Virtual sosial şəbəkələr milli təhlükəsizliyimiz

Murad Nəsibbəyli (Mançester Universiteti)

XXI əsrin gətirdiyi yeniliklərdən biri də virtual sosial şəbəkələrdir. Bu yüzilliyin ilk illərindən başlayaraq dünyada geniş istifadə edilən Wordpress (2003), LinkedIn (2003), MySpace (2003), Flickr (2004), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006) kimi virtual sosial şəbəkələr yaradıldı. Əsrin ilk on illiyinin sonlarında doğru isə ictimai-siyasi hadisələrə bu kimi virtual sosial şəbəkələrin təsiri açıq hiss edilməyə başlanıldı.

Misal üçün, 2009-cu ildə İran İslam Respublikasındakı prezident seçkilərindən əvvəl və sonra baş verən hadisələr zamanı, Çinin uyğurlar yaşayan Şərqi Türküstan ərazisində baş verən etnik qarşıdurma zamanı və ya Moldovada və digər post Sovet ölkələrində “narıncı inqilab”lar zamanı lazımi kütlənin cəlb edilməsi və informasiyanın dünyaya çatdırılmasında virtual sosial şəbəkələrin müstəsna rolu olmuşdur.

2011-ci ilin ilk günlərindən Yaxın və Orta Şərqdə baş verən inqilablar və davam etməkdə olan çıxışlar zamanı virtual sosial şəbəkələrin bu proseslərdə rolunun artması açıq hiss olunmaqdadır.

Baş verən bu hadisələrin fonunda Azərbaycanda virtual sosial şəbəkələrin “neqativ” təsirləri barəsində cəmiyyətin müxtəlif hissələrindən, rəsmi dairələr tərəfindən bəzən, yumşaq dil ilə desək, ən kəskin fikirlər səsləndirilməyə başlanıldı.

Virtual sosial şəbəkələrin öllkənin milli təhlükəsizliyinə zidd olması və xaricdən idarə olunması barədə bəyanatlar bildirildi. Bu bəyanatlar ölkənin ictimai-siyasi həyatında 7 Noyabr Parlament seçkilərindən bir müddət öncə başlayan fəallıq/canlanma ilə üst-üstə düşməkdədir. Həqiqətən, facebook və ya başqa virtual sosial şəbəkələr milli təhlükəsizliyə təhdidmidir?

Bu suala cavab vermək üçün virtual sosial şəbəkələrin cəmiyyətin həyatında tutduğu yeri təhlil etmək istərdim. Bunun üçün bu yazımda ilk öncə xalq hakimiyyətindən, ictimai fikrinin xalq hakimiyyətinin təmin olunmasındakı rolundan, daha sonra ictimai fikrin formalaşması üçün lazım olan platformların tarix boyu necə dəyişilməsindən və nəhayət, virtual sosial şəbəkələrin Azərbaycanda ictimai fikrin formalaşması üçün lazım olan platforma boşluğunu doldurmasından bəhs edəcəyəm.

Virtual sosial şəbəkələrin  cəmiyyətdə yeri demokratiya-xalq hakimiyyəti (bu iki ifadənin eyni anlam daşıyıb-daşımaması başqa asılı olmayaraq hər iki halda) və ya xalqın hakimiyyət üzərində nəzarəti anlayışları ilə sıx bağlıdır. Xalq hakimiyyəti və ya xalqın hakimiyyət üzərində nəzarəti müasir dövrdə insanların tapa bildiyi ən yaxşı üsul olan təmsilçilik üsulu (və eyni zamanda bu təmsilçilik üzərində də nəzarəti təmin edən) və hüquqda bəlirlənmiş müxtəlif nəzarət yolları olnan hüquq və azadlıqlar ilə həyata keçirilir. Təmsilçilər vətəndaşların səsləri vasitəsi ilə seçilir.

Vətəndaşların təqdim olunmuş namizədlər üzrə öz iradələri ilə səslərinin qeydiyyatı (səs verməsi), hətta bu tam şəffaf olsa belə, xalq hakimiyyətindən və ya hakimiyyət üzərində xalqın nəzarətindən tam xəbər vermir. Mühüm olan bu hakimiyyət üzərində ingilislərin “deliberation” dedikləri müzakirələrdir. Söhbət ictimai müzakirələrdən gedir. Xalqın iradsinin real gücə çevrilməsində mühüm olan ictimai fikrin formalaşması məzh bu ictimai müzakirələrdən keçir.

