Home » Entries posted by Nahid Jafarov

Bizi idarə edən institutlar

Bizi idarə edən institutlar

Çox vaxt özümün də tez-tez istifadə etdiyim “institut” sözünə aydınlıq gətirmək istərdim. Öncə qeyd edim ki, institut ali məktəb deyil. Duqlas Norsa (Douglas North) görə institutlar insanlar tərəfindən yaradılmış və insanların davranışına təsir edən və onları istiqamətləndirən çərçivələr və ya qadağalardır. İnstitutlar əsasən iki yerə ayrılır: formal və qeyri-formal institutlar. Formal institutlar əsasən qanunlar, konstitusiya […]