Allaha inanmayan Allahın Yaponları 2

Rafiq Vəliyev

Bəs, bu gündoğan ölkədə işçi və işəgötürən psixologiyası necədir?

Yaponiyada insan amili, işçilərə münasibət qərbdəkindən köklü sürətdə fərqlənir. Məsələn, Yaponiyada işçinin şəxsi ciddi problemi olmadıqca və cinayət işləmədikcə işdən çıxarılmazlar. Hətta firmalar arasında qarşılıqlı işçi alış-verişini durdurmaq üçün hazırlanan qaydalar belə vardır. Bu olmasa belə, yaponlar işlərini tez-tez dəyişməyi, hətta dəyişməyi sevməzlər. Burada ali təhsillilərlə orta təhsillilər işə alınarkən fərqli dəyərləndirmə edilir. Ali təhsillilər belə bitirdiyi ixtisadan asılı olmayaraq onlara aid olmayan işdə təcrübəçi kimi işə başlaya bilərlər. Ümumiyyətlə də  yeni işçilər bilik və bacarıqları nə olur olsun, 2-3 il təcrübəçi kimi işləyirlər. 2-3 ildən bir yoxlamalar edilir və işçinin vəzifəsi arta bilir. Adətən təcrübəsiz bir ali təhsilli işçinin mütəxəssis ola bilməsi üçün 6-7 il lazım gəlir.

Yaponiyada belə bir fikir hakimdir ki, “nə qədər uğurlu, ağıllı və professional olursunuz-olun, işinizin gələcəyi işçilərinizdən asılıdır”. Yaponiyada işə girən işçinin işə başladığı andan onun universitet qiymətləri tarix olar, əsas diqqət işçinin xarakteri və insanı keyfiyyətlərinə, qrupla işləmək bacarığına yönələr. Şirkət işçiləri dil tapmayanlar dahi də olsalar, işdə saxlanılmazlar. Çox önəmli məsələ isə, vakant yerlərlə bağlıdır.

Belə ki, onlar heç vaxt vakant yerə xaricdən deyil, daxildən yetişdirdiklərini qoyarlar. Bu işçilərdə də əlavə motivasiya yaratmış olur. Normal işçi bilir ki, nə vaxtsa, ondan üst vəzifədə yer boşalsa və özü də normal iş keyfiyyəti göstəribsə, onun o işə alınması ehtimalı böyükdür. Bir anlıq özümüzlə müqayisə edəndə görürsən ki, bizdə əksinə ən üst səviyyədə olan bir menecer belə, rahatlıqla günlərin xoş bir günü yerinə kənardan başqa birinin gətirələcəyindən təəccüblənmir, nə də ki, ondan altda olan işçi üzərindəki 1 addımlıq vəzifəyə vakansiya olan kimi həvəsli olmur, çünki nəticəni təxmin edə bilir. Azərbaycanda hər şeydən öncə məncə, bu düzəlməlidir.

Insanlar işlədikləri yerdə gələcəkdə onları nəyin gözləyə biləcəyini bilməlidir və ya rəhbərlər bunu onlara göstərməlidirlər. Bu olmadıqda təbii ki, işçi nə qədər təmin edilmiş olsa belə, özünü olduğu yerdə müvəqqəti hiss edəcək. Keçək mətləbə. Adətən bir işçi bir vəzifədə 7 ildən çox qala bilməz və ya 10 ildə ən azı iki vəzifə dəyişməlidir. Yapon universitetləri adətən ümumi təhsil verir, konkret ixtisasa yönəlik təhsili isə tələbələr işlədikləri müəssisələrdə alırlar. Ümumiyyətlə Yaponiyada ən balaca şirkətin belə tədrsi şöbəsi mütləq olur, o şöbə mütəmadi treninqlər sayəsində işçilərini öyərdirlər. Ən böyük yatırım insanadır deyib təhsilə o qədər fikir verirlər ki, yetişdirdikləri bir işçi işini dəyişəndə də bunu xoş qarşılamırlar.