Daha sadə dillə desək, xalqın iradəsinin formalaşması və həyata keçməsi üçün yalnız şəffaf səs vermə deyil, həm də bu səs vermədən öncə ictimai müzakirələr rolu ilə ictimai fikrin formalaşması vacib şərtdir. İctimai fikir respublika idarə üslundan da əvvəl mövcud olmuşdur və monarxiya və digər idarə üsulları üzərində də təsirli olmuşdur. Yəni, idarə üsulundan asılı olmayaraq, xalqın iradəsi hər zaman təsirli olmuşdur, bir şərtlə ki, ictimai müzakirələr olsun və nəticədə ictimai fikir formalaşsın.

İctimai müzakirələr üçün isə azad platformlar lazımdır. Tarix boyu bu cür platformlar, insanların kütləvi toplaşdığı məkanlar – şairlər məclisi, mədrəsələr, meydanlar, bazarlar, məclislər, hamamlar, çayxana və ya meyxanələr, və hətta “tin”lər olmuşdur.

Zaman keçdikcə millətlər inkişaf etmiş və ictimai müzakirələrin platformaları dəyişmiş, media formalaşmış və ictimai müzakirələr mediada aparılmışdır. Əlbəttə ki, köhnə platformalar bəzi ölkələrdə hələ də müəyyən qədər yerini qorumaqdadır.

Təəssüf ki, dünyada bu ictimai müzakirə platformalarının  dəyişikliyi baş verdiyi dövrdə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qalmışdır. SSRİ bir totalitar (tək ağıla/ideologiyaya əsaslanan, plüralizmin/çox fikirliliyin mövcud olmadığı vəziyyət) dövlət olduğu üçün bu cür ictimai müzakirələr mediaya daşınmamış və köhnə platformalar da qalmışdır.

Məhz bu səbəbdəndir ki, bəzən hamımız siyasi-ictimai məsələlərin xeyir və şər məclislərində, bazarlarda, çayxanalarda və sairə bu kimi yerlərdə müzakirə edilməsindən şikayətlənirik. Səbəb sadədir. Cəmiyyət ictimai müzakirə olmadan yaşaya bilməz. Biz bunu müasir millətlər kimi mediada etmək imkanı yoxdursa, köhnə platformalarda edəcəkdir. Bu qaçınılmazdır. Cəmiyyətin qanunudur.

Bu müzakirələrin açıq və geniş xalq kütlələrinə çatacaq platformalarda edilmədiyi halda ölkədə açıq ictimai fikir və qapalı ictimai fikir kimi iki bir-birinə tam əks olan iki fikir yaranır. Bu iki fikirin ikincisi, yəni qapalı ictimai fikir daha real, birincisi isə aldadıcı olur.  Lakin hər ikisi bir-birinin formalaşmasına qarşılıqlı şəkildə təsir edirlər. İki fikir arasındakı bu cür uçurum ya qapalı fikrin tədricən transformasiyası yolu ilə aradan qaldırılır (bizlə oxşar vəziyyətdə olan Şərqi Avropa xalqlarının buna müəyyən qədər nail olduqlarını demək olar), ya da qapalı ictima fikrin birdən-birə açıq ictimai fikrə çevrilməsi ilə partlayışa səbəb olur. Bu isə çox zaman inqilab və ya çevriliş müddətində deyilir.

Hal-hazırda facebook və digər virtual sosial şəbəkələr ictimai fikri formalaşdıran ictimai müzakirələr üçün platforma rolunu oynayır. Beləliklə də, xalqın hakimiyyət üzərində nəzarətinin həyata keçirilməsində mühüm rol qazanmaqdadır. İctimai müzakirələrin mediada aparıldığı inkişaf etmiş ölkələrdə bu kimi virtual sosial şəbəkələrin rolu geridə qalmış ölkələrdən daha azdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, facebook və sair virtual sosial şəbəkələrdə azərbaycanlıların fəaliyyətinin yüksək dərəcədə siyasiləşməsini, digər cəmiyyətlərlə  müqayisədə insanların bu şəbəkələrdə daha çox vaxt keçirməsini və, ən əsası da, fərdlərin və ya qrupların virtual sosial şəbəkələrdə paylaşdıqlarından asılı olaraq onlarla “müvafiq” davranılması müşahidə olunur.

Xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının boynuna nə isə atmaq çox sadə işdir və hər kəsdə şübhə yaradacaq bir yoldur. Vətəndaşlarda hər zaman şübhə yaratmaq SSRİ-də hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün psixoloji hərəkat və ya propaganda vasitəsidir.

Üç nəfər siyasi-ictimai məsələlər barədə söhbət etdiyi zaman hər biri aralarından birinin agent olduğunu düşünürdü.  Yəqin, müəllimlərindən bu sözləri  eşidən az olmayıb: “Siz harada nə etsəniz, bizim sizdən xəbərimiz olur”. Bununla yanaşı, hətta xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanı facebook və digər virtual sosial şəbəkələr vasitəsi ilə ölkədə qarşıdurma və sair hansısa belə bir məqsəd üçün insanları mobilizasiya etməyə çalışsa belə, ölkədə bu mobilizasiya üçün sosial, iqtisadi şərtlər olmadığı halda bu uğursuzluqla nəticələnər. Odur ki, bu cür halların qarşısını almaq üçün doğru olan ittiham etmək deyil, bu cür qarşıdurmaları/çıxışları yaradan sosial/iqtisadi şərtləri aradan qaldırmaqdır.

Əlavə olaraq, facebook və ya digər virtual sosial şəbəkələrdə mənfi qüvvələrdən gələ biləcək təhlükə əvvəllər də köhnə platformalarda da mövcud olmuşdur. Necə ki, facebook-da birisi hansisa bir informasiyanı yaymaqla təxribat yaratmağa çalışırsa, eyni hal yuxarıda adını sadaladığım köhnə platformalarda da mövcud idi. Lakin tarixdə bazar meydanlarının dövlətin təhlükəsizliyinə təhdid olduğu qərarına gəlinmədiyi bilinməkdədir.

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, facebook və digər virtual sosial şəbəkələr ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhdid deyil, tam əksi daha demokratik dövlət və ya xalqın hakimiyyət üzərində daha böyük təsir gücünə sahib ola bilməsi üçün yararlı bir platformadır. Bununla yanaşı, hakimiyyət üçün də bu platformada formalaşan fikirlər yeni islahatlar üçün motivasiya və ya ideya mənbəyi ola bilər. İctimai müzakirələrin daha azad və geniş şəkildə aparılması hakimiyyətin daha uğurlu idarəçiliyi üçün faydalı olar.

Murad Nəsibbəyli (Mançester Universiteti)

