Home » Entries posted by Qonaq Köşə Yazarı (Page 30)

12 Iyun + 1 (Türkiyə)

Seçki vətəndaşın özünə güzgüdə baxması, düşünməsi, özü-özünə hesabat verməsi və qərar qəbul etməsidir.

Fantastik Qurğu

Mifologiyası, coğrafiyası, tarixi, irqləri ilə, “yəni hər detalıyla” yazıçıya aid bir dünyadır bu. Əlbəttə yazıçı bu dünyanı hazırlayarkən gerçək dünyanın sözlərindən və bəzi qanunlarından faydalanır.

Əsrin Əvvəlindəki “Rektor”

Bu ‘’kiçik çara’’ insanların iradə azadlığındanmı, universitetlərin muxtar –azad qurumlar haradan başlayasan?

İnqilabdan əvvəl: Ruhanilər və Aristokratlar

Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti) Günümüzdə bir çox yaxın şərq və orta Asiyadakı avtoritar dövlətlər din adamları və avtoritara sadiq olan ailələr vasitəsi ilə xalqların səsini susdura bilirlər. Bu on səkkizinci əsirdən qalma ənənənin Fransa inqilabından əvvəlki vəziyyətini analiz etməmiz, bu çürük sistemin hər dövrdə dəyişməyən biabırçı icraları və gətirdiyi fəlakətlərini xatırladır. Avtoritar rejimin atası sayılan […]

Lazım hanı

Alıb dünyanın
Bütün silahlarını
Oturub gözləyirik
Lazım hanı

Avroviziya (Eurovision) 2011-ə Soyuqqanlı Baxış

Ümid edirəm bu müsabiqə bölgədəki problemin həllini sürətləndirər və bizim ənənəvi problemimiz olan tənbəllik ilə sona çatmaz, bundan sonra da qələbələr qazanmağa davam edər.

Dünyəvi (Sekulyar) Baxış

Bunlar din və ruhanilikdən kənar ya da dünyəvilik mənasına gəlir.

Kim Nə Deyər Bizdə Olan Sərvətə

Cənnətlik bir halətimiz yoxsa da,
Rüşvət verib biz gedərik cənnətə

Neftə əsaslanan inkişaf

Azer Mehtiyev (İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin  Sədri) Azərbaycan son illər özünün karbohidrogen (neft-qaz) ehtiyatları hesabına yüksək gəlirlər əldə edən ölkələrdən biridir. Ölkə iqtisadiyyatının bütün kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərində, hökumətin yürütdüyü siyasətdə, habelə ölkə əhalisinin rifah səviyyəsində bu gəlirlərin təsiri geniş mənada (həm müsbət, həm də mənfi istiqamətdə) hiss olunmaqdadır. Son 5 ildə – 2004-2008-ci […]

Post-Bin Ladin Dünya

ROGER COHEN (The New York Times) tərcümə etdi Toğrul İsaoğlu (Boğaziçi Universiteti) Bin Laden müsəlman Xilafətin yenidən qurulması üçün tarixi təkərrür etdirmək  istəyirdi. O  pluralist və özünü ifadə etməyə yönələn sürətli dəyişimdə olan Ərəb dünyasından kənarda qalmış bir şəxsiyyət kimi öldü. Onun dövründə ərəb dünyasının Nasserite milliyyətçiliyindən siyasi islama doğru keçirdi. Bu anti-Qərb və çox nüfuzlu formada  açıq itaətsizlik  idi. Onun ölümü post-islamçı […]