Bəs qadınlar?

Yaponiyada müvəqqəti işləyənlərin əksəriyyəti qadınlardır. Bu qadınların da əksəri subay olanlardır. Yuxarıda dediyimiz kimi evli qadınlar daha az işləməyə meylli olurlar və ya yapon kişiləri bu cür istəyirlər. Yapon mədəniyyətinə görə qadının yeri evidir, vəzifəsi uşaqlarını böyütmək, layiqli vətəndaş yetişdirməkdir. Bu səbəbdən yapon qadınları ən çoxu 32 yaşına kimi işləyə bilirlər. Qadınların maaşı da kişilərinkinin yarısından bir az çox olur. Bununla da qadınları işləməkdən soyudurlar, desək, yanılmarıq. Maraqlıdır ki, qadınlar bəlli bir maaş səviyyəsinə çatdıqda şirkət qadını işdən çıxarır və yeni işə başlayan bir qadını işə götürür. Bir də öncə də qeyd etdiyim kimi ali təhsilli xanımlar, orta təhsillilərə nisbətən daha çətin iş tapır, sonda da orta təhsillilərin gördükləri işləri görməyə razı olurlar. Bu səbəblə də çox yüksək vəzifələrdə qadınlar adətən olmur.

“MUDA”YA YOX!

Yaponlar israfçılığa qarşı çox həssasdırlar. Onlar təbii nemətləri, onları əhatə edən hər şeyi müqəddəs əmanət kimi qəbul edir, bu əmanəti israf etmənin böyük günah olduğuna inanırlar. Bu dəyər onların işlərinə də təbii ki, yansıyır. Yaponiyada belə bir fikir var ki, “lazımsız bir işi ixtisar edərkən lazımsız bir işçi də avtomatik ixtisar olunacaq”. Onlar üçün qənaətcillik, resursları minimum həddə istifadə etməklə, məhsul və müştəriyə orientasiya və bunu edərkən də ən az xərclə etmək, ən yüksək keyfiyyətə nail olmaq, ən vacibi isə tələbi ən sürətli şəkildə qarşılamaqdır. Yaponca israf MUDA deməkdir.

Yapon işçisi necə qabağa gedir?

Yaponiyada bayaq da dediyimiz kimi işçi nə qədər savadlı və bacarıqlı olur-olsun heç vaxt ondan təcrübəli olandan yüksək maaş almır. Yaponiyada təcrübəli işçi ən dəyərli sayılır. Bunu bilən gənc, savadlı yapon da səbrlə öz təcrübəsini artırıb yüksəlməyə öz növbəsinin çatma vaxtını gözləyir. Bu sistem həm maaşa, həm də vəzifəyə aiddir. Bununla da müəssisədə daha təcrübəli işçi də özündən təcrübəcə az və gənc olandan əmr almayacağına arxayın olur. Çox maraqlıdır ki, işə yeni başlayanlar, aşağı-yuxarı ilk 10 ildə bir-birilə eyni maaşı alırlar. Məsələn, 20-24 yaş arasındakı işçilərin maaşı 50-55 yaşında olanlarla müqayisədə 2-3 dəfə aşağı olur. Burada da müsbət bir məqam işçinin yaşı çoxaldıqca, vəzifəsinin artmasa belə, maaşının artacağını bilərək motivə olmasıdır. Yəni onlar üçün təcrübə olduqca önəmlidir, təcrübəsizin təcrübəlinin üstündə olmasına izn vermirlər, özləri də bir gün təcrübəli olarkən təcrübəsizdən əmr almağı sevmirlər. Qısacası onlarda “tapş” sistemi işləmir.