230 Responses to Virtual sosial şəbəkələr milli təhlükəsizliyimiz

 1. Pingback: Buy discount viagra online

 2. Pingback: cialis otc

 3. Pingback: doctor7online.com

 4. Pingback: vagragenericaar.org

 5. Pingback: cialis coupons

 6. Pingback: generic ventolin inhalers for sale

 7. Pingback: cialis online

 8. Pingback: buy ciprofloxacin online

 9. Pingback: Real viagra pharmacy prescription

 10. Pingback: cheap viagra us shipping no prescription

 11. Pingback: cialis over the counter 2020

 12. Pingback: cialis from canada

 13. Pingback: cialis 20

 14. Pingback: tylenol walmart

 15. Pingback: coupon for cialis

 16. Pingback: viagra 50mg

 17. Pingback: viagra 50mg

 18. Pingback: viagra generic

 19. Pingback: cheapest ed pills online

 20. Pingback: best ed medication

 21. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

 22. Pingback: can i buy chloroquine over the counter

 23. Pingback: hydroxychloroquine uk pharmacy

 24. Pingback: online pharmacy

 25. Pingback: Buy cialis

 26. Pingback: levitra price

 27. Pingback: buy levitra

 28. Pingback: levitra canada

 29. Pingback: online casino real money paypal

 30. Pingback: cialis tadalafil vs viagra

 31. Pingback: slot machines

 32. Pingback: viagra reviews

 33. Pingback: online casino real money us

 34. Pingback: casino slots gambling

 35. Pingback: cialis 5mg

 36. Pingback: no credit check loans

 37. Pingback: generic bimatoprost

 38. Pingback: www.cialis.com

 39. Pingback: quick cash loans

 40. Pingback: pay day loans

 41. Pingback: viagra 100mg

 42. Pingback: casino slots gambling

 43. Pingback: cialis to buy

 44. Pingback: casino online gambling

 45. Pingback: buy cialis

 46. Pingback: keno online gambling

 47. Pingback: generic cialis

 48. Pingback: hard rock casino online

 49. Pingback: cialis to buy

 50. Pingback: generic cialis

 51. Pingback: buy pfizer viagra in canada

 52. Pingback: cialis buy

 53. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 54. Pingback: cards games online blackjack

