Home » Entries posted by Qonaq Köşə Yazarı (Page 32)

Azərbaycanda məcburi hərbi xidmət

Bəxtiyar Hacıyev 29 yaşını hərbi xidmətdən yayınma ittihamı…

“11 Martçılar”, Hökümət, və BİZ!

“11 Mart”-ın elanının gedişatını ilk dəqiqələrdən izləməyə başladım

Yeni Kapitalizmdə İşin Şəxsiyyətə Təsirləri

Amerikalıların fərdiyyətçilik kimi xarakterlərinin…

Niyə Genosid?

Lalə Həşimli (İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi) “Jenoside” sözü əcnəbi kökənli iki ayrı kəlimənin birləşməsindən yaranmışdır. Bunlar, Yunan dilində “irq, qəbilə” mənasına gələn “genos” kəliməsi ilə Latın dilində “öldürmək” mənasına gələn “caedere (cide)” kəliməsidir. İlk dəfə Polşalı hüquqçu olan Raphael Lemkin tərəfindən bu kəlimələr bir araya gətirilərək “jenoside” termini əldə edilmişdir. Soyqırımın hüquqi mənada nə mənaya gəldiyi […]

Kimin xəyallarını gerçəkləşdirəcəyik?

 Rasim  Tanrıverdioğlu (Selçuk Universiteti) Həqiqi kapitalist ölkələrdə işadamı olmaq, şəxsi işinlə məşğul olmaq, öz şirkətinin sahibi olmaq çox önəmlidir. Bizim ölkəmizdə də varlı olmanın şanı, şərəfi var. Amma yenə də sosyal baxımdan mütəşəbbisliyin önünü kəsən bir neçə amili ələ almaqda fayda var. Əvvəla Azərbaycan son on səkkiz ilə qədər komunist bir ölkə idi və özəl mülkiyyət yox […]

Referendumla Plebisitin Fərqi

Referendum kəliməsi birçox hallarda plebisit kəliməsi ilə birlikdə səslənir amma…

Beynəlxalq Hüquqda Fərdin Yeri

Beynəlxalq hüquq dövlətlər arasındakı münasibətləri quran bir hüquq tənzimləyicisidir.

Mülki Məcəllənin MMC ilə Bağlı Müddəalar

MMC praktikada ən geniş yayılmış şirkətlərdən biridir.

Fiziki Şəxslərin Fəaliyyət Qabiliyyəti

Məqalədə həm xüsusi (mülki) hüquqda, həm də ümumi hüquqda mühum yerə malik…