Bir maraqlı və mənim diqqətimi çəkən ən önəmli məsələ daha. Yuxarıda dediyim kimi yaponiyada işçiləri müəssisə daxilində çoxlu rotasiya edirlər. Bunu bilə-bilə işçi gördüyü işi maksimum görməklə yanaşı, başqaları ilə də qarşılıqlı köməkləşmədə tənbəlliyə qətiyyən yol vermir, əlindən gəldiyincə iş yoldaşına kömək edir. Səbəb isə çox sadədir. Çünki o işçi bilir ki, gec-tez onu rotasiya edəcəklər və o yeni işində əvvəllər kömək etdiyi şəxsin indi onun rəhbəri də, işçisi də ola biləcəyini bilirlər. Hər iki halda da bundan çox məmnun olurlar ki, əvvəllər hansısa işçiyə yardım edə biliblər. Siz idarəetmədəki mükəmməlliyə baxın ki, bu da 100% kitabla, elmlə deyil, tarixi köklərlə bağlıdır, zənnimcə.

Hər şeydən bir şey, yoxsa bir şeydən hər şey?!!!

Yaponları qərbdən fərqləndirən digər bir cəhət də ixtisaslaşma ilə bağlıdır. Belə ki, qərbdə adətən işçi bir sahənin mütəxəssisi olur, o sahədən kənar heç nə ilə maraqlanmır. Yaponiyada isə işçi müəssisədə çalışdığı müddətdə fərqli vəzifələrdə çalışdırıldığından hər sahədən bilgili olur. Onlar hesab edirlər ki, bir işçi sahəsinə aid bütün şeylərdən xəbərdar olmalıdır. Əksinə olduqda, yəni bir işçi bir şeyi mükəmməl biləndə onda eqo hissi oyanır, bu şeyi ən yaxşı mən edərəm tipdə fikir formalaşır ki, bu da şirkətdaxili uyumsuzluğa gətirib çıxara bilir, işçi özünü əvəzedilməz hesab eləməyə başlayır. Əksinə olduqda, yəni bir işçi bir şeyi mükəmməl biləndə onda eqo hissi oyanır, bu şeyi ən yaxşı mən edərəm tipdə fikir formalaşır ki, bu da şirkətdaxili uyumsuzluğa gətirib çıxara bilir, işçi özünü əvəzedilməz hesab eləməyə başlayır.

Onların təhsil naziri kimdir?

Nazirin kim olmasının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, təhsil onlar üçün həyatı davam etdirmə səbəbləridir. Bu səbəbdən yaponiyada məcburi təhsil vardır ki, ölkə əhalisinin də 99%-i 9 illik məcburi təhsili alıb. Maraqlıdır ki, gənclərin 94%-i təhsillərini universitet səviyyəsinə qədər davam edirlər. Orada orta təhsil çox çətin, ali təhsil isə müqayisədə daha asandır. Dediyimiz kimi işə girən tələbənin ali təhsil səviyyəsi çox diqqətə alınmır. Şirkətlər üçün əsl təhsilin işçinin işə başladığı andan başladığı qəbul edilir. Yeni işə girən üçün giriş törəni hazırlanır. Bu törənə işə girənin ailəsi də çağrılır, ailəsində işçiyə dəstək olması xahiş olunur. Rəhbər heyət işçini təqdim edir, nitq söylənir, bəzən ziyafət belə verilir. Məsələn, bir çox yapon şirkətlərində iş gününün başlanğıcında şirkətin himni hamı tərəfindən oxunur.

