: cheap pet meds without vet prescription

 355. Pingback: buy ivermectin nz

 356. Pingback: drugs that cause ed

 357. Pingback: non prescription ed drugs

 358. Pingback: does ivermectin kill fleas

 359. Pingback: ivermectin pediatric dose

 360. Pingback: ivermectin insecticide

 361. Pingback: best ed medication

 362. Pingback: ivermectin for humans

 363. Pingback: canadian online pharmacy

 364. Pingback: buy prescription drugs without doctor

 365. Pingback: ed drugs online from canada

 366. Pingback: prescription drugs

 367. Pingback: cialis from india

 368. Pingback: ivermectin

 369. Pingback: cialis with dapoxetine