“Azərbaycan dünyada ən təmiz ölkədir!”

Toğrul Vəliyev

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məhz belə tipli şüar ilə mətbuatda çıxış edib: “Azərbaycan dünyada ən təmiz ölkədir!”. Nazirlik Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının içində genetik modifikasiya olunmuş məhsullar olmadığına görə onların dünyada ən təmiz məhsul olduqlarını iddia edir. Eyni zamanda həmçinin bunu əlavə edirlər ki, bizim kənd təsərrüfatımızda gübrə demək olar ki, ümumiyyətlə istifadə olunmur. Nazirin sözlərinə görə, gübrənin lazım olunan həcmindən sadəcə 10%-i istifadə olunur.

Nazirliyin bəyanatı eyni zamanda mənasız və başa düşülməzdir. Gəlin hər bir anlayışı ayrılıqda gözdən keçirək. Məlum olduğu kimi, hər bir genetik modifikasiyaya uğramış (məhz bu gün bu sözə verilən izahata görə) məhsul “çirk” məhsul deyil. Sadəcə təsərrüfat üçün və elmi-tibbi məqsədlər ilə bağlı məhsulların genləri dəyişilmişdir. Eyni zamanda demək olar ki, bütün istifadə etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsullarının genləri modifikasiyaya uğrayıb (misal üçün, indiki kartof ispanların Amerikadan gətirdiyi kartof ilə eyni deyil). Buna görə, əgər genlərdə modifikasiya yoxdursa, o zaman kənd təsərrüfatı da yoxdur. Sadəcə buna əsaslanaraq belə tipli bəyanatlar elan etmək olar.

İkincisi, nazirin sözlərinə görə gübrənin az istifadə edilməsi bu məhsulların “təmizliyinin” göstəricisidir. Nə vaxtdan belədir və kim bunu belə tərtib edib, bu bizə müəmmalı olaraq qalır. Ola bilər ki, adi sakinlər məhz belə fikirləşir. Amma belə bir fikir sakinlərin hər hansı kimyəvi tipli gübrələrə münasibətindən irəli gəlir. Eyni zamanda mütəxəssislər və aqronomlar arasında belə bir fikir heç vaxt yox idi və ən maraqlısı odur ki, Sovet vaxtında gübrələr vasitəsilə yetişdirilən məhsul adi sakinlər arasında indi satılan və becərilən məhsuldan qat-qat “təmiz” sayılır. Eyni zamanda məhz indi becərilən məhsulu hamı “kimyavi” hesab edir.

Ümumiyyətlə, peyinin kənd təsərrüfatında istifadə edilməsi hansı dərəcədə aqrar məhsulu korlada bilər, qeyri-müəyyəndir. Həmçinin nazirin özü də təsdiq etdi ki, əgər karbamid zavodu istifadəyə verilsə, yaxşı olardı (onun açılışının ya 2013-cü ildə, ya da 2014-cü ildə olması güman edilir). Məlumdur ki, ümumiyyətlə heç bir gübrəsiz bizim kənd təsərrüfatımızın vəziyyəti elə də yaxşı olmayacaq. Həmçinin, yüksək keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulunu məhsuldar torpaqların demək olar ki, olmaması şərti ilə becərmək çox çətin işdir. Bu məsələ ilə yanaşı olaraq, hamıya məlumdur ki, bizim istehsal etdiyimiz toxum yüksək keyfiyyətli  deyil və buna görə də biz onu başqa ölkələrdən idxal etməyə məcbur oluruq. Beləliklə, nazirliyin nəyin əsasında belə tipli bəyanatlar etməsi məlum deyil.

Yeri gəlmişkən, toxum haqqında yazanda onu da qey edək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nikbinliyinə baxmayaraq, Azərbaycan hələ də öz tələbatını ödəyə bilmir. Buna görə biz toxumu Qazaxıstan və Rusiyadan idxal edirik. 

mm

Hər yayımda təqdim olunan mövzu başlıqlarında müəllifi olduğunuz və ya tərcümə etdiyiniz məqalələri bizim veb-səhifəmizdə yayımlıya bilərsiniz.