Bu da yaponlar. Yaza-yaza özüm bir də yazdıqlarımı təkrar oxudum, məncə maraqlıdır. İnsana dəyər verilən, insanı insan olduğu üçün qiymətlənirən hər şey yaxşıdır, əslində. Bu arada marekter sözü yaponca belə yazılırmış –マーケティング担当者 

352 Responses to Allaha inanmayan Allahın Yaponları 2

 1. Pingback: Discount viagra without prescription

 2. Pingback: cialis 5mg price

 3. Pingback: printable cialis coupon

 4. Pingback: cialis pills

 5. Pingback: Viagra 100mg england

 6. Pingback: Real viagra

 7. Pingback: cialis daily cost

 8. Pingback: when will cialis be generic

 9. Pingback: viagra 50mg

 10. Pingback: online pharmacy viagra

 11. Pingback: online pharmacy viagra

 12. Pingback: over the counter erectile dysfunction pills

 13. Pingback: ed drugs

 14. Pingback: best otc ed pills

 15. Pingback: canadian online pharmacy

 16. Pingback: Get cialis

 17. Pingback: online levitra

 18. Pingback: levitra dosage

 19. Pingback: best online casinos that payout

 20. Pingback: casino online games

 21. Pingback: what is viagra

 22. Pingback: online slots for real money

 23. Pingback: slots online

 24. Pingback: cialis tadalafil

 25. Pingback: loans for bad credit

 26. Pingback: loan online

 27. Pingback: personal loans

 28. Pingback: viagra 100mg

 29. Pingback: wind creek casino online games

 30. Pingback: best casino online

 31. Pingback: generic cialis

 32. Pingback: top online casino list

 33. Pingback: real money craps

 34. Pingback: casino games

 35. Pingback: cialis to buy

 36. Pingback: cialis generic

 37. Pingback: cialis internet

 38. Pingback: real casino online

 39. Pingback: free slots online

 40. Pingback: online slots

 41. Pingback: casino games

 42. Pingback: viagra cost

 43. Pingback: viagra sildenafil

 44. Pingback: cialis pill

 45. Pingback: tadalafil 10mg

 46. Pingback: tadalafil generique

 47. Pingback: best casino online

 48. Pingback: online slots

 49. Pingback: jueriy.com

 50. Pingback: Viagra 120mg uk

 51. Pingback: Viagra 50 mg nz

 52. Pingback: cheapest Viagra 120mg

 53. Pingback: Viagra 150 mg pharmacy

 54. Pingback: order Cialis 80 mg

 55. Pingback: Cialis 20mg pharmacy

 56. Pingback: Cialis 80mg tablet

 57. Pingback: Cialis 20 mg australia

 58. Pingback: Cialis 60 mg no prescription

 59. Pingback: where can i buy Cialis 10mg

 60. Pingback: how to buy sildenafil 130mg

 61. Pingback: tadalafil 80mg pills

 62. Pingback: levitra 60 mg usa

 63. Pingback: lasix 100mg without a prescription

 64. Pingback: furosemide 100 mg medication

 65. Pingback: propecia 5mg otc

 66. Pingback: lexapro 5mg usa

 67. Pingback: cheap tamoxifen 10mg

 68. Pingback: order ashwagandha 60caps

 69. Pingback: order atarax 10mg

 70. Pingback: how to buy augmentin 875/125mg

 71. Pingback: avapro 300mg uk

 72. Pingback: avodart 0,5 mg pills

 73. Pingback: baclofen 25mg cheap

 74. Pingback: bactrim 800/160 mg united kingdom

 75. Pingback: benicar 10 mg online

 76. Pingback: buy Biaxin 250 mg

 77. Pingback: Premarin 0,3mg pills

 78. Pingback: buspar 10 mg cheap

 79. Pingback: cheapest calcium carbonate 500 mg

 80. Pingback: cardizem pills

 81. Pingback: casodex uk

 82. Pingback: catapres generic

 83. Pingback: ceclor without prescription

 84. Pingback: ceftin 125mg no prescription

 85. Pingback: order celebrex 100 mg

 86. Pingback: celexa 20 mg prices

 87. Pingback: cephalexin uk

 88. Pingback: cheapest claritin

 89. Pingback: casino online games

 90. Pingback: play for real online casino games

 91. Pingback: play for real online casino games

 92. Pingback: casino online real money

 93. Pingback: casino games online

 94. Pingback: free slots online

 95. Pingback: best online casino for money

 96. Pingback: real money online casino

 97. Pingback: online slots

 98. Pingback: online casinos real money

 99. Pingback: infinity car insurance

 100. Pingback: car insurance quotes 21

 101. Pingback: best car insurance

 102. Pingback: car insurance quotes comparison website

 103. Pingback: gap insurance quotes

 104. Pingback: usaa car insurance quotes claims

 105. Pingback: auto club insurance

 106. Pingback: good2go car insurance quotes

 107. Pingback: car insurance price

 108. Pingback: allstate car insurance quotes

 109. Pingback: personal loans no credit check

 110. Pingback: payday loans online no credit check

 111. Pingback: Price viagra

 112. Pingback: loans

 113. Pingback: installment loans no credit check

 114. Pingback: fast loans

 115. Pingback: online bad credit loans california

 116. Pingback: online payday loans for bad credit

 117. Pingback: online personal loans

 118. Pingback: cbd cannabis oil

 119. Pingback: how long does it take for cbd oil to work

 120. Pingback: stores that sell cbd oil

 121. Pingback: cbd oil florida

 122. Pingback: cbd oil amazon

 123. Pingback: pure kana natural cbd oil

 124. Pingback: cbd cannabis oil for pain

 125. Pingback: buy essay cheap

 126. Pingback: online essay writers

 127. Pingback: web assign utah

 128. Pingback: college paper writer

 129. Pingback: a little more homework

 130. Pingback: write my essays for me

 131. Pingback: photography assignment

 132. Pingback: buy essays online cheap

 133. Pingback: write a persuasive essay

 134. Pingback: paper writer

 135. Pingback: cheap cleocin

 136. Pingback: clomid 100 mg usa

 137. Pingback: clonidine 0,1 mg united kingdom

 138. Pingback: Overnight delivery viagra

 139. Pingback: where can i buy clozaril 100 mg

 140. Pingback: how to purchase colchicine 0,5 mg

 141. Pingback: symbicort inhaler australia

 142. Pingback: combivent pills

 143. Pingback: Canada viagra generic

 144. Pingback: coreg united kingdom

 145. Pingback: compazine 5 mg united states

 146. Pingback: how to purchase coumadin 1 mg

 147. Pingback: cozaar pharmacy

 148. Pingback: crestor for sale

 149. Pingback: cymbalta nz

 150. Pingback: where can i buy dapsone caps

 151. Pingback: ddavp coupon

 152. Pingback: cheapest depakote 125mg

 153. Pingback: diamox prices

 154. Pingback: Pfizer viagra 50 mg online

 155. Pingback: how to buy differin 15g

 156. Pingback: diltiazem usa

 157. Pingback: order doxycycline

 158. Pingback: dramamine without prescription

 159. Pingback: elavil medication

 160. Pingback: how to purchase erythromycin

 161. Pingback: etodolac 400 mg prices

 162. Pingback: flomax 0,4 mg purchase

 163. Pingback: flonase nasal spray prices

 164. Pingback: garcinia cambogia caps without a prescription

 165. Pingback: where can i buy geodon

 166. Pingback: hyzaar no prescription

 167. Pingback: best custom essay site

 168. Pingback: buy imdur

 169. Pingback: imitrex 100mg nz

 170. Pingback: imodium canada

 171. Pingback: my website

 172. Pingback: where to buy imuran 25mg

 173. Pingback: indocin 50mg tablet

 174. Pingback: lamisil for sale

 175. Pingback: levaquin 500 mg no prescription

 176. Pingback: where can i buy lopid 300mg

 177. Pingback: order lopressor

 178. Pingback: luvox tablet

 179. Pingback: macrobid 100mg united kingdom

 180. Pingback: meclizine prices

 181. Pingback: micardis nz

 182. Pingback: canadian online pharmacies

 183. Pingback: mobic no prescription

 184. Pingback: buy motrin

 185. Pingback: nortriptyline canada

 186. Pingback: cheap periactin

 187. Pingback: cheap phenergan 25mg

 188. Pingback: plaquenil 400 mg otc

 189. Pingback: prednisolone over the counter

 190. Pingback: cheap prevacid

 191. Pingback: how to buy prilosec 10 mg

 192. Pingback: proair inhaler cheap

 193. Pingback: procardia generic

 194. Pingback: proscar 5mg otc

 195. Pingback: where can i buy protonix

 196. Pingback: provigil tablets

 197. Pingback: pulmicort cheap

 198. Pingback: how to buy pyridium 200 mg

 199. Pingback: reglan tablets

 200. Pingback: cheap remeron

 201. Pingback: revatio for sale

 202. Pingback: buy risperdal 3mg

 203. Pingback: how to buy robaxin

 204. Pingback: cheap rogaine

 205. Pingback: seroquel 200mg united states

 206. Pingback: order singulair

 207. Pingback: skelaxin generic

 208. Pingback: spiriva united kingdom

 209. Pingback: tenormin without a prescription

 210. Pingback: thorazine 100 mg generic

 211. Pingback: toprol 50 mg without a prescription

 212. Pingback: tricor over the counter

 213. Pingback: valtrex united states

 214. Pingback: verapamil 40 mg usa

 215. Pingback: voltaren coupon

 216. Pingback: wellbutrin 150mg generic

 217. Pingback: zanaflex 2 mg for sale

 218. Pingback: how to buy zestril 5mg

 219. Pingback: site link

 220. Pingback: where to buy zocor 5mg

 221. Pingback: zovirax canada

 222. Pingback: where can i buy zyloprim 300mg

 223. Pingback: zyprexa for sale

 224. Pingback: where can i buy zyvox 600mg

 225. Pingback: how to buy sildenafil

 226. Pingback: how to buy tadalafil 40 mg

 227. Pingback: furosemide united states

 228. Pingback: escitalopram 10 mg cost

 229. Pingback: aripiprazole purchase

 230. Pingback: cheapest pioglitazone

 231. Pingback: spironolactone 25mg tablet

 232. Pingback: fexofenadine cheap

 233. Pingback: glimepiride prices

 234. Pingback: cheap meclizine

 235. Pingback: how to purchase leflunomide

 236. Pingback: atomoxetine cheap

 237. Pingback: donepezil 10mg otc

 238. Pingback: where can i buy anastrozole 1 mg

 239. Pingback: how to purchase irbesartan 150mg

 240. Pingback: dutasteride 0,5mg tablets

 241. Pingback: olmesartan pills

 242. Pingback: how to purchase buspirone

 243. Pingback: clonidinemg online pharmacy

 244. Pingback: where to buy cefuroxime 250 mg

 245. Pingback: how to buy celecoxib 100 mg

 246. Pingback: cialis cheap buy

 247. Pingback: citalopram medication

 248. Pingback: where can i buy cephalexin

 249. Pingback: ciprofloxacin 250mg online pharmacy

 250. Pingback: order loratadine

 251. Pingback: clindamycin nz

 252. Pingback: clozapine pills

 253. Pingback: prochlorperazine 5mg online

 254. Pingback: cheapest carvedilolmg

 255. Pingback: warfarin 2mg coupon

 256. Pingback: rosuvastatin 20mg pills

 257. Pingback: divalproex 125 mg no prescription

 258. Pingback: order tolterodine

 259. Pingback: acetazolamide nz

 260. Pingback: fluconazole united kingdom

 261. Pingback: phenytoin australia

 262. Pingback: oxybutynin uk

 263. Pingback: where to buy doxycycline

 264. Pingback: cheap bisacodyl

 265. Pingback: cheap venlafaxine 37.5mg

 266. Pingback: amitriptyline 10 mg cost

 267. Pingback: cizslpus

 268. Pingback: tamsulosin 0.2 mg nz

 269. Pingback: fluticasone 50 mcg united states

 270. Pingback: alendronate tablets

 271. Pingback: when does cialis come off patent

 272. Pingback: cheap nitrofurantoin

 273. Pingback: wat is cialis

 274. Pingback: how to inject ivermectin in a pig

 275. Pingback: glipizide medication

 276. Pingback: how to buy isosorbide

 277. Pingback: loperamide 2mg canada

 278. Pingback: cialis precios

 279. Pingback: cheap azathioprine

 280. Pingback: propranolol over the counter

 281. Pingback: indomethacin pharmacy

 282. Pingback: lamotrigine 50mg tablet

 283. Pingback: levothyroxine mcg without prescription

 284. Pingback: amoxil 100mg

 285. Pingback: lasix 5

 286. Pingback: zithromax z pak

 287. Pingback: buy stromectol online uk

 288. Pingback: ventolin inhaler

 289. Pingback: gemfibrozil 300mg purchase

 290. Pingback: cheapest metoprolol 25 mg

 291. Pingback: doxycycline expiration

 292. Pingback: prednisolone nhs

 293. Pingback: clomiphene vs clomid

 294. Pingback: priligy reviews

 295. Pingback: diflucan 150mg

 296. Pingback: i need help writing a thesis

 297. Pingback: propecia shedding cycles

 298. Pingback: neurontin pain medicine

 299. Pingback: metformin dementia

 300. Pingback: paxil and sleep

 301. Pingback: plaquenil manufacturer

 302. Pingback: cialis without a prescription

 303. Pingback: tadalafil generic vs brand

 304. Pingback: Eulexin

 305. Pingback: buy cialis and receive in 48 hrs

 306. Pingback: cialis sex pill

 307. Pingback: cialis australia paypal

 308. Pingback: how much is cialis per pill

 309. Pingback: canada drugs reviews

 310. Pingback: how to get cialis online

 311. Pingback: canadian online pharmacies that do not require a prescription

 312. Pingback: https://regcialist.com

 313. Pingback: pharmacy support group canada

 314. Pingback: treatment for diabetic nerve pain

 315. Pingback: abilify and lexapro

 316. Pingback: amoxicillin in dentistry

 317. Pingback: finasteride prescription costco

 318. Pingback: prednisone 5 mg tablet cost

 319. Pingback: cialis over the counter canada

 320. Pingback: ivermectin tablets over the counter

 321. Pingback: tadalafil 5mg cost

 322. Pingback: stromectol 3 mg tablet

 323. Pingback: medicine with stromectol

 324. Pingback: ivermectin pour on for horses

 325. Pingback: ivermectin overdose

 326. Pingback: buy 1000 mg zithramax

 327. Pingback: ventolin rx

 328. Pingback: z pack for gum infection

 329. Pingback: lisinopril and creatinine clearance

 330. Pingback: priligy dapoxetine news

 331. Pingback: azithromycin tablets over the counter

 332. Pingback: z pack otc

 333. Pingback: furosemide tab 80mg

 334. Pingback: gabapentin 6 cream

 335. Pingback: plaquenil tablets

 336. Pingback: purchase prednisone

 337. Pingback: cheap priligy

 338. Pingback: provigil prescription

 339. Pingback: ivermectin online

 340. Pingback: albuterol buying

 341. Pingback: zithromax 1000mg

 342. Pingback: buy provigil cheap

 343. Pingback: zithromax buy

 344. Pingback: stromectol ivermectin buy

 345. Pingback: when to take viagra for best results

 346. Pingback: viagra c20 cialis

 347. Pingback: tizanidine 2018

 348. Pingback: lumigan uses

 349. Pingback: buy online clomid

 350. Pingback: monapinavir

 351. Pingback: zanaflex drug

 352. Pingback: olumiant 4mg