 55. Pingback: generic name for viagra

 56. Pingback: casino games online

 57. Pingback: online casino usa real money

 58. Pingback: real money online casino

 59. Pingback: canada viagra

 60. Pingback: buy generic viagra

 61. Pingback: viagra dosage

 62. Pingback: viagra pills for sale

 63. Pingback: viagra online

 64. Pingback: generic cialis tadalafil

 65. Pingback: buy cialis online

 66. Pingback: buy viagra new york

 67. Pingback: cialis buy cialis

 68. Pingback: can i buy viagra online

 69. Pingback: cialis generic online

 70. Pingback: buying generic viagra online

 71. Pingback: buy viagra online cheap

 72. Pingback: tadalafil liquid

 73. Pingback: slot machine

 74. Pingback: casino world

 75. Pingback: can you buy viagra online yahoo

 76. Pingback: viagra cialis

 77. Pingback: Viagra 150 mg without a doctor prescription

 78. Pingback: Viagra 130mg nz

 79. Pingback: how to buy Viagra 200 mg

 80. Pingback: Viagra 120 mg canada

 81. Pingback: viagra prices

 82. Pingback: cialiss

 83. Pingback: Viagra 100mg pills

 84. Pingback: cheapest Cialis 10mg

 85. Pingback: Cialis 40 mg australia

 86. Pingback: sildenafil

 87. Pingback: More hints

 88. Pingback: where to buy viagra

 89. Pingback: Cialis 20 mg coupon

 90. Pingback: where to buy Cialis 60mg

 91. Pingback: cheap Cialis 60 mg

 92. Pingback: Cialis 20mg generic

 93. Pingback: cheap viagra

 94. Pingback: Cialis 80mg online pharmacy

 95. Pingback: sildenafil 130 mg online

 96. Pingback: tadalafil 10 mg purchase

 97. Pingback: levitra 40mg online pharmacy

 98. Pingback: lasix 40 mg otc

 99. Pingback: furosemide 100mg prices

 100. Pingback: propecia 5mg uk

 101. Pingback: lexapro 20mg prices

 102. Pingback: viagra buy

 103. Pingback: viagra online

 104. Pingback: online viagra

 105. Pingback: viagra questions and answers

 106. Pingback: aricept 5mg coupon

 107. Pingback: tamoxifen 10mg without prescription

 108. Pingback: where to buy ashwagandha 60caps

 109. Pingback: atarax 10mg medication

 110. Pingback: how to buy augmentin 250/125mg

 111. Pingback: avapro 300mg online pharmacy

 112. Pingback: pfizer viagra on sale

 113. Pingback: avodart 0,5 mg coupon

 114. Pingback: baclofen 25 mg cheap

 115. Pingback: bactrim 400/80 mg without a doctor prescription

 116. Pingback: benicar 40mg price

 117. Pingback: cialis daily cost

 118. Pingback: Biaxin 500 mg pills

 119. Pingback: cost of Premarin 0,625mg

 120. Pingback: buspar 5mg pharmacy

 121. Pingback: cialis soft tabs vs cialis

 122. Pingback: calcium carbonate 500 mg uk

 123. Pingback: cardizem australia

 124. Pingback: generic viagra buy

 125. Pingback: nizagara 100 mg vs viagra

 126. Pingback: casodex 50mg cheap

 127. Pingback: catapres 100mcg online

 128. Pingback: ceclor 250mg canada

 129. Pingback: ceftin 250mg medication

 130. Pingback: celebrex 100 mg nz

 131. Pingback: cheapest celexa

 132. Pingback: cost of viagra

 133. Pingback: cephalexin medication

 134. Pingback: cipro canada

 135. Pingback: claritin 10 mg united states

 136. Pingback: virgin casino online nj

 137. Pingback: casino slot games

 138. Pingback: real money casino online

 139. Pingback: online casinos usa

 140. Pingback: real money casino app

 141. Pingback: online casino usa real money

 142. Pingback: casino game

 143. Pingback: chumba casino

 144. Pingback: casino online slots

 145. Pingback: betfair casino online nj

 146. Pingback: car insurance quotes renewal

 147. Pingback: liberty car insurance quotes

 148. Pingback: hartford car insurance quotes

 149. Pingback: unicure remedies viagra

 150. Pingback: car insurance quotes online florida

 151. Pingback: triple aaa insurance

 152. Pingback: cheap car insurance quotes

 153. Pingback: progressive auto ins

 154. Pingback: infinity car insurance

 155. Pingback: preferred car insurance

 156. Pingback: geico car insurance quotes official site

 157. Pingback: personal loans no credit check

 158. Pingback: Female viagra

 159. Pingback: payday loans no credit checks

 160. Pingback: real male enhancement pills

 161. Pingback: best online payday loans

 162. Pingback: installment loans in georgia

 163. Pingback: quick loans no credit check

 164. Pingback: online bad credit loans

 165. Pingback: best payday loans

 166. Pingback: viagra online without prescription

 167. Pingback: personal loans dallas tx

 168. Pingback: most reputable cbd oil supplier

 169. Pingback: cbd oil benefits and uses

 170. Pingback: pure kana natural cbd oil

 171. Pingback: 400 mg sildenafil

 172. Pingback: buy viagra in france

 173. Pingback: ananda professional cbd oil

 174. Pingback: 100mg viagra

 175. Pingback: cbd oil side effects stomach pain gas

 176. Pingback: how much cbd oil should i take daily

 177. Pingback: purchase viagra online with paypal

 178. Pingback: cbd cannabis

 179. Pingback: cheap brand viagra 100mg

 180. Pingback: cbd oil benefits and uses

 181. Pingback: cbd hemp oil drops for pain for sale

 182. Pingback: sildenafil 120

 183. Pingback: 2nd grade math homework

 184. Pingback: viagra generic on craigs list

 185. Pingback: website dieses benutzers besuchen

 186. Pingback: the assignments

 187. Pingback: cheap research paper writers

 188. Pingback: australian essay writing service

 189. Pingback: research paper writer free

 190. Pingback: where to buy viagra online without prescription

 191. Pingback: buying an essay online

 192. Pingback: online essay writing service

 193. Pingback: online essay help

 194. Pingback: homework for pre k

 195. Pingback: cleocin prices

 196. Pingback: sildenafil 58

 197. Pingback: clomid 50 mg cost

 198. Pingback: Order viagra

 199. Pingback: clozaril over the counter

 200. Pingback: colchicine no prescription

 201. Pingback: cialis walgreens

 202. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5mcg prices

 203. Pingback: combivent pills

 204. Pingback: coreg usa

 205. Pingback: cialis

 206. Pingback: compazine nz

 207. Pingback: coumadin 2mg uk

 208. Pingback: viagra generic 100mg

 209. Pingback: cozaar tablets

 210. Pingback: essay help forum

 211. Pingback: english essay writing service

 212. Pingback: write my essay custom writing

 213. Pingback: cymbalta 30mg over the counter

 214. Pingback: dissertation papers

 215. Pingback: how to find someone to write my paper

 216. Pingback: law thesis

 217. Pingback: write a good thesis

 218. Pingback: online research paper writers

 219. Pingback: ddavp pills

 220. Pingback: Generic viagra us

 221. Pingback: depakote 125 mg tablet

 222. Pingback: how to purchase diamox 250 mg

 223. Pingback: differin medication

 224. Pingback: diltiazem prices

 225. Pingback: cost of doxycycline

 226. Pingback: dramamine 50 mg price

 227. Pingback: where can i buy elavil

 228. Pingback: erythromycin cheap

 229. Pingback: etodolac cheap

 230. Pingback: how to buy flomax 0,2mg