Home » Entries posted by Murad Nasibov (Page 2)

Təhsil Nazirliyinin xaricdə təhsil ilə bağlı bəyanatı üzərinə

Murad Nəsibbəyli  (Mançester Universiteti) 30 İyul 2011-ci il tarixində müxtəlif mətbuat orqanlarında Təhsil Nazirliyinin xaricdə təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı gənclərə “xəbərdarlığı” yayımlandı: “əgər kimsə xaricdə təhsil imkanı yaradan mərkəzlərin vasitəsilə təhsil alacaqsa, bu halda onların diplomları tanınmayacaq”.   Qəbul edilən qərarın səbəbi kimi isə “qəbul aparılan universitetlərin qanunsuz fəaliyyət göstərməsi” göstərilir. Kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanan informasiya […]

“Cümhuriyyətçilik idealogiyası”nın tənqidinə dair…

Murad Nəsibbəyli (Mançester Universiteti) “Avropalılarda belə bir adət var. Birisi nə isə yazır, digəri isə ona cavab yazır. Üçüncü biri isə hər ikisini təhlil edir”. “Əkinçi” qəzeti Tənqidat şöbəsinin müdiri Mirzə Fətəli Axundov             Tənqid inkişafın əsas şərtlərindən biridir. Məhz tənqid sayəsində yaradılan əsərlər  təkmilləşir və yeni elmi nəticələrə gətirib çıxardır. […]

Xalq Cümhuriyyətindən Bir Yadigar

Murad Nəsibbəyli (Mançester Universiteti) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Cümhuriyyətin qurulmasında əməyi keçmiş bir çox insan təqiblərə məruz qaldı, həbs edildi və ya güllələndi. Bir çox soydaşımız da Sovet zülmündən dünyanın müxtəlif yerlərinə üz tutdular. Bunlardan biri də Cümhuriyyətin xaricdə təhsil almağa göndərdiyi yüz gəncdən biri – İsmayıl Saryal (Seyidzadə) olmuşdur. Bu şəxs haqqında məlumatları […]

Virtual sosial şəbəkələr milli təhlükəsizliyimiz

Murad Nəsibbəyli (Mançester Universiteti) XXI əsrin gətirdiyi yeniliklərdən biri də virtual sosial şəbəkələrdir. Bu yüzilliyin ilk illərindən başlayaraq dünyada geniş istifadə edilən Wordpress (2003), LinkedIn (2003), MySpace (2003), Flickr (2004), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006) kimi virtual sosial şəbəkələr yaradıldı. Əsrin ilk on illiyinin sonlarında doğru isə ictimai-siyasi hadisələrə bu kimi virtual sosial şəbəkələrin təsiri açıq hiss edilməyə başlanıldı. […]

Cümhuriyyətçilik idealogiyası?!

Cümhuriyyətçilik Azərbaycan xalqı üçün bütün siyasi əqidələrdən üstdə olan Cümhuriyyət irsinə sahiblənmənin adıdır.

“Eurovision” Siyasəti

Azərbaycanın bu müsabiqədə qalibiyyətinin Azərbaycan höküməti tərəfindən təmin olunduğuna inanıram

Azərbaycan-AB münasibətləri “Demokratik Defisit”in ixracı

Azərbaycanın xarici ticarətində Avropa Birliyi ölkələrinin payı 42.8% -dir.

Page 2